Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości. Zespół Aspergera należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju, jest zaburzeniem wczesnorozwojowy. (w najnowszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości. Zespół Aspergera należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju, jest zaburzeniem wczesnorozwojowy. (w najnowszej."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości

2 Zespół Aspergera należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju, jest zaburzeniem wczesnorozwojowy. (w najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM V Zespół Aspergera zniknie jako rozpoznanie – zostanie zastąpiony przez zaburzenia ze spektrum autyzmu)

3 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Kryteria diagnostyczne: Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych  nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami  brak potrzeby kontaktu  brak umiejętności odczytywania i interpretacji znaczenia zachowań innych ludzi  nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne  ograniczona ekspresja mimiczna i uboga gestykulacja Ograniczone, stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i działań. Sposób mówienia i cechy języka  powierzchownie perfekcyjna ekspresja słowna  sztywny, pedantyczny język  dziwaczna prozodia  ograniczna zdolność rozumienia języka Niesprawność motoryczna

4 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Ze względu na specyfikę trudności doświadczanych przez osoby z Zespołem Aspergera, zmienne nasilenie objawów i inne okoliczności, Zespół Aspergera jest diagnozowany w bardzo różnym wieku: -We wczesnym dzieciństwie (dotyczy dzieci diagnozowanych jako autystyczne, które we wczesnym dzieciństwie opanowują umiejętności posługiwania się językiem i między 4/6 rokiem życia osiągają poprawę w zakresie języka, zabawy i motywacji do kontaktów z rówieśnikami) -We wczesnych latach szkolnych (zwykle w przedszkolu opisywane jako niedojrzałe pod względem radzenia sobie z własnymi emocjami i okazywania empatii, z nietypowym stylem uczenia się) -W okresie adolescencji i dorosłości (skierowania do leczenia z powodu depresji, zaburzeń lękowych, problemy z kontrolą gniewu lub zaburzenia zachowania)

5 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Specyfika funkcjonowania poznawczego:  Iloraz inteligencji  Słaba centralna koherencja (nietypowe strategie alokacji uwagi, rozróżnianie między istotne /nieistotne informacje)  Myślenie wzrokowe  Zdolności konstrukcyjne  Predyspozycje do rozumienia świata logicznego i fizycznego  Pamięć  Problemy w zakresie funkcji wykonawczych (organizacja i planowanie, stosownie nowych strategii, organizacja pracy i czasu, samoobserwacja kontrolujaca)

6 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Okres edukacji szansą na poprawę jakości życia dla osób z Zespołem Aspergera.

7 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Wydaje się, że aby osiągnąć sukces w nauce lub sztuce, konieczna jest odrobina autyzmu. Aby osiągnąc sukces, istotnym składnikiem staje się zdolność odwrócenia uwagi od życia codziennego, od tego co proste i praktyczne aby mieć umiejętność przemyślenia jakiejś kwestii w sposób oryginalny tak, aby wkroczyć na nieprzetarte ścieżki, inwestując wszystkie zdolności w jedną dziedzinę życia. (Asperger, 1979)

8 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Co może robić w przyszłości student, którego charakteryzują: niezawodny, wytrwały, perfekcyjny, łatwo zauważa błędy, uzdolniony technicznie, dokładny, zwraca uwagę na szczegóły, jest logiczny, summieny, w orginalny sposób rozwiązuje problemy, uczciwy nie umie pracować w grupie, problem z kierowaniem podwładnymi, problem z podporządkowaniem się konwencjom, kiepsko radzi sobie ze zmianami, może błądnie interpretować instrukcje, problem z przyjmowaniem porad, problem z proszeniem o pomoc, trudności z rozwiązywnaiem konfliktów

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości. Zespół Aspergera należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju, jest zaburzeniem wczesnorozwojowy. (w najnowszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google