Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE KRAKÓW czerwiec 2012r. OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE KRAKÓW czerwiec 2012r. OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE KRAKÓW czerwiec 2012r. OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ

2 ETAP PISEMNY - WYMAGANIA Umiejętności ucznia sprawdzane w etapie pisemnym obejmowały następujące obszary wymagań: W części I trzy obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem instrukcji w formie opisów, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych Przetwarzanie danych liczbowych Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej W części II dwa obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów Przetwarzanie danych liczbowych W etapie pisemnym zdający mógł otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Etap pisemny egzaminu uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania ( 25 punktów) z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (6 punktów). Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa w naszej szkole 150 minut.

3 WYNIK EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE-część teoretyczna ZESTAWIENIE WYNIK Ó W EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ TEORETYCZNA NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RE ZDAŁY KALETNIK 32 MALARZ - TAPECIARZ 31 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 226 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 99 CUKIERNIK21 KRAWIEC10 STOLARZ11 RAZEM 4120

4 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część teoretyczna

5 ETAP PRAKTYCZNY -WYMAGANIA Etap praktyczny składa się z IV obszarów W obszarze I planowaniu uczniowie muszą napisać plan działania który obejmuje: czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem zadania : prawidłową kolejność czynności niezbędnych do wykonania zadania, umieć odczytać rysunki napisać jakie narzędzia, dodatki, maszyny, urządzenia są niezbędne do poszczególnych czynności. W obszarze II organizowaniu uczniowie muszą prawidłowo przygotować stanowisko pracy, pobrać z magazynu oraz zgromadzić odpowiednie narzędzia i materiały oraz dodatki, które będą potrzebne do wykonania zadania. W obszarze III wykonanie uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Uczeń wykonuje zadanie w kolejności zgodnej z instrukcją wykonania zadania oraz planu działania, który wcześniej napisał. W obszarze IV prezentowaniu uczeń musi przedstawić egzaminatorom kolejność wykonywanych czynności, uzasadnić dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania zadania a także dokonać oceny jakości