Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright 2006 Marian Folerzyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright 2006 Marian Folerzyński"— Zapis prezentacji:

1 Copyright 2006 Marian Folerzyński

2

3 „Chociaż miłość mieszka w sercach niemal wszystkich rodziców, cała sztuka polega na tym, by dać to dziecku odczuć.” Ross Campbell

4 „Najistotniejszą więzią w rodzinie jest więź małżeńska
„Najistotniejszą więzią w rodzinie jest więź małżeńska. Ma ona pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, włączając w to więź między rodzicami a dziećmi.” Ross Campbell

5 Wrodzone składniki temperamentu
Kształtowanie się osobowości dziecka określone jest nie tylko przez warunki stworzone mu w domu, ale również przez jego własne cechy charakteru. Wniosek ten w istotny sposób przyczynił się do złagodzenia krytyki, w dużym stopniu niesłusznej, skierowanej przeciwko rodzicom dzieci trudnych. Stella Chess, AlexanderThomas, „Temperament and Behavior Disorder in Children”

6 1. Poziom aktywności Chodzi o poziom aktywności ruchowej właściwy dla danego dziecka i określający, jak aktywne czy jak bierne jest dziecko.

7 2. Rytmiczność Rytmiczność (regularność albo nieregularność) – możliwość przewidywania takich czynników, jak głód, rozkład posiłków, wydalanie oraz cykl snu i czuwania.

8 3. Zbliżanie się lub wycofanie
Rodzaj reakcji dziecka na nowy bodziec, taki jak nowy rodzaj pokarmu, nowa zabawa czy osoba.

9 4.Zdolność do przystosowania się
Szybkość i łatwość z jaką zachowanie dziecka zmienia się w odpowiedzi na zmianę otoczenia.

10 5. Intensywność reakcji Ilość energii zużytej przy wyrażaniu nastrojów

11 6. Próg wrażliwości Poziom intensywności bodźca niezbędny do wywołania reakcji.

12 7. Jakość usposobienia Usposobienie dodatnie albo ujemne – pogodne, wesołe, przyjazne, w przeciwieństwie do przykrego, płaczliwego, nieprzyjaznego.

13 8. Podatność na dekoncentrację
Łatwość z jaką zdarzenia zachodzące w otoczeniu wpływają na zmianę aktualnego zachowania.

14 9. Czas skupienia uwagi i wytrwałość
Czas, przez jaki dziecko zajmuje się daną czynnością i zdolność do jej kontynuacji w obliczu przeszkód.

15 Tabela. Wyniki badań S. Chasse i A
Tabela.Wyniki badań S. Chasse i A. Thomasa na temat postępów dzieci w zależności od opieki macierzyńskiej +++ + - - + + - - - -

16 Porozumiewanie kognitywne i emocjonalne

17 Pojęcie „zbiornika emocjonalnego” wg Rossa Cambella
„Dziecko ma swoisty zbiornik emocjonalny. Aby mogło normalnie funkcjonować, musi mieć ciagle uzupełniany zapas paliwa. A tym paliwem jest mądra, bezwarunkowa miłośc rodziców. Stanowi ona podstawę więzi miedzy rodzicami i dziećmi. Gdy zbiornik jest pusty dziecko zaczyna wykazywać zaburzenia.”

18 Lustrzane odbicie Dzieci dorastają w świecie stworzonym przez ludzi dorosłych i szybko uczą się obowiązujących w nim reguł. Oddają i odbijają to co otrzymują i co obserwują.

19 Miłość warunkowa

20 Miłość warunkowa Miłość bezwarunkowa

21 Miłość bezwarunkowa

22 „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…” ( 1 Kor 13,4-8)

23 „Bezwarunkowa miłość jest jak gwiazda przewodnia w wychowaniu dziecka
„Bezwarunkowa miłość jest jak gwiazda przewodnia w wychowaniu dziecka. Bez niej będziemy poruszać się w ciemnościach, nie majac punktów orientacyjnych, mówiących nam, dzie się znajdujemy i jak powinniśmy postępować wobec dziecka. Dzięki niej wszystkie sprawy będą miały swój porządek, a my będziemy doskonale wiedzieli, co mamy czynić we wszystkich dziedzinach wychowania.” Ross Campbell

24 1. Dzieci są tylko dziećmi
Kilka rad Rossa Cambella 1. Dzieci są tylko dziećmi

25 2. Z tego powodu zachowują się jak dzieci.

26 3. Dziecinne zachowanie jest bardzo meczące.

27 4. Jeśli jednak będę czynił to, co do mnie jako ojca należy, i będę je kochał, nie bacząc na ich dziecinnie zachowanie, będą one mogły dojrzeć i przestać zachowywać się dziecinnie.

