Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty mieszkaniowe – MdM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty mieszkaniowe – MdM"— Zapis prezentacji:

0 Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych

1 Kredyty mieszkaniowe – MdM
Program finansowy wsparcia młodych osób w zakupie pierwszego mieszkania MdM W ramach tego rządowego programu na rynek mieszkaniowy ma trafić blisko 600 mln zł w 2014 roku ( w 2015 – 715 mln zł, a latach późniejszych wzrost korygowany wskaźnikiem inflacji, w sumie 3,5 mld zł przez 5 lat), w postaci dofinansowania wkładu własnego przy kredytach zaciąganych na zakup mieszkań na rynku pierwotnym.

2 Kredyty mieszkaniowe sprzedaż a MdM
szacunkowo udział MdM w 2014 r. stanowił będzie ok. 15% sprzedaży całości kredytów mieszkaniowych. w kolejnych latach udział MdM prawdopodobnie będzie wzrastał. mało prawdopodobne osiągnięcie poziomów nasycenia RnS. 2

3 Kształtowanie się marż i oprocentowania na rynku Kredytów Hipotecznych
Dzięki niskiemu oprocentowaniu w roku bieżacym kredyty hipoteczne nadal cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów. Choć marża wykazuje tendencje wzrostową, niski i stabilny Wibor nie pozwala na znaczący wzrost oprocentowania. Marże przy MdM dopasowane są do aktualnie proponowanych cen kredytów „standardowych” Rok 2014 jest nadal dobrym okres dla osób już spłacających kredyty. Raty kredytów udzielonych w złotych są niskie dzięki obniżkom stóp procentowych z 2013 roku. A dla zaciągających – dobry moment na kredyt, póki marże jeszcze są relatywnie niskie. Rekomendacja S wymogła jednak na bankach wprowadzenie zmian w wymaganym poziomie LTV ( wartość zabezpieczenia do kwota kredytu na rok 2014 – 95%), która dotyczy również MdM. ŚREDNIA MARŻA W OFERTACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN  (kredyt na kwotę 300 tys. zł)    ŚREDNIE OPROCENTOWANIE W OFERTACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN  (kredyt na kwotę 300 tys. zł)    Po spadku odnotowana stabilizacja (wzrost marż zrekompensowany przez spadek Wiboru) tendencja wzrostowa

4 Korzyści z dofinansowania wkładu własnego
15% 10% Kraków – jednorazowo PLN gminy sąsiadujące ze stolicą – jednorazowo PLN gminy pozostałe – jednorazowo PLN Kraków – jednorazowo PLN gminy sąsiadujące ze stolicą – jednorazowo PLN gminy pozostałe – jednorazowo PLN

5 Korzyści ze spłaty części kapitału kredytu
Kiedy? 5% Dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kapitału kredytu może zostać przyznane Kredytobiorcy z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka, jeżeli: 1. urodzenie lub przysposobienie miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia przez Kredytobiorcę umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania stanowiącego przedmiot kredytowania, 2. w wyniku urodzenia lub przysposobienia, o których mowa powyżej, Kredytobiorca wychowuje co najmniej troje dzieci. Kraków – jednorazowo PLN gminy sąsiadujące ze stolicą – jednorazowo PLN gminy pozostałe – jednorazowo PLN

6 Jak uzyskać finansowe wsparcie w ramach MdM?
1. Wnioskodawca, chcący uzyskać dofinansowanie wkładu własnego ze środków budżetu państwa, składa w Banku wniosek o dofinansowanie razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego MdM. 2. We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego konieczne jest określenie terminu wypłaty dofinansowania, poprzez wskazanie daty wypłaty. Termin ten nie może być późniejszy niż IV kwartał 2018 roku. 3. Bank zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności z postanowieniami „Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” następujących parametrów: cel kredytu, powierzchnia nieruchomości, wiek Kredytobiorcy, treść oświadczeń. 4. Jeżeli otrzymana od Wnioskodawcy dokumentacja spełnia wymogi określone w Ustawie, Bank niezwłocznie (w tym samym dniu) rejestruje na platformie internetowej w aplikacji BGK (BGK-zlecenia) wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, celem rezerwacji na rzecz Wnioskodawcy środków w ramach dostępnego na dany rok limitu finansowego wsparcia.

7 Jak uzyskać finansowe wsparcie w ramach MdM?
5. Po wysłaniu do BGK wniosku o dofinansowanie wkładu własnego bank dokonuje analizy złożonego wniosku (zgodnie z obowiązującymi procedurami produktowymi). W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, Bank przygotowuje i podpisuje z Klientem umowę kredytu mieszkaniowego MdM. Po podpisaniu umowy Bank przekazuje do BGK informację o jej zawarciu oraz wniosek o wpis Kredytobiorcy do rejestru nabywców. UWAGA! Przekazanie do BGK informacji o zawarciu umowy kredytu oraz wniosku o wpis Kredytobiorcy do rejestru nabywców musi być dokonane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia przekazania do BGK wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

8 Sposób wypłat dofinansowania wkładu własnego
Wypłata dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez bank udzielający kredytu mieszkaniowego na podstawie: aktu notarialnego, umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania umowy deweloperskiej (jako ostatnia transza) z rachunkiem powierniczym bez rachunku powierniczego na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazano wcześniej środki z tytułu udzielenia nabywcy kredytu mieszkaniowego UWAGA: -wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż kwota dofinansowania -wpłata środków w innym terminie niż pierwotnie wskazanym przez Klienta, musi nastąpić w tym samym roku kalendarzowym, który pierwotnie został wskazany.

9 Dziękujemy za uwagę, liczymy na wspólny 


Pobierz ppt "Kredyty mieszkaniowe – MdM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google