Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Zmiany demograficzne w Polsce Joanna Hoffmann-Aulich

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Zmiany demograficzne w Polsce Prognoza GUS ludności na lata 2008- 2035 opublikowana w 2009 roku Wzrost długości życia Zmniejszenie liczby ludności Polski Szybkie tempo starzenia się ludności

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Zmiany struktury wiekowej Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia 79,8 roku dla kobiet i 71,4 roku dla mężczyzn w 2010 roku Do 82,9 roku i 77,1 roku w 2035 roku.

4 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej 1.Skala procesów migracyjnych – poszukiwanie zatrudnienia za granicą 2.Wydłużenie trwania życia 3.Spadek liczby urodzeń

5 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Spodziewany wzrost odsetka osób w wieku 65plus Podwójne starzenie się ludności

6 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Jeśli mediana wieku przekracza 35lat wg wskaźników demograficznych społeczeństwo zalicza się do bardzo starych demograficznie GUS 2009

8 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej W ciągu kolejnych 50 lat z kraju stosunkowo młodego Polska stanie się krajem, w którym udział osób powyżej 65 roku życia może sięgnąć nawet 35%

9 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej I.Faza trzeci wiek „młodzi starzy” II.Faza Późna starość czwarty wiek „starzy starzy”

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Przewiduje się, że liczba mieszkańców województwa lubuskiego w 2015 r. wyniesie 1010 tys. osób. W kolejnych latach wystąpi spadek liczebności populacji. Do 2035 r. w województwie lubuskim liczba mieszkańców zmniejszy się o 4,5% poniżej poziomu z 2007 r., tj. o 44,9 tys. osób.

11 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Średnia długość życia w Europie

13 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej W ogólnej liczbie ludności Polski powoli, ale systematycznie zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat; zwiększa się udział osób starszych (65 lat i więcej; 5134 tys. w 2007 roku)

14 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Długość życia jest silnie różnicowana przez czynniki społeczne - osoby w wieku 25 lat o wykształceniu powyżej średniego mogą oczekiwać, że będą żyły dłużej niż osoby o wykształceniu podstawowym (13 lat - mężczyźni; 9 lat- kobiety). Najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tyś. mieszkańców

15 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Analiza danych o umieralności Polaków pozwala na stwierdzenie, że stan zdrowia ludności po roku 1991 stopniowo poprawia się, ale na tle ogółu krajów UE od 2000 poprawa ta uległa spowolnieniu, szczególnie w przypadku kobiet. Systematycznie wzrasta umieralność z powodu choroby nowotworowej.

17 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008.Wyniki badań GUS 2009 Medycyna Praktyczna 07.07.2010 E.Jarmołkiewicz Poznaj wszystkie kraje świata Prof. dr hab. n med. T. Niemiec Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet Centrum Onkologii w Warszawie Nowotwory złośliwe w Polsce, za serwisem Nauka w Polsce 2009 Projekt Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej powikłań w Polsce W.Karnafel,Cukrzyca przychodzi niepostrzeżenie, Gazeta Prawna 30.06.2010 A. Gmitrowicz, Dziecko po próbie samobójczej. www.mz.gov.pl www.pkopo.pl www.farmacja.e-lama.pl www.egospogarka.pl

18 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Dziękuję


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google