28 5. Jeśli je będę kochał tylko wtedy, kiedy sprawiają mi przyjemność, i tylko w takich momentach będę okazywał im miłość, nie będą się czuły szczerze kochane. To z kolei naruszy ich poczucie własnej wartości, sprawi, że nie będą czuły się bezpiecznie, co w konsekwencji utrudni im rozwijanie samokontroli i zachowanie się w sposób bardzo dojrzały.

29 Dlatego ja też, w równym stopniu co one, odpowiadam za ich zachowanie i jego zmiany.

30 6. Jeśli będę kochał je bezwarunkowo, będą miały dobre samopoczucie
6. Jeśli będę kochał je bezwarunkowo, będą miały dobre samopoczucie. Wówczas, rosnąc i doroślejąc, będą w stanie panować nad swoimi pragnieniami i obawami oraz nad swoim zachowaniem.

31 Komunikacja

32 Dorośli zorientowani są werbalnie, dzieci behawioralnie
Dorośli zorientowani są werbalnie, dzieci behawioralnie. Dzieci muszą otrzymywać miłość wyrażaną w ich własnym języku.

33 Skupiona na dziecku uwaga Oparta na miłości dyscyplina
Sposoby okazywania miłości dzieciom Kontakt wzrokowy Kontakt fizyczny Skupiona na dziecku uwaga Oparta na miłości dyscyplina

34 Kontakt wzrokowy

35 Noworodek zaczyna skupiać uwagę na otaczających przedmiotach między drugim a czwartym miesiącem życia. Jednym z pierwszych obiektów przyciągających jego wzrok jest ludzka twarz, a w szczególności koncentruje uwagę na oczach. Gdy dziecko ma około 6 – 8 tygodni, można zauważyć, że jego oczy wciąż się poruszają, jak gdyby czegoś szukały. Zachowują się jak dwie anteny radarowe penetrujące otoczenie.

36 Dziecko nawet w tak wczesnym okresie życia odczuwa potrzebę napełnienia swojego zbiornika emocjonalnego.

37 Większość psychologów podkreśla, że podstawy osobowości dziecka, sposób myślenia, styl mówienia inne istotne cechy są zasadniczo ukształtowane przed ukończeniem piątego roku życia.

38 Kontakt wzrokowy może być również użyty niewłaściwie jako narzędzie do manipulowania dzieckiem.

39 „Świadome unikanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem jest często boleśniejsze niż kara cielesna i może być jednym z tych przeżyć, które będzie pamiętało do śmierci.” Ross Cambell

40 Syndrom zatrzymania rozwoju
Choroba ta występuje między 6 a 12 miesiącem życia. Dziecko nagle przestaje się rozwijać. Często przestaje jeść, rosnąć, zachowuje się apatycznie, letargicznie i może nawet umrzeć bez żadnych widocznych powodów. Wszystkie zaś testy i badania wykazują brak jakichkolwiek odchyleń od normy.

41 W większości wypadków udowodniono, że był to skutek emocjonalnego odrzucenia dziecka przez rodziców, często zresztą nieświadomego. Nie umiejąc świadomie walczyć z uczuciem awersji do dziecka, rodzice odpychali je swoim zachowaniem. Unikali kontaktu wzrokowego z maleństwem, choć poza tym wypełniali swoje rodzicielskie obowiązki wzorowo, zapewniając dziecku pożywienie, odzież itp..

42 Przykład Podczas Ii wojny światowe, podczas hitlerowskich nalotów na Londyn, wiele małych dzieci wywieziono z tego miasta, dla ich bezpieczeństwa umieszczając je na wsi. Dzieci były zasadniczo zadbane, tzn. czyste, odpowiednio odżywione i mieszkały wygodnie. Jednak odczuwały niedostatek zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, ponieważ opiekunów było zbyt mało na to, by zapewnić im właściwy kontakt fizycny i wzrokowy. Większość z tych dzieci doznała wstrząsów i upośledzeń umysłowych.

43 Przykład

44

45 Kontakt fizyczny

46 Mechaniczne lalki Rzadko spotyka się rodziców, którzy z własnej woli spontanicznie korzystają z każdej nadarzającej się okazji do dotknięcia swojego dziecka. Nie chodzi o całowanie i tym podobnych czułości. Chodzi o każdy rodzaj kontaktu fizycznego. To takie proste dotknąć ramienia dziecka, lekko je szturchnąć, czy zmierzwić mu włosy.

