Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze."— Zapis prezentacji:

1 Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG III A Czechy – Polska

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych

3 CELE: Ogólne: - zwiększanie świadomości społecznej - przejrzystości w odniesieniu do działań Unii Europejskiej - tworzenie spójnego obrazu pomocy udzielanej na terenie państw członkowskich Na poziomie programu: - rozpowszechnianie „dobrych praktyk”, zastosowanych działań oraz osiągniętych rezultatów - zwiększenie przejrzystości wykorzystania środków publicznych

4 Informowanie o projekcie jest równie ważne jak zarządzanie projektem !!! W budżecie projektu – specjalna linia dla działań informacyjno-promocyjnych

5 Umowa nr........ o dofinansowanie Projektu......... w ramach Programu INTERREG III A......................................... (z wyłączeniem projektów wsparcia mikroprojektów i pomocy technicznej) § 15. Beneficjent końcowy jest zobowiązany do: 1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z 30.05.2004 r.), oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej / Krajowej); 2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu.

6 Jak i co oznaczać w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG III A Czechy – Polska? Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, także dokumenty, stosowane podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych powinny być odpowiednio oznaczone: 1. logo Unii Europejskiej 2 logo programu Czechy – Polska 3 tekst opisujący zaangażowane środki

7 1 Logo Unii Europejskiej Logo do pobrania ze strony: www.europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/graph/embleme_en.htm Obowiązujące wersje kolorystyczne: - niebieskie tło i żółte gwiazdy - białe tło i czarne gwiazdy - niebieskie tło i białe gwiazdy

8

9 Czego nie robić? 1. Umieszczać logo na agresywnym tle 2. Deformować logo

10 Czego nie robić? 3. 3. ingerować w układ elementów logotypu: Odwrotnie zamieszczać logo Zmieniać układ gwiazd Zmieniać pozycje gwiazd w obwodzie koła

11 . 2 Logo programu http://www.interreg.gov.pl/Promocja+projektu/Dostępne ze strony www programu http://www.interreg.gov.pl/Promocja+projektu/ gdzie znajdują się również: http://www.interreg.gov.pl/Promocja+projektu/ Wytyczne dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w Polsce - wersja z dnia 22 czerwca 2005 r. Księga tożsamości znaku Logotypy dla poszczególnych programów UWAGA: Zamieszczane symbole (logo Unii oraz logo programu) powinny być porównywalnej wielkości Zamieszczane symbole (logo Unii oraz logo programu) powinny być albo pełnobrawne albo monochroamtyczne

12 3. Tekst opisujący zaangażowane środki Przykładowe teksty Projekt (publikacja; inwestycja) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt (publikacja; inwestycja) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska UWAGA: UWAGA: nie należy używać skrótów UE, EFRR - nie są one powszechnie znane

13 Działania informacyjne i promocyjne Dla inwestycji infrastrukturalnych: - -tablice reklamowe ustawione w terenie - -tablice informacyjne ustawione w terenie - stałe tablice pamiątkowe dla inwestycji dostępnych dla ogółu społeczeństwa (zastępują tablice reklamowe w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych) Dla projektów miękkich: - środki mające na celu uświadomienie zainteresowanym, że podjęte działania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (np. plakaty, certyfikaty, narzędzia komunikacji audiowizualnej)

14 Narzędzia informacji i promocji Tablice reklamowe z informacją o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze środków Unii Europejskiej (projekty powyżej 3 mln euro) – montaż przy rozpoczęciu projektu, wielkość – min. 2 m x 2,5 m – co najmniej 25% całej powierzchni poświęcone informacjom o zaangażowaniu środków Unii Europejskiej – logo unii oraz logo programu – tekst: inwestycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska – rozmiar czcionki: informacja o środkach unijnych czcionką nie mniejszą niż informacja o środkach krajowych (rodzaj czcionek dowolny)

15 Tablica informacyjna – projekty infrastrukturalne poniżej 3 mln euro – układ tablicy jak dla billboardu – nie mniejsza niż 70 cm x 90 cm (polskie prawo budowlane) – napisy umieszczane w sposób czytelny i trwały Tablice pamiątkowe – stałe tablice w miejscach powszechnie dostępnych, cel: trwała informacja o wsparciu inwestycji z środków unijnych – zakres zamieszczanych informacji podobnie jak dla tablic informacyjnych – napisy umieszczane w sposób czytelny i trwały

16 Publikacje, broszury, ulotki, plakaty - logo Unii Europejskiej oraz programu - tekst: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska - informacja na okładce – stronie tytułowej - w przypadku ulotek trójstronnie łamanych – ostatnia strona – poświęcona informacją teleadresowym Korespondencja i dokumenty używane w trakcie realizacji projektu, zaproszenia, certyfikaty, umowy, ogłoszenia, materiały konferencyjne, materiały prasowe, banery, bazy danych – informacje dotyczące źródeł finansowania oraz logo Unii Europejskiej i programu zamieszczane w miejscu widocznym w sposób czytelny Prezentacje – logotypy wpisane we wzorzec prezentacji

17 Strona internetowa (podstrony) - wzmianka o współfinansowaniu ze środków unijnych – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - logotypy Unii Europejskiej oraz programu - odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej (http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_pl.htm) - -odsyłacze do oficjalnych stron programu (strona sekretariatu technicznego oraz instytucji krajowej www.interreg.gov.pl)www.interreg.gov.pl Konferencje, seminaria, szkolenia, targi, wystawy - dodatkowo (poza przedstawionym wcześniej wyglądem publikacji i materiałów pomocniczych - banery) wskazane jest użycie flagi Unii oraz logotypu programu

18 Uwagi ogólne: 1) Wszystkie wydarzenia związane z realizacją projektu (etapów projektu) powinny zostać podane do wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób. 2)Należy przechowywać materiały związane z realizacją projektu np.: - -Ankiety ewaluacyjne ze szkoleń - -Zdjęcia ze szkoleń, warsztatów, konferencji, - -Listy obecności na szkoleniach itp

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google