Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20-ta rocznica wyborów samorządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20-ta rocznica wyborów samorządowych"— Zapis prezentacji:

1 20-ta rocznica wyborów samorządowych
MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20 LAT WSPÓLNIE” Gmina Olszówka

2 Organizatorzy:

3 Gmina Olszówka

4 Położenie Gminy na tle Polski i województwa wielkopolskiego
Gmina Olszówka położona jest w części wschodniej województwa wielkopolskiego, na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Łęczyckiej. Jej powierzchnia wynosi 81,5 km2. Gmina należy do powiatu kolskiego. Sąsiaduje z czterema gminami: na północy z Kłodawą, na wschodzie z Grabowem, na południe z Dąbiem, na zachodzie z Grzegorzewem. Położona jest na skrzyżowaniu dróg komunikacyjno-handlowych Poznań-Łódź i Gdynia-Katowice. Przez ten teren przebiega magistrala kolejowa Herby-Gdynia oraz linia międzynarodowa Berlin-Warszawa-Moskwa. Miejscowość Olszówka położona jest w centrum gminy i oddalona jest od Koła o 20 km, od Włocławka o 70 km, od Konina o 50 km, od Kalisza o 80 km, od Łęczycy o 40 km, od Łodzi o 80 km, od Poznania o 170 km, od Warszawy o 200 km.

5 Skład Grupy projektowej:
Justyna Rosiak Klasa II b Marta Urbaniak Klasa II b Adam Jóźwiak Klasa II b Łukasz Maciejewski Klasa II b Mariusz Łączkowski Klasa II b Opiekun: Pan Narcyz Dołęgowski Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

6 Oświata-Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance
STAN BUDOWLI Z Na co samorząd gminny przykłada szczególną uwagę wśród zadań własnych? Sadzę, że na budowle o charakterze społecznym czyli szkoły i świetlice ponieważ wpływają na życie mieszkańców naszej gminy. fragm. wywiadu z wójtem gminy Olszówka Włodzimierzem Fraszczykiem

7 Dom wiejski- Złota „ Z chwilą wybudowania i oddania go do użytku, wiele zmieniło się w naszej wsi. Zniknął problem organizacji wszelkich imprez wiejskich i szkoleń rolniczych …” fragm. wywiadu z rodziną Jóźwiaków

8 Ochrona środowiska naturalnego- oczyszczalnia LEMNA
Na terenie Gm. Olszówka znajduje się oczyszczalnia „LEMNA” wybudowana w 1999 r. Położona jest na obrzeżach Olszówki . Wykorzystanie jej mocy przerobowych kształtowało się w roku jedynie na poziomie 6%. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 200 m3na dobę. Podstawowe jej części to: przepompownia głowna staw typu LEMNA staw doczyszczający Piaskownik nitryfikatory komora koagulacji „Największymi osiągnięciami samorządu terytorialnego są takie inwestycje jak oczyszczalnia ścieków komunalnych i wodociąg dla obszaru całej gminy Olszówka. Sukcesywnie też następuje rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Łącznie działania te przyczyniły się do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych na wsiach.” fragm. wywiadu z Panem Rafałem Ławniczakiem- pracownikiem urzędu Gminy. „Poprawa jakości wody pitnej w dużej mierze wpływa na poprawę standardu życia mieszkańców.” fragm. wywiadu Wójtem Włodzimierzem Fraszczykiem.

9 Orlik 2012 w naszej Gminie Moje boisko ORLIK 2012 jest ważnym punktem strategii rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu. Istotnym bodźcem podejmowania przez poszczególne Gminy decyzji o budowie nowych i modernizacji starych obiektów sportowych jest wsparcie ze strony rządu. „Ostatnio dzięki staraniom Gminy wybudowano przy Gimnazjum w Łubiance boisko ORLIK 2012.” Cytat z wywiadu z Panem Rafałem Ławniczakiem

10 Szlaki komunikacyjne Droga we Wsi Złota Droga we Wsi Ostrów
„ Położenie asfaltu na drodze gminnej w różnoraki sposób wpłynęło na życie mieszkańców. Do zalet tego przedsięwzięcia można zaliczyć: *ułatwiony transport *szybsze przemieszczanie się *pojazdy nie grzęzną w błocie.” fragm. wywiadu, z rodziną Jóźwiaków Droga we Wsi Ostrów „ Zmiany następują zawsze i są ogromne. Odrestaurowano drogi poboczne, które dawniej były w złym stanie.” Cytat z wywiadu z Panią Barbara Olczyk.

11 Szlaki komunikacyjne c.d.
Droga Głębokie- Olszówka 3404 P „ Zastaliśmy 2 km dróg asfaltowych, obecnie jest ich ok. 80 km.” fragm. wywiadu z Włodzimierzem Fraszczykiem. „ Droga na odcinku Olszówka –Głębokie była bardzo zniszczona. W 2009 roku została wyremontowana.” cytat z wywiadu z Małgorzatą Rosiak.

12 Rekreacja i sport- boisko GKS Olszówka
„Boisko Klubu GKS jest bardzo przydatne, wielu młodych ludzi rozwija swoje pasje i talenty.” Cytat z wywiadu z Romanem Rosiakiem. „ Wybudowano Gminne Boisko Sportowe w Olszówce, boisko w Ponętowie Górnym Drugim oraz Głębokim.” Cytat z wywiadu z Rafałem Ławniczakiem. „ Gminne boisko w Olszówce służy celom rekreacyjnym a także organizowane są na nim różne plenerowe uroczystości gminne.” Cytat z wywiadu z Jadwigą Urbaniak.

13 Remiza OSP Olszówka „ Bezpieczeństwo na naszym terenie też jest dobre. Zabezpiecza je 11 jednostek OSP a tym dwie będące w Krajowym Systemie Ratownictwa” . Cytat z wywiadu z Panem Rafałem Ławniczakiem.

14 Remiza OSP c.d. Ostrów „ Dawniej remizy różniły się od obecnych. Dachy budynków pokryte były smołą a podłogi były drewniane.” Cytat z wywiadu z Marianem Urbaniakiem- Prezesem OSP Ostrów.

15 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Głębokim
„ W 1996 roku szkoły zostały, powiedzmy doprowadzone do ładu.” Cytat z wywiadu z Włodzimierzem Fraszczykiem.


Pobierz ppt "20-ta rocznica wyborów samorządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google