Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” Priorytet III – Wysoka jakość oświaty Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” Priorytet III – Wysoka jakość oświaty Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” Priorytet III – Wysoka jakość oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Joanna Żywiec doradca - konsultant

2 Spotkanie upowszechniające ideę doradztwa zawodowego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie działdowskim Struktura bezrobocia w powiecie działdowskim – kwiecień 2012 Joanna Żywiec doradca - konsultant

3 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie – 5972 osoby. W tym:  kobiet – 3427 (57,38%)  z prawem do zasiłku dla bezrobotnych – 1320 osób (22,10%)  dotychczas nie pracujący – 937 osób (15, 69%) – w tym 660 kobiet. Joanna Żywiec doradca - konsultant

4 Liczba osób, które zarejestrowały się w PUP w Działdowie w kwietniu 2012 – 405 osób. Bezrobotni, którzy podjęli pracę w kwietniu 2012 – 322 osoby. W tym 108 kobiet. Joanna Żywiec doradca - konsultant

5  Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi: z 5972 osób – 3563 osoby (59,66%)  Osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 162 osoby. - w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia – 48 osób. Joanna Żywiec doradca - konsultant

6 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 5557 osób, (93,05% ogólnej liczby bezrobotnych). W tym:  do 25 roku życia – 1312 osób (21,97%),  długotrwale bezrobotne – 3417 osób (57,22%),  powyżej 50 roku życia – 1118 osób (18,72%),  bez kwalifikacji zawodowych – 2001 osób (33,51%),  bez doświadczenia zawodowego – 1293 osoby (21,65%),  bez wykształcenia średniego – 3727 osób (62,41%). Joanna Żywiec doradca - konsultant

7 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Działdowie w kwietniu 2012 - ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej – 209,  zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – 114,  miejsca aktywizacji zawodowej – 95, - staże – 69, - prace społecznie użyteczne – 26. Joanna Żywiec doradca - konsultant

8 Zasiłek dla bezrobotnych (podstawowy–100%)  w okresie pierwszych 3 miesięcy – 761,40  w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku – 597,90 Joanna Żywiec doradca - konsultant

9  Stypendium dla bezrobotnych w okresie odbywania stażu – 913,70  Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – min. 7,30/h  Dodatek aktywizacyjny – 380,70 (dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)  Środki przyznawane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej – do 21520,50. Joanna Żywiec doradca - konsultant

10 Aktualne ofert pracy w PUP w Działdowie – maj 2012  pracownik biurowy,  pracownik administracyjno – biurowy,  pracownik produkcji stolarki okiennej,  montażysta okien,  blacharz,  pracownik produkcji – operator urządzeń do produkcji pasz, Joanna Żywiec doradca - konsultant

11 Aktualne ofert pracy w PUP w Działdowie – maj 2012  operator koparki, ładowarki i koparko – ładowarki,  operator walca drogowego,  brukarz,  robotnik drogowy,  instruktor sportu,  asystent sędziego,  fryzjer,  elektryk (elektronik), Joanna Żywiec doradca - konsultant

12 Aktualne ofert pracy w PUP w Działdowie – maj 2012  stolarz - montażysta,  sprzedawca,  kierowca samochodu ciężarowego,  operator dźwigu,  instalator wodno – kanalizacyjny i centralnego ogrzewania. Joanna Żywiec doradca - konsultant

13 Aktualne ofert pracy w PUP w Działdowie – maj 2012  murarz,  malarz,  glazurnik,  monter instalacji sanitarnych  przedstawiciel handlowy - kierowca,  pracownik (specjalista ds. windykacyjno-prawnych),  pracownik w ogrodnictwie i warzywnictwie. Joanna Żywiec doradca - konsultant

14 Dziękuję za uwagę Joanna Żywiec doradca – konsultant do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie działdowskim

15 Bibliografia:  www.pup.dzialdowo.sisco.info Joanna Żywiec doradca - konsultant


Pobierz ppt "Projekt: „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” Priorytet III – Wysoka jakość oświaty Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google