Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA W KLASIE SZKOLNEJ. ZADANIA KONTROLI W KLASIE SZKOLNEJ: -kontrolowanie postępów ucznia, -wystawianie ocen, -przygotowanie sprawozdań o osiągnięciach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA W KLASIE SZKOLNEJ. ZADANIA KONTROLI W KLASIE SZKOLNEJ: -kontrolowanie postępów ucznia, -wystawianie ocen, -przygotowanie sprawozdań o osiągnięciach."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLA W KLASIE SZKOLNEJ

2 ZADANIA KONTROLI W KLASIE SZKOLNEJ: -kontrolowanie postępów ucznia, -wystawianie ocen, -przygotowanie sprawozdań o osiągnięciach ucznia,

3 Konwencjonalne formy kontroli opierają się na: rozmowie, pracach pisemnych, rzadziej książce i pracach praktycznych. Bardzo ważną rolę spełnia tu obserwacja uczniów przez nauczyciela. Tak rozumiana kontrola może odbywać się poprzez: 1. ustne sprawdzanie wiadomości 2. prace pisemne (domowe, klasowe) 3. posługiwanie się książką 4. wykonywanie prac praktycznych 5. obserwację uczniów w toku ich pracy

4 NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY OCENIANIA PRACY UCZNIÓW: 1.Portfolio- to zwiększająca się kolekcja materiałów o charakterze autentycznych dokumentów wg określonego klucza interpretacyjnego i ilustrujących rozwój kompetencji, 2. Nagrania audio, video, fotografie- to wyraz skupienia się na konkretnym problemie, 3.Prezentacja- starannie wyreżyserowana 4.Drama- spontanicznie zaaranżowana scenka 5.Fiszki- forma powtarzania i utrwalania wiadomości,

5 OCENA OPISOWA- to ustna bądź pisemna informacja na temat osiągnięć i trudności ucznia przygotowana na podstawie systematycznych obserwacji jego szkolnej aktywności, ze wskazaniem działań pozwalających dziecku rozwijać się i pokonywać niepowodzenia w uczeniu się. Podstawowe zadanie to dostarczenie dziecku informacji, jakie umiejętności już opanowało, co potrafi oraz z czym sobie radzi, jakie ma trudności i jakie działania ma podjąć, aby te problemy pokonać.

6 Z oceny opisowej uczeń powinien się dowiedzieć: -jaki jest, -na co zasługuje, -na co go stać, -nad czym musi popracować, -co musi zmienić,

7 Funkcje oceny opisowej: -diagnostyczna, -korekcyjna, -motywacyjna, -rozwojowa, -informacyjna,


Pobierz ppt "KONTROLA W KLASIE SZKOLNEJ. ZADANIA KONTROLI W KLASIE SZKOLNEJ: -kontrolowanie postępów ucznia, -wystawianie ocen, -przygotowanie sprawozdań o osiągnięciach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google