Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 12 czerwca 2013

2 Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

3 Budżet projektu Całkowita wartość projektu dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi: ,07zł

4 Produkty projektu Projekt składa się z dwóch komponentów:
budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

5 Cel projektu Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko - mazurskiego aby: • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku • stymulacja obszarów wykluczonych cyfrowo

6 Założenia projektu I W ramach projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna (bez budowy sieci dostępowych do użytkownika końcowego).

7 Założenia projektu II Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym.

8 Założenia projektu III
Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województwa. Wybudowana sieć zostanie powierzona w zarządzanie Partnerowi Prywatnemu.

9

10

11 Produkty projektu Szacowana długość wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim – km. Liczba zainstalowanych węzłów – 226 szt.

12 Operator Infrastruktury
WM IK 2259 km 226 węzłów Wykonawca, Dostawca Operator Infrastruktury Infrastruktura czynsz

13 Wybór partnera prywatnego

14 Ogólne założenia Projekt realizowany w modelu DBO – Design, Built, Operate; W trybie dialogu konkurencyjnego dokonany został wybór partnera prywatnego;

15 Harmonogram postępowania
Kluczowa czynność Potrzebne dni Możliwy termin Ogłoszenie o zamówieniu 1 1 czerwiec 2012 Zakończenie przyjmowania wniosków o dopuszczenie do postępowania 46 16 lipiec 2012 Ocena wniosków 36 21 sierpnia 2012 Prowadzenie dialogu z wykonawcami 106 3 września 2012 Zakończenie dialogu 18 grudnia 2012 Przygotowanie SIWZ W trakcie dialogu + 3 21 grudnia 2012 Zaproszenie do składania ofert Zakończenie przyjmowania ofert 53 12 luty 2013 Wybór najkorzystniejszej oferty I 7 19 luty 2013 Wybór najkorzystniejszej oferty II 52 5 kwietnia 2013 Podpisanie umowy 14 19 kwietnia 2013 Podsumowanie 319

16 Uczestnicy dialogu – wykonawca I
Konsorcjum: KT Corporation Daewoo International Corporation Asseco Poland S.A. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. BIATEL Telekomunikacja S.A. KBTO sp. z o.o.

17 Uczestnicy dialogu – wykonawca II
Maribel Investment sp. z o.o. – ORSS Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe

18 Uczestnicy dialogu – wykonawca III
Konsorcjum: ATM Systemy Informatyczne S.A. BT Poland sp. z o.o.

19 Wybór najkorzystniejszej oferty
ORSS - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe

20 neutralna technologicznie,
Założenia dotyczące infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej przez JST:  sieć otwarta, neutralna technologicznie, minimalną przepustowość łącza na poziomie Mb/s, jasne kryteria dostępu do poszczególnych punktów dystrybucyjnych;

21 Rola i zadania Operatora Infrastruktury (OI):
Rola i zadania Operatora Infrastruktury (OI): utrzymanie i eksploatacja sieci, zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury, sprzedaż usług hurtowych, Operator Infrastruktury nie prowadzi działalności detalicznej;

22 Rozpoczęcie działalności operatorskiej przez ORSS, planowane jest na 1 kw r. po oddaniu do eksploatacji pierwszych fragmentów budowanej infrastruktury.

23 Zasady określania cen dostępu telekomunikacyjnego przez OI zostały ustalone w decyzji notyfikacyjnej KE zgodnie z wytycznymi KE w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych i przeniesione do SIWZ.

24 Wszystkie informacje odnośnie realizacji projektu zostaną opublikowane na stronie www, specjalnie przygotowanej na potrzeby projektu.

25 Dziękuję za uwagę Maciej Bułkowski
Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google