Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku

2  Od roku 2009/2010 nasza szkoła wykorzystuje elektroniczną formę ewidencji uczniów.  Dziennik elektroniczny firmy LIBRUS umożliwia bieżącą kontrolę frekwencji, stały dostęp do informacji o ocenach dla uczniów i ich rodziców  Dzięki niemu możliwa jest szybka wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.  Ta forma kontaktu z rodzicami wpłynęła na większą motywację uczniów, dzięki czemu wzrosła frekwencja i polepszyły się wyniki uczniów w nauce.  Dzięki temu bieżącą kontrolę nad edukacją swoich dzieci mogą sprawować rodzice na stale nie mieszkający razem z dzieckiem. Np. przebywający za granicą.  Dzięki zastosowaniu e-dziennika zarówno młodzież których rodzice są w kraju jak i ci których rodzice przebywają za granicą mogą mieć stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami Elektroniczny dziennik

3  Od 2009 roku publikujemy na stronie www szkoły plan lekcji w wersji html, flash oraz java do pobrania na komórkę.  Usprawniło to znacznie komunikację z uczniami, którzy nie zapominając w której sali mają lekcje, oraz gdzie w danej chwili można znaleźć ich ulubionego profesora.  Rodzice mają większa kontrolę nad dziećmi – mogą sprawdzić jaką aktualnie lekcje ma dziecko i w której powinno być sali Elektroniczny plan lekcji

4  Narzędzia e-learningowe stają się coraz bardzie dostępne i popularne wśród nauczycieli i uczniów – prawie każda uczelnia ma swoją platformę z materiałami dla studentów, zwłaszcza kształcących się w systemie zaocznym, wielu nauczycieli ukończyło kursy z publikacji materiałów na platformie moodle czy fronter. Jednocześnie każdy prawie nauczyciel kontaktuje się poprzez pocztę elektroniczną z uczniami i nauczycielami, publikuje podcasty i kursy na youtube. To co jeszcze dwa lata temu było czymś zaskakującym jest dziś standardem. Cieszymy się z nowych możliwości które się przed nami otwierają i nie zamykamy oczu na trudności które wynkają z konieczności dostosowania się do zmieniającego się i cyfryzującego się świata  Od 2005 roku prowadzimy szkolny system e-elarnigowy. Zakres ciągle się poszerza, w tym roku wielu nauczycieli zgłaszało się do „informatyków” z prośbą o możliwość przeprowadzenia eliminacji do konkursów droga elektroniczną – ma to swoje uzasadnienie. W konkursach chce wziąć udział coraz więcej uczniów, co oznacza żmudne sprawdzanie, możliwość pomyłki w punktacji itp. Cieszymy się z aktywizacji większe ilości uczniów. Oznacza to, że szanse uczestnictwa w są wyrównane – każdy może porównać swoją wiedza i umiejętności, skonfrontować się z rówieśnikami i zmotywować do pracy w określonym kierunku.  Każdy z nauczycieli ma możliwość publikacji materiałów i korzystania z SPE oferowanej przez firmę Librus. Firma ta poczyniła znaczne postępy jeśli chodzi o integrację dziennika elektronicznego z platformę wspomagająca nauczanie. Dzięki temu uprościło się śledzenie postępów w nauce, zadawanie prac domowych i ich kontrola. Możliwa jest także praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. posiadającego indywidualny tok nauczania i różnicowanie poziomów trudności testów. Zresztą SPE to nie tylko testy – to prawdziwy „kombajn” z wirtualną tablicą, możliwością publikacji całych lekcji. Daje to zupełnie nowe płaszczyzny kontaktu dla nauczyciela i ucznia. Dlaczego stosujemy e-learning w zse-e

5  Dziennik edukacyjny współpracuje ściśle ze Szkolną Platformą Edukacyjną firmy LIBRUS  SPE to znakomite narzędzie pozwalające pogłębić lub uzupełnić wiedzę uczniom. Pozwala wyrównać szanse uczniom mniej zdolnym – mogą pracować z materiałami w swoim tempie – również w domu  Dzięki niej możliwe jest większe zróżnicowanie materiału przekazywanego uczniom – np. zdolnym. Nauczyciel uczący w klasie, ukierunkowuje się głównie na tzw. przeciętnego ucznia, na czym tracą uczniowie najzdolniejsi (nudząc się podczas lekcji) i najsłabsi (trudno im nadążyć za materiałem).  Dla nauczycieli jest bardzo prostym w obsłudze narzędziem umożliwiającym wykorzystanie multimedialnych form prezentowania treści lekcji bardziej zrozumiałych dla ucznia, udostępnianie dodatkowych materiałów w Internecie, przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy z wykorzystaniem komputera. Dzięki możliwości udostępniania dodatkowych treści edukacyjnych przez Internet, SPE pozwala uczniom rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacje poprzez samodzielne rozwiązywanie przydzielonych im zadań przez nauczyciela. Platforma edukacyjna SPE

