Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Коpie: 1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu

2 1.Budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze partnera prywatnego, który przy wykorzystaniu wybranej przez siebie techniki zobowiązuje się do podłączenia pewnej liczby mieszkańców danego obszaru do szerokopasmowego Internetu, który zbuduje ze środków PROW Zakup i zainstalowanie chętnym użytkownikom końcowym – urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu – ostatnia mila Beneficjent w otwartej procedurze dokonuje zakupu i montażu urządzeń zapewniających satelitarny dostęp do Internetu (przyłączenia konkretnego użytkownika do sieci).

3 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zapis w PROW z propozycją zmiany: (w części: zakres działania) W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP) oraz realizacja telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

4 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Uzasadnienie realizacji inwestycji polegających na przyłączeniu użytkownika końcowego: - szybkie i kosztowo efektywne zapewnienie dostępu do Internetu na obszarach dotychczas wykluczonych, - precyzyjnie odpowiedz na zapotrzebowanie, - w porównaniu z budową sieci na obszarach słabo zaludnionych Internet satelitarny jest bezwzględnie najtańszy. Możliwość tworzenia dostępu do Internetu drogą satelitarną jest zgodne z zasadą neutralności technologicznej. W PROW dostęp satelitarny jest jedną z możliwości inwestycji w zakresie Internetu, w związku z tym zasada neutralności zostaje zachowana.

5 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Miejsce realizacji : Projekty w ramach PROW będą realizowane na obszarach białych w miejscowościach należących do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców.

6 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Rozporządzenie przed zmianamiRozporządzenie po zmianach Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego pochodzi ze środków własnych.

7 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Zgonie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w ramach działania za koszty kwalifikowalne uznaje się roboty budowlane, urządzenia techniczne i elementy bezpośrednio związane z infrastrukturą szerokopasmowego Internetu. Koszty te można podzielić na trzy typy operacji, które nie wykluczają się wzajemnie, są to: 1. Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii); 2. Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej; (np. większa niezawodność, szybkość, jakość, zasięg, lepsza jakość usług itp.); 3. Budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria i zasady podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy województwa w ramach działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy. Przyjmuje się dokonanie podziału środków w działaniach Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - Internet szerokopasmowy pomiędzy województwa w oparciu o: 1. powierzchnię obszarów wiejskich województw w km 2, 2. liczbę gmin, 3. liczbę ludności na obszarach wiejskich.

9 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa Lp. WojewództwoPodział KM % Środki EFRROW na NW=Internet (euro) 1 Dolnośląskie 6,12% Kujawsko – pomorskie 5,75% Lubelskie 8,22% Lubuskie 3,58% Łódzkie 6,35% Małopolskie 7,76% Mazowieckie 12,16% Opolskie 3,12% Podkarpackie 6,77% Podlaskie 4,92% Pomorskie 5,22% Śląskie 5,01% Świętokrzyskie 4,28% Warmińsko – mazurskie 5,54% Wielkopolskie 9,88% Zachodniopomorskie 5,32% Kwota na działanie 100,00%

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Podział środków na województwa

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Kryteria wyboru projektów dla działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z zakresu budowy szerokopasmowego Internetu 1. Gęstość zaludnienia gminy lub związku międzygminnego której planowana jest realizacja operacji w stosunku do średniej w województwie jest: mniejsza od średniej w województwie -2 punkty większa łub równa średniej w województwie -0 punktów 2.Operacja jest komplementarna z przedsięwzięciami zrealizowanymi lub realizowanymi z zakresu społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej -2 punkty

12 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 3. Operacja pozwoli na zapewnienie gwarantowanej przepływności szerokopasmowego łącza internetowego na poziomie: co najmniej 6 Mbit/s (prędkość pobierania danych przez użytkownika końcowego - tzw. download) i co najmniej 3 Mbit/s (prędkość wysyłania danych od użytkownika końcowego - tzw. upload) 2 punkty 4. Dzięki operacji umożliwiony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu: mniej niż 50% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -1 punkt od 50% do 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -2 punkty więcej niż 75% użytkownikom końcowym na obszarze dotkniętym wykluczeniem cyfrowym -3 punkty

13 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu 5. Kryterium regionalne: jest spełnione - 2 punkty jest spełnione w części -1 punkt nie jest spełnione -0 punktów 6. wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - 1 punkt

14 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu Obecny etap prac dotyczy: - wprowadzenia zmian w Programie ( w przypadku akceptacji realizacji projektów w ramach ostatniej mili, -wyznaczenia obszarów białych, - opracowania kryteriów selekcji operacji w ramach działania.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google