Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2012 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2012 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2012 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ

2 ETAP PISEMNY - WYMAGANIA Umiejętności ucznia sprawdzane w etapie pisemnym obejmowały następujące obszary wymagań: W części I trzy obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem instrukcji w formie opisów, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych Przetwarzanie danych liczbowych Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej W części II dwa obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów Przetwarzanie danych liczbowych W etapie pisemnym zdający mógł otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Etap pisemny egzaminu uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania ( 25 punktów) z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (6 punktów). Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa w naszej szkole 150 minut.

3 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA MARZEC 2012 ZESTAWIENIE WYNIK Ó W PR Ó BNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODUILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RE ZDAŁY KALETNIK41 MALARZ - TAPECIARZ32 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII2618 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ129 CUKIERNIK32 RAZEM4832

4 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część teoretyczna

5 ETAP PRAKTYCZNY -WYMAGANIA Etap praktyczny składa się z IV obszarów W obszarze I planowaniu uczniowie muszą napisać plan działania który obejmuje: czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem zadania : prawidłową kolejność czynności niezbędnych do wykonania zadania, umieć odczytać rysunki napisać jakie narzędzia, dodatki, maszyny, urządzenia są niezbędne do poszczególnych czynności. W obszarze II organizowaniu uczniowie muszą prawidłowo przygotować stanowisko pracy, pobrać z magazynu oraz zgromadzić odpowiednie narzędzia i materiały oraz dodatki, które będą potrzebne do wykonania zadania. W obszarze III wykonanie uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Uczeń wykonuje zadanie w kolejności zgodnej z instrukcją wykonania zadania oraz planu działania, który wcześniej napisał. W obszarze IV prezentowaniu uczeń musi przedstawić egzaminatorom kolejność wykonywanych czynności, uzasadnić dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania zadania a także dokonać oceny jakości wykonanej przez siebie pracy. Należy przypomnieć że za każdą czynność z poszczególnego obszaru uczeń otrzymuje 1 punkt lub 0 od każdego egzaminatora następnie punkty są zliczane i otrzymywany jest wynik końcowy. Egzamin trwa 270minut.

6 Wyniki badań z przeprowadzonego próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny ZESTAWIENIE WYNIK Ó W PR Ó BNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODUILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RE ZDAŁY KALETNIK 64 MALARZ - TAPECIARZ 32 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 2111 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 98 CUKIERNIK 11 RAZEM 4026

7 Zestawienie liczbowe próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na klasy i zawody

8 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część praktyczna

9 CUKIERNICTWO Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 311267%2 2 1100%1

10 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - CUKIERNIK

11 KALETNICTWO Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 464125%4100%125%467%125%

12 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III E - KALETNIK

13 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 2621201869%2492%2869%1152%840%

14 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. II Ez– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

15 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

16 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III C– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

17 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 1298975%9 9 889%675%

18 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III A– POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

19 MALARZ - TAPECIARZ Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczna Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % % % % % 3333100%267%2 2 2

20 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B– MALARZ - TAPECIARZ

21 WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU PRÓBNEGO 2012

22 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali próbny egzamin zawodowy ZAW Ó D ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RA PRZYSTĄPIŁA DO PR Ó BNEGO EGZAMINU ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RA ZDAŁA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 86 CUKIERNIK 11 MALARZ – TAPECIARZ 32 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 208 KALETNIK 41 RAZEM 3618

23 Etap pisemnyEtap praktyczny EGZAMIN PR Ó BNY Liczba uczni ó w, kt ó rzy zdali 3226 18

24 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary 2011 rok 2012 rok

25 Porównanie próbnego egzaminu zawodowego z lat 2010,2011,2012

26


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2012 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google