6  Platforma wyręcza rodziców z niewdzięcznej roli "zmuszania" dzieci do nauki, sprawia, że nauka staje się przyjemna. Platforma znajduje również zastosowanie w poszerzeniu wiedzy przed najważniejszymi egzaminami, podsumowującymi poszczególne etapy nauki (egzamin zawodowy, matura, egzamin na studia).  Platforma rozwiązuje też problem braku czasu w trakcie lekcji na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy do wykonywania odpowiednich ćwiczeń i zadań. Dodatkowo, system wspomaga kształcenie uczniów, którzy przez dłuższy czas lub w ogóle nie mogą uczęszczać do szkoły.  Jednoczesne zastosowanie różnorodnych kanałów przekazu informacji (werbalnej, tekstowej, dźwiękowej, obrazowej) przyśpiesza proces przepływu i przetwarzania informacji w mózgu, co zwiększa efektywność nauki. Wyniki badań naukowych wskazują, że skraca się czas nauki i sprawia, że uczniowie dłużej zapamiętują informacje, których się uczyli atrakcyjna forma nauczania powoduje, że uczniowie chętniej korzystają z e-lekcji. Platforma edukacyjna SPE

7  Uczeń XXI wieku potrafi korzystać z nowych rozwiązań technologicznych. Korzysta z telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych takich jak Facebook, „twittuje” zdjęcia, umawia się na „fejsie”.  Wiedza w sensie posiadanych wiadomości wydaje się być zbędnym balastem – przecież wszystko jest w Internecie, wikipedii, bazach danych googla.  To konektywistyczne podejście do nauczania skutkuje popularyzacją technik e-learningowych, e-podręczników, życia i nauczania w sieci  Możemy polemizować czy technika i postęp technologiczny ma dobroczynny wpływ na kształtowanie się młodego człowieka, ale staramy się postrzegać technologię jako pozytywne narzędzie dotarcia do ucznia, jako nową możliwość kontaktu, wyzwolenia nowych możliwości, płaszczyzn współpracy e-edukacja?

8  Od 04.2004 r. wykorzystujemy system e-learningowy moodle. Pierwsza strona wykorzystywała domenę "zse-e.gnu.pl", a od 2005 roku - "unix-sys.net".  System służył głównie jako platforma dla przeprowadzania testów z przedmiotów informatycznych.  Dodatkowo system stanowił bazę kontaktową między nauczycielem a uczniami. System e-lerning'owy Moodle Dzięki niej uczniowie mogli powtarzać testy, sprawdziany z zajęć w których nie mogli uczestniczyć. Materiały umieszczone w serwisie pozwalały na powtórzenie lekcji w dowolnym miejscu i czasie lekcji, co sprawiło że uczniowie mogli wrócić do mniej opanowanych działów, przypomnieć sobie słownictwo które nauczyciel wprowadził podczas zajęć itp..

9  Strona działa na szkolnym serwerze pod adresem e-learning.zse-e.edu.ple-learning.zse-e.edu.pl  Celem tego przedsięwzięcia jest budowa bazy testów i materiałów które zgromadzili nauczyciele informatyki i przedmiotów zawodowych. Dzięki takiej bazie możliwe będzie sprawne przeprowadzanie próbnych egzaminów zawodowych, co jest ważne szczególnie dla osób które z różnych względów nie mogą brać udziału w takich przedsięwzięciach. Często są to uczniowie szkół zaocznych - pracujący czy wychowujący małe dzieci - dla których dodatkowe czy nieplanowane zjazdy są bardzo kłopotliwe.  Z serwisu będą także korzystać uczniowie z indywidualnym trybem kształcenia - mogą pracować w domu. Kilka razy obejrzeć tę samą lekcję, wrócić do testu itp.  Uczniowie maja tez możliwość dzielenia się swoją wiedzą, interesującymi zasobami. Szkolny system e-learningowy moodle http://e-learning.zse-e.edu.pl

