Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do interpretacji algorytmów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do interpretacji algorytmów"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do interpretacji algorytmów

2 Algorytm: Schemat mechanicznego rozwiązywania zadania określonego typu. Zbiór reguł postępowania, dzięki któremu na podstawie informacji wejściowych (danych) uzyskasz zamierzony efekt w postaci oczekiwanych wyników. Sposób rozwiązywania zadania (problemu) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

3 Cechy dobrego algorytmu
Poprawność – algorytm powinien zwracać prawidłowe wyniki dla każdego zestawu poprawnych danych.

4 Cechy dobrego algorytmu
Skończoność – rozwiązanie zadania musi być możliwe dla dowolnego zestawu danych w skończonej liczbie kroków.

5 Dobre algorytmy powinny cechować:
Jednoznaczność – algorytm powinien zwracać te same wyniki dla zestawów takich samych danych wejściowych.

6 Cechy dobrego algorytmu
Sprawność – ta cecha określa, jak zachowuje się algorytm zarówno pod względem szybkości działania, jak i optymalnego wykorzystania zasobów komputera, w szczególności jego pamięci operacyjnej.

7 Lista kroków najprostszy, a jednocześnie najbardziej naturalny sposób zapisu algorytmu

8 Przykład listy kroków:
Krok 1: Wczytaj współczynniki a, b, c równania. Krok 2: Jeśli a = 0, pisz komentarz: „To nie jest równanie kwadratowe” i przejdź do kroku 7. Krok 3: Oblicz wyróżnik (delta) według wzoru: D = b2 – 4ac. Krok 4: Jeśli D > 0, oblicz x1 oraz x2 i zapisz ich wartości. Krok 5: Jeśli D = 0, oblicz x i zapisz jego wartość. Krok 6: Jeśli D < 0, pisz komentarz „Brak rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych”. Krok 7: Koniec.

9 Specyfikacja problemu algorytmicznego:
Opis zmiennych, których zadaniem jest przechowywanie wartości, m. in. liczbowych logicznych bądź tekstowych.

10 Schemat blokowy (siec działań):
Graficzny sposób zapisu algorytmu, gdzie za pomocą ściśle określonych figur geometrycznych, powiązanych trwale z określonymi typami instrukcji oraz połączeń, można czytelnie zilustrować relacje między elementami algorytmu.

11 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Początek oznaczenie miejsca rozpoczęcia działania algorytmu

12 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Koniec oznaczenie miejsca zakończenia działania algorytmu

13 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Wejście-wyjście wprowadzanie lub wyprowadzanie danych

14 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Przetwarzanie operacja, w wyniku której zmienia się wartość informacji

15 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Decyzja operacja umożliwiająca wybór jednej z alternatywnych dróg działania

16 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Droga przepływu danych we wskazanym kierunku wskazanie kierunku przepływu danych

17 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Łączenie łączenie dróg przepływu danych

18 Zbiór symboli graficznych stosowanych w sieciach działań:
Skrzyżowanie skrzyżowania dróg przepływu danych bez powiązania między nimi

19 Zasady projektowania schematów blokowych:
w schemacie blokowym może znajdować się tylko jeden blok oznaczający początek i jeden blok oznaczający koniec działania algorytmu; z każdego bloku powinna istnieć droga prowadząca do bloku końcowego; z każdego bloku powinna istnieć droga prowadząca do bloku oznaczającego początek algorytmu;

20 Zasady projektowania schematów blokowych:
wszystkie bloki powinny mieć odpowiednią liczbę wejść i wyjść; każdej czynności musi być przyporządkowany blok opisany ściśle określoną figurą geometryczną; wewnątrz każdego bloku należy umieścić definicję czynności realizowaną w trakcie działania algorytmu; każda z linii wyznaczających relacje między blokami powinna mieć początek na bloku, a koniec na innym bloku lub linii, z którą się łączy;

21 Pętla: Umożliwia wielokrotne wykonywanie dla różnych danych takich samych czynności

22 Przykład pętli:

23 Są to pętle realizowane wewnątrz
Pętle zagnieżdżone: Są to pętle realizowane wewnątrz innej pętli

24 Przykład pętli zagnieżdżonych:


Pobierz ppt "Wstęp do interpretacji algorytmów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google