Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar."— Zapis prezentacji:

1 e - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar Ekspert do Spraw Dokumentacji Wydział Prawa, Uniwersytet w Zagrzebiu

2 Cyfrowa strategia rozwoju Chorwacji dokumenty przestrzenne rejestry publiczne dostosowanie prawa Chorwacji do wymogów Unii Europejskiej (casus A. Merkel)

3 Wykaz darmowych, on-line, dostepnych publicznie baz zawierających źródła prawa HIDRA - agencja Rządu Chorwacji odpowiedzialna za zbiór aktów normatywnych http://www.hidra.hr/ Zbiór 9 stron internetowych

4

5

6 Akt normatywny regulujący anonimizację i usuwanie danych osobowych z akt sądowych

7 HIDRA: Cadial Cadial umożliwia korzystanie z baz danych na temat istniejących aktów prawnych, również dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej http://cadial.hidra.hr/search.php

8 Umowy międzynarodowe http://www.hidra.hr/cro/sluzbena_dokumentacija_rh/medunarodni_ ugovori http://www.hidra.hr/cro/sluzbena_dokumentacija_rh/medunarodni_ ugovori

9 Dokumenty i publikacje http://www.hidra.hr/sluzbena_dokumentacija_rh/dokumenti_i_publikacije Zbiór składa się z drukowanych i / lub elektronicznych dokumentów / publikacji władz publicznych, które regulują kwestie statusu i organizację pracy (statut, regulamin...), wynikające z wytycznych (plan i / lub program prac, sprawozdania), odnoszą się do właściwości miejscowej działalności organów publicznych (sprawozdania na temat krajowych programów, strategii, analiz, badań, norm, zaleceń, porad, wytycznych, badań, doświadczenia zawodowego, doradztwa, publikacji promocyjnych i popularnych, oficjalnych wysłanników, czasopismach...) oraz innych publikacji (publikacje przeznaczone dla pracowników, tłumaczenia zagranicznych publikacji, podręczników i instrukcji, sprawozdania z konferencji, leksykony, encyklopedie, referencje teoretyczne...).

10 Projekty aktów normatywnych – proces legislacyjny http://www.hidra.hr/sluzbena_dokumentacija_rh/radni_dokumenti_ vlade_i_sabora http://www.hidra.hr/sluzbena_dokumentacija_rh/radni_dokumenti_ vlade_i_sabora Zbiór składa się z drukowanych i / lub elektronicznych materiałów prezentowanych podczas sesji roboczych rządu chorwackiego i parlamentu chorwackiego. Obejmuje opracowanie projektu przepisów, sprawozdań, planów i innych dokumentów, na których prowadzona jest dyskusja podczas sesji.

11 Akty prawa miejscowego - władz lokalnych i regionalnych http://www.hidra.hr/sluzbena_dokumentacija_rh/sluzbena_glasila_tije la_lokalne_i_podrucne_samouprave Zbiór składa się z oficjalnych publikacji lokalnym i terytorialnym (regionalnym) samorządu Republiki Chorwacji w drukowanej i / lub w postaci elektronicznej.

12 Katalog oficjalnych publikacji i baz danych ZASAD I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W KATALOGU (normy i przepisy stosowane w katalogu) I.Pierwszy Ustawa o wolności informacji ustawy ( Dz. U. 25/2013 ). II.Drugi Ustawa o bibliotekach ( Dz. U. 105/1997, 5/ 1998, 104/2000, 69/2009 III.Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 167/2003, Artykuł 8, 79/2007, 80 /2011). IV.Rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i trybu chorwackiego Informacji i Dokumentacji V.Skierowanie Agencja ( Dz. U. 20/2007 ). Kryteria wyboru zasobów sieciowych procedury SDRH do archiwizacji, hydro,styczeń 2007 VI.Johanson, EA :definicja oficjalnych publikacjach IFLA Journal - 8, 4 (1982 ), 393 -395 VII.Międzynarodowy Standard bibliograficzne Opis ( ISBD ) / Międzynarodowa FederacjaBiblioteka Stowarzyszenia Instytucje (IFLA ). VIII.ISO 5963:2001 : Dokumentacja - Metody bada dokumenty, określające ich tematy i terminy wybieranie indeksowania. IX.Słownik Thesaurus wersja 4.3 z dodatkiem krajowego [ internetowym wydaniu ]. - Nowy Jork : Hidra - Chorwacki Dokumentacja Informacje Skierowanie Agencja, 2.009-gi

13 Biuletyn Informacji Publicznej (zamówienia publiczne, przetargi, ogłoszenia o pracę w administracji publicznej i spółkach skarbu państwa)

14 Przykładowe treści opublikowane w BIP na dzień 4.11.2013 Decyzja o odwołaniu Pani Konsul RCH w Republice Węgierskiej Regulamin o tym jak ubiegać się o uprzywilejowany status producenta energii elektrycznej Regulamin o tym jak niekomercyjnie organizować przewóz zwierząt domowych Regulamin na temat praw uczniów w specjalnych zakładach szkoleniowych Regulamin homologacji kierunkowskazów w pojazdach i przyczepach Wyroki właściwego sądu Wyrok i decyzja Sądu Konstytucyjnego

15 Przykładowe treści opublikowane w BIP na dzień 4.11.2013 Międzynarodowe umowy Ogłoszenia  Informacje przedsiębiorstw  Ogłoszenia Handlowe była Jugosłowiańska Republika  Obwieszczenia służbowe  Konkursy  Bankructwa i likwidacje  Rejestr Sądowy  Koncesje  Ogłoszenie organów korporacji prawniczych  Ogłoszenia małych i średnich przedsiębiorstw

16 Wykaz aktów normatywnych tłumaczonych obowiązkowo na języki obce Przepisy ustawy Nakazy Regulaminy Rozporządzenia, ustawy niższego rzędu Inny dokumenty

17 Informator Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych  Archiwa  O Trybunale  Podstawowe akty prawne  Sądy polubowne  Konkursy  Porządek obrad i protokół  Praktyka Trybunału Konstytucyjnego

18 Indeks prawny: spis wszystkich przepisów podzielonych według gałęzi prawa  Przepisy w dziedzinie prawa autorskiego, znaku towarowego, konkurencja, media i telekomunikacja  Przepisy w dziedzinie prawa finansowego  Przepisy w dziedzinie budownictwa, gospodarki przestrzennej.  Miejskie rejestry  Regulacje w zakresie prawa własności  Przepisy w dziedzinie niepełnosprawności i zabezpieczenia społecznego  Regulacje w zakresie prywatyzacji i restytucji  Przepisy w zakresie służby cywilnej i stosunku pracy  Przepisy w dziedzinie statusu i innych praw cudzoziemców

19 Indeks prawny: spis wszystkich przepisów podzielonych według gałęzi prawa  Przepisy w zakresie ubezpieczeń  Regulamin serwisu  Zasady udzielania zamówień publicznych  Przepisy o prawach chorwackich żołnierzy, inwalidów wojennych, uchodźców i rehabilitacji  Przepisy sądów, sądownictwa oraz kancelarii notarialnych i adwokackich  Przepisy dotyczące instytucji, edukacji i sportu  Ustawodawstwo dotyczące ochrony i wykorzystania zasobów naturalnych i innych towarów  Ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym NN 53 /91 i 103/96

20 Dziękuję


Pobierz ppt "E - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google