10  Początkowo pracowaliśmy w oparciu o autorskie rozwiązania i projekty. Szkolnictwo zawodowe przez długi czas pozostawało poza wsparciem wydawnictw i firm specjalizujących się we wspieraniu oświaty.  W roku 2010 jednak znaleźliśmy rozwiązanie które było dla nas przydatne – portal edukacyjny Informatyka plus, gdzie publikowali wykładowcy Warszawskiej Wyższej Szkoły informatyki oraz informatyczne autorytety np. prof. dr hab. Maciej M. Sysło IT Szkoła

11  W ramach projektu nauczyciel oraz uczniowie dostają specjalne kody, które umożliwiają dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych, zasobów dydaktycznych oraz informacji opracowanych w ramach projektu i udostępnionych za pośrednictwem otwartego portalu wiedzy Polska Wszechnica Informatyczna, W portalu znajduje się ok. 60 dostępnych on-line wykładów wybitnych polskich dydaktyków z zakresu szeroko rozumianej informatyki oraz jej zastosowań.  Dostępne są również materiały elektroniczne – wydawnictwa w formacie PDF z dostępnymi prezentacjami na dany temat, wykładami, testami wiedzy – opracowane w sposób rzetelny, ciekawy często z dołączonymi przykładami czy kodami programów. Portal jest bogatym źródłem wiedzy dla nauczyciela nauczającego informatyki a zwłaszcza programowania. Jestem bardzo zadowolona z możliwości korzystania z materiałów tam umieszczanych, które często zdobywałam z trudem oraz dużym nakładem kosztów jako publikacje komercyjne. Uczniowie mogą dzięki kodom korzystać z bardzo wartościowych, zgodnych z programem nauczania materiałów Dostęp do materiałów jest możliwy w nieograniczonym czasie - dzięki czemu uczniowie mniej zdolni mają możliwość powtarzania materiału, dodatkowych ćwiczeń Zadania prezentują zróżnicowany poziom – zatem pracować z zainteresowaniem mogą również uczniowie mniej zdolni Uczniowie poprzez udział w dodatkowych zajęciach są lepiej przygotowani do matury z informatyki Uczniowie mogli poszerzyć swoje horyzonty poprzez uczestnictwo w projekcie, wydarzeniach z nim związanych

12 Zajęcia wyrównawcze Zajęcia pozalekcyjne są jedną z form rozwijania zainteresowań uczniów, pogłębiania wiedzy ale i wyrównywania szans w zdobyciu odpowiednio wysokiego poziomu edukacji przez osoby mniej zdolne, mające problemy zdrowotne czy problemy rodzinne.

13 Zajęcia pozalekcyjne są w naszej placówce jedną z form rozwijania zainteresowań, pogłębiania i utrwalania wiedzy. W roku szkolnym 2012/2013 oferujemy szeroką gamę zajęć realizowanych przez naszych pedagogów w ramach dodatkowych godzin pracy oraz koła: - Polonistyczne i dziennikarskie prowadzone przez mgr Anetę Jędrzejczyk – w ramach koła dziennikarskiego powstaje gazetka szkolna „Elektrowstrząs” w wersji papierowej i elektronicznej, organizowane są warsztaty dziennikarskie, członkowie współpracują z lokalnymi mediami - Matematyczne – prowadzone przez mgr Annę Kanafę

14 W ofercie znajdziemy też: - Koła przygotowujące do egzaminu maturalnego – praktycznie z każdego przedmiotu - Koła przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - Zajęcia wyrównawcze (matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki, fizyka, podstawy elektrotechniki i elektroniki) - Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, halowa piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa dziewcząt

15 Szczególnie polecamy koła rozwijające zainteresowania i koła artystyczne: - ECDL - Koło strzeleckie - Koło muzyczne - Język hiszpański - Wymiana międzynarodowa – „Neue Technologie – LASERSCHOW” - PCK, wolontariat - Autocad - Technika filmowania i montażu - Edukacja europejska - Koło biblijne - Koło biblioteczne - Koło misyjne - Kolor – znaczenie i symbolika w sztuce i modzie - Technologia informacyjna

16 Oczywiście posiadamy tez w ofercie koła przygotowujące uczniow do konkursów i olimpiad przedmiotowych – na których mogą ćwiczyć zagadnienia z zakresu, który obejmuje dany konkurs np.: - Przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej i Olimpiadzie „Euroelektra” - Przygotowujące do konkursów i olimpiad matematycznych - Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Katolickiej - Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z elektroniki i elektrotechniki


Pobierz ppt "Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google