Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść  Firma „Plastuś” produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B.  Zamówienia klientów pojawiają się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść  Firma „Plastuś” produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B.  Zamówienia klientów pojawiają się."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie 1

2 Pierwsze zadanie - treść  Firma „Plastuś” produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B.  Zamówienia klientów pojawiają się co 1-3 godzin, zgodnie z rozkładem normalnym. Rejestracja zamówienia trwa od 10-15 minut, rozkład równomierny.  Klienci zamawiają od 2 do 8 sztuk wyboru A oraz od 1-6 sztuk wyrobu B. Klienci zawsze zamawiają dwa wyroby.

3 Pierwsze zadanie - treść  Wyroby A produkowane są na dwóch stanowiskach produkcyjnych, a wyroby B na trzech w następującej kolejności:  wyrób A: stanowisko 1, 2  wyrób B: stanowisko 2, 1, 3.  Czas wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach jest następujący:  stanowisko 1: od 10-30 minut, zgodnie z rozkładem normalnym  stanowisko 2: od 15-40 minut, zgodnie z rozkładem równomiernym  stanowisko 3: od 5-25 minut, zgodnie z rozkładem normalnym

4 Pierwsze zadanie - treść  Po wyprodukowaniu wyrobów są one pakowane w następujący sposób:  wyroby A po 20 sztuk  wyroby B po 15 sztuk.  Wyroby na paletach są transportowane do magazynu, co zajmuje od 10 do 20 minut.  Klient zawiadamiany jest o możliwości odbioru zamówienia i zjawia się po odbiór w ciągu 2 dni, uiszcza zapłatę w kasie (w czasie 5-15 minut zgodnie z rozkładem normalnym) i odbiera od magazyniera towar zgodnie ze złożonym wcześniej zamówieniem.

5 Pierwsze zadanie - treść  Wydanie towaru zajmuje magazynierowi czas od 10 do 25 minut zgodnie z rozkładem równomiernym.  Zdefiniuj i przydziel zasoby (maszyny oraz pracownika obsługi) oraz zoptymalizuj ich liczbę, aby proces produkcji przebiegał płynnie.  Przeprowadź symulację dla okresu jednego miesiąca.

6 Struktura procesu  Statyczna  trzy stanowiska produkcyjne – każde z nich realizuje określoną operację technologiczną  marszruta technologiczna oraz czasy trwania określonych operacji są zróżnicowane  Dynamiczna (interpretacja transakcji)  na wejściu do procesu – zamówienie  przed wejściem do przetwarzania – surowiec  na kolejnych etapach przetwarzania – wyrób zwiększający swoją wartość  w magazynie spakowane wyroby – na palety lub do kartonów

7 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Czas trwania zadania

8 Wejście do procesu  Na wejściu do procesu pojawiają się zamówienia  Każde z nich dotyczy dwóch rodzajów wyrobów  pierwszy z nich od 2 do 8 sztuk  drugi od 1 do 6 sztuk  Zamówienia pojawiają się co 1-3 godzin wg rozkładu normalnego

9 Problemy do rozwiązania  Wprowadzanie transakcji typu „zamówienie” do procesu – zdefiniowanie generatora i przypisanie do punktu startowego  Przejście z jednej transakcji typu „zamówienie” na dwie transakcje typu „rodzaj wyrobu”  Przejście z w/w transakcji na transakcje odpowiadające „wyrobom”

10 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Generowanie zamówień Przygotowanie materiału Transakcja „zamówienie” Transakcje „wyroby” W1 W2 Transakcje „rodzaje”

11 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 Generowanie zamówień Przygotowanie materiału Transakcja „zamówienie” Transakcje „wyroby” W1 W2 Transakcje „rodzaje”

12 Realizacja produkcji  Odbywa się na trzech stanowiskach  Każda czynność ma określony czas trwania  Każdy wyrób ma inną marszrutę technologiczną  Do wykonania każdego zadania konieczne jest użycie zasobu – maszyna potrzebna do wykonania operacji technologicznych

13 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 ? Muszą pojawić się czynności decyzyjne ze względu na marszrutę technologiczną

14 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

15 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

16 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

17 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

18 Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 3 W1 W2

19 Problemy do rozwiązania  Ponieważ są dwa rodzaje wyrobów produkowanych na tej samej linii produkcyjnej istnieje konieczność rozróżnienia ich między sobą – konieczne jest zdefiniowanie atrybutu przypisanego do transakcji  Różna marszruta technologiczna wymaga wprowadzenia czynności decyzyjnych pomiędzy stanowiskami – decyzje bazujące na wartości atrybutu

20 Atrybuty  Należy zdefiniować atrybut przypisany do transakcji, którego wartość będzie określała rodzaj wyrobu – przyjęto nazwę atrybutu W  Przyjmuje on wartości 1, 2 odpowiednio do rodzaju wyrobu  Jest to potrzebne zarówno do podejmowania decyzji o przebiegu produkcji jak i przy pakowaniu wyrobów gotowych

21 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 1 S1 S2 Wyrób 2 S2 S1 S3 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

22 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 1 S1 S2 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

23 Stanowisko 1Stanowisko 2 Stanowisko 3 Wyrób 2 S2 S1 S3 W = 2 W = 1 T N T N 1 2

24 Problemy do rozwiązania  Wykonane wyroby są pakowane  Wyrób 1 po 20 sztuk  Wyroby 2 po 15 sztuk  Musi być możliwość rozróżnienia wyrobów – na podstawie wartości atrybutu  Musi być decyzja o przekazaniu wyrobu do odpowiedniego miejsca pakowania

25 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

26 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

27 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

28 W1 W2 Pakowanie wyrobów 1 Z PRODUKCJI OPERACJE PAKOWANIA

29 Podsumowanie  Punkt startowy i generator wprowadzający transakcje co określony czas  Podział transakcji typu „zamówienie” na transakcje „rodzaje wyrobów” i „wyroby”  Zdefiniowanie atrybutu transakcyjnego i przypisanie mu wartości odpowiednio do rodzaju wyrobu  Zdefiniowanie czynności decyzyjnych bazujących na wartości atrybutu  Operacje pakowania


Pobierz ppt "Zadanie 1. Pierwsze zadanie - treść  Firma „Plastuś” produkuje dwa rodzaje wyrobów plastykowych: wyrób A i wyrób B.  Zamówienia klientów pojawiają się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google