Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany demograficzne w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany demograficzne w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany demograficzne w Polsce
Joanna Hoffmann-Aulich Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Zmiany demograficzne w Polsce
Prognoza GUS ludności na lata opublikowana w 2009 roku Wzrost długości życia Zmniejszenie liczby ludności Polski Szybkie tempo starzenia się ludności Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 Zmiany struktury wiekowej
Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia 79,8 roku dla kobiet i 71,4 roku dla mężczyzn w 2010 roku Do 82,9 roku i 77,1 roku w 2035 roku. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Skala procesów migracyjnych – poszukiwanie zatrudnienia za granicą Wydłużenie trwania życia Spadek liczby urodzeń Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Spodziewany wzrost odsetka osób w wieku 65plus Podwójne starzenie się ludności Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Jeśli mediana wieku przekracza 35lat wg wskaźników demograficznych społeczeństwo zalicza się do bardzo starych demograficznie GUS 2009 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
W ciągu kolejnych 50 lat z kraju stosunkowo młodego Polska stanie się krajem, w którym udział osób powyżej 65 roku życia może sięgnąć nawet 35% Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Faza trzeci wiek „młodzi starzy” Faza Późna starość czwarty wiek „starzy starzy” Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Przewiduje się, że liczba mieszkańców województwa lubuskiego w 2015 r. wyniesie 1010 tys. osób. W kolejnych latach wystąpi spadek liczebności populacji. Do 2035 r. w województwie lubuskim liczba mieszkańców zmniejszy się o 4,5% poniżej poziomu z 2007 r., tj. o 44,9 tys. osób. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Średnia długość życia w Europie Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
W ogólnej liczbie ludności Polski powoli, ale systematycznie zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat; zwiększa się udział osób starszych (65 lat i więcej; 5134 tys. w 2007 roku) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Długość życia jest silnie różnicowana przez czynniki społeczne - osoby w wieku 25 lat o wykształceniu powyżej średniego mogą oczekiwać, że będą żyły dłużej niż osoby o wykształceniu podstawowym (13 lat - mężczyźni; 9 lat- kobiety). Najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tyś. mieszkańców Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Analiza danych o umieralności Polaków pozwala na stwierdzenie, że stan zdrowia ludności po roku 1991 stopniowo poprawia się, ale na tle ogółu krajów UE od 2000 poprawa ta uległa spowolnieniu, szczególnie w przypadku kobiet. Systematycznie wzrasta umieralność z powodu choroby nowotworowej. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008.Wyniki badań GUS 2009 Medycyna Praktyczna E.Jarmołkiewicz Poznaj wszystkie kraje świata Prof. dr hab. n med. T. Niemiec Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet Centrum Onkologii w Warszawie Nowotwory złośliwe w Polsce, za serwisem Nauka w Polsce 2009 Projekt Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej powikłań w Polsce W.Karnafel ,Cukrzyca przychodzi niepostrzeżenie, Gazeta Prawna A. Gmitrowicz, Dziecko po próbie samobójczej. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 Dziękuję Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Zmiany demograficzne w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google