Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości

2 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Zespół Aspergera należy do grupy całościowych zaburzeń rozwoju, jest zaburzeniem wczesnorozwojowy. (w najnowszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – DSM V Zespół Aspergera zniknie jako rozpoznanie – zostanie zastąpiony przez zaburzenia ze spektrum autyzmu)

3 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Kryteria diagnostyczne: Jakościowe upośledzenie interakcji społecznych nieumiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami brak potrzeby kontaktu brak umiejętności odczytywania i interpretacji znaczenia zachowań innych ludzi nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne ograniczona ekspresja mimiczna i uboga gestykulacja Ograniczone, stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i działań. Sposób mówienia i cechy języka powierzchownie perfekcyjna ekspresja słowna sztywny, pedantyczny język dziwaczna prozodia ograniczna zdolność rozumienia języka Niesprawność motoryczna

4 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Ze względu na specyfikę trudności doświadczanych przez osoby z Zespołem Aspergera, zmienne nasilenie objawów i inne okoliczności, Zespół Aspergera jest diagnozowany w bardzo różnym wieku: We wczesnym dzieciństwie (dotyczy dzieci diagnozowanych jako autystyczne, które we wczesnym dzieciństwie opanowują umiejętności posługiwania się językiem i między 4/6 rokiem życia osiągają poprawę w zakresie języka, zabawy i motywacji do kontaktów z rówieśnikami) We wczesnych latach szkolnych (zwykle w przedszkolu opisywane jako niedojrzałe pod względem radzenia sobie z własnymi emocjami i okazywania empatii, z nietypowym stylem uczenia się) W okresie adolescencji i dorosłości (skierowania do leczenia z powodu depresji, zaburzeń lękowych, problemy z kontrolą gniewu lub zaburzenia zachowania)

5 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Specyfika funkcjonowania poznawczego: Iloraz inteligencji Słaba centralna koherencja (nietypowe strategie alokacji uwagi, rozróżnianie między istotne /nieistotne informacje) Myślenie wzrokowe Zdolności konstrukcyjne Predyspozycje do rozumienia świata logicznego i fizycznego Pamięć Problemy w zakresie funkcji wykonawczych (organizacja i planowanie, stosownie nowych strategii, organizacja pracy i czasu, samoobserwacja kontrolujaca)

6 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Okres edukacji szansą na poprawę jakości życia dla osób z Zespołem Aspergera.

7 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości
Wydaje się, że aby osiągnąć sukces w nauce lub sztuce, konieczna jest odrobina autyzmu. Aby osiągnąc sukces, istotnym składnikiem staje się zdolność odwrócenia uwagi od życia codziennego, od tego co proste i praktyczne aby mieć umiejętność przemyślenia jakiejś kwestii w sposób oryginalny tak, aby wkroczyć na nieprzetarte ścieżki, inwestując wszystkie zdolności w jedną dziedzinę życia. (Asperger, 1979)

8 Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości Co może robić w przyszłości student, którego charakteryzują: niezawodny, wytrwały, perfekcyjny, łatwo zauważa błędy, uzdolniony technicznie, dokładny, zwraca uwagę na szczegóły, jest logiczny, summieny, w orginalny sposób rozwiązuje problemy, uczciwy nie umie pracować w grupie, problem z kierowaniem podwładnymi, problem z podporządkowaniem się konwencjom, kiepsko radzi sobie ze zmianami, może błądnie interpretować instrukcje, problem z przyjmowaniem porad, problem z proszeniem o pomoc, trudności z rozwiązywnaiem konfliktów

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Aspergera od diagnozy do dorosłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google