47 Rodzice zachowują się tak, jakby uważali dzieci za mechaniczne lalki, których po nakręceniu nie należy dotykać, żeby ich nie popsuć. Nie zdają sobie sprawy z niezwykłych możliwości, które tracą. W dotyku rąk spoczywa magiczna siła, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a im samym sukces w roli rodziców.

48 Badania wykazują, ze dziewczynkom do dwunastego miesiąca życia okazuje się pięciokrotnie więcej uczucia przez kontakty fizyczne niż chłopcom. Jest to właśnie jedną z głównych przyczyn, dla których młodsi chłopcy (w wieku od trzech lat do okresu dojrzewania) maja o wiele więcej problemów psychicznych niż dziewczynki. W klinikach psychiatrycznych całego świata jest pięcio-sześciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt. Proporcje te ujawniają się dramatycznie dopiero w okresie dojrzewania.

49 Dlaczego okazywanie uczuć chłopcom jest trudniejsze?

50 O czym należy pamiętać w czasie kontaktu fizycznego z dzieckiem?

51 Potrzeba kontaktu w czasie choroby dziecka

52

53

54

55

56

57 Skupiona na dziecku uwaga

58 Ukierunkowana uwaga wymaga czasu!!!

59 Jest to poświęcenie dziecku naszej pełnej, niepodzielnej uwagi w taki sposób, ze czuje się bez chwili wahania, że jest całkowicie kochane, że jest kimś ważnym dla rodziców, by zyskać całkowicie ich zainteresowanie, uznanie i troskę.

60 Dziecko powinno czuć się, że jest wyjątkowe !

61 Cel ukierunkowanej uwagi
„Teraz jestem z moim tatą!” „Mam go wyłącznie dla siebie!” „ W tej chwili jestem dla niego najważniejszą osobą na świecie!”

62 Co odczuwa dziecko gdy rodzice nie poświęcają mu uwagi?

63 Jak okazywać dziecku ukierunkowana uwagę?

64 Porównaj zachowanie dziecka w zespole klasowym i sam na sam z nauczycielem!

65

66

67

68

69

70 Pilne sprawy = ważne sprawy
Tyrania pilnych spraw Pilne sprawy = ważne sprawy „święty telefon”

71 Test Hierarchia ważności
Na którym miejscu w hierarchii ważności znajduje się Państwa dziecko? Praca Kościół Mąż/żona Dom Hobby Dzieci Telewizja Życie towarzyskie Kariera

72

73 Dyscyplina

74 Zła dyscyplina Złość, bunt wobec autorytetów

75 Złe zachowanie ”Czy mnie kochasz?”

76 Złość KARA ”Nie! Nie kocham!”

77 Czy dziecko czuje skruchę?

78 Prośba „Traktuję ciebie poważnie i oczekuję, że będziesz odpowiedzialny za swoje zachowanie.”

79 Polecenie „Nie obchodzi mnie, co o tym myślisz ani co czujesz! Nie oczekuję od ciebie odpowiedzialności za twoje zachowanie! Twoja jedyną odpowiedzialnością jest robić, co ci każę!”

80 Kara wymaga mądrości

81 Metoda modyfikacji zachowania

82 Zespół odtrącenia

83 Głód bliskości film film „DZIECI Z LENINGRADZKIEGO”
„A.I. SZTUCZNA INTELIGENCJA”

84 „Pewnego dnia podniosłam człowieka, który żył w rynsztoku
„Pewnego dnia podniosłam człowieka, który żył w rynsztoku. Widziałam, że jego koniec był bliski. Gdy go wzięłam w ramiona powiedział z uśmiechem: Całe życie żyłem na ulicy jak zwierzę, ale umrę jak anioł, kochany i zadbany.”

85 „Radość jest modlitwą. Radość jest mocą. Radość jest miłością.”

86 Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni - kochaj ich, mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżają Cię o egocentryzm - czyń dobro, mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro - bądź dobry, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy - buduj, mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, - mimo wszystko.

87 Gdy dziecko żyje wśród ciągłej krytyki, uczy się potępiać,
Gdy dziecko żyje w atmosferze surowości, staje się agresywne, Gdy dziecko jest stale wyśmiewane, staje się nieśmiałe, Gdy dziecko jest stale zawstydzane, ma nieustanne poczucie winy, Gdy dziecko przebywa w atmosferze tolerancji, uczy się cenić swoją godność, Gdy dziecko spotyka się z uczciwością, uczy się sprawiedliwości, Gdy dziecko spotyka się z aprobatą, uczy się znajdować miłość w świecie. Dorothy Nolte

88


Pobierz ppt "Copyright 2006 Marian Folerzyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google