Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 12 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 12 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 12 czerwca 2013

2 Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej:  lubelskiego,  podkarpackiego,  podlaskiego,  świętokrzyskiego,  warmińsko-mazurskiego.

3 Budżet projektu Całkowita wartość projektu dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi: 327 041 042,07zł

4 Produkty projektu Projekt składa się z dwóch komponentów:  budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,  szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

5 Cel projektu Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa warmińsko - mazurskiego aby: wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku stymulacja obszarów wykluczonych cyfrowo

6 Założenia projektu I W ramach projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna (bez budowy sieci dostępowych do użytkownika końcowego).

7 Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym. Założenia projektu II

8 Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województwa. Wybudowana sieć zostanie powierzona w zarządzanie Partnerowi Prywatnemu. Założenia projektu III

9

10

11 Produkty projektu Szacowana długość wybudowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko- mazurskim – 2 259 km. Liczba zainstalowanych węzłów – 226 szt.

12 WM Wykonawca, Dostawca Operator Infrastruktury IK Infrastruktura czynsz 2259 km 226 węzłów

13 Wybór partnera prywatnego

14 Ogólne założenia Projekt realizowany w modelu DBO – Design, Built, Operate; W trybie dialogu konkurencyjnego dokonany został wybór partnera prywatnego;

15 Harmonogram postępowania Kluczowa czynnośćPotrzebne dniMożliwy termin Ogłoszenie o zamówieniu11 czerwiec 2012 Zakończenie przyjmowania wniosków o dopuszczenie do postępowania 4616 lipiec 2012 Ocena wniosków3621 sierpnia 2012 Prowadzenie dialogu z wykonawcami1063 września 2012 Zakończenie dialogu118 grudnia 2012 Przygotowanie SIWZW trakcie dialogu + 321 grudnia 2012 Zaproszenie do składania ofert121 grudnia 2012 Zakończenie przyjmowania ofert5312 luty 2013 Wybór najkorzystniejszej oferty I719 luty 2013 Wybór najkorzystniejszej oferty II525 kwietnia 2013 Podpisanie umowy1419 kwietnia 2013 Podsumowanie319

16 Uczestnicy dialogu – wykonawca I Konsorcjum: KT Corporation Daewoo International Corporation Asseco Poland S.A. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. BIATEL Telekomunikacja S.A. KBTO sp. z o.o.

17 Maribel Investment sp. z o.o. – ORSS Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Uczestnicy dialogu – wykonawca II

18 Konsorcjum: ATM Systemy Informatyczne S.A. BT Poland sp. z o.o. Uczestnicy dialogu – wykonawca III

19 Wybór najkorzystniejszej oferty ORSS - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe

20 Założenia dotyczące infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej przez JST: sieć otwarta, neutralna technologicznie, minimalną przepustowość łącza na poziomie 30-40 Mb/s, jasne kryteria dostępu do poszczególnych punktów dystrybucyjnych;

21 Rola i zadania Operatora Infrastruktury (OI): utrzymanie i eksploatacja sieci, zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury, sprzedaż usług hurtowych, Operator Infrastruktury nie prowadzi działalności detalicznej;

22 Rozpoczęcie działalności operatorskiej przez ORSS, planowane jest na 1 kw. 2014 r. po oddaniu do eksploatacji pierwszych fragmentów budowanej infrastruktury.

23 Zasady określania cen dostępu telekomunikacyjnego przez OI zostały ustalone w decyzji notyfikacyjnej KE zgodnie z wytycznymi KE w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych i przeniesione do SIWZ.

24 Wszystkie informacje odnośnie realizacji projektu zostaną opublikowane na stronie www, specjalnie przygotowanej na potrzeby projektu.

25 Dziękuję za uwagę Maciej Bułkowski Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dsi@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 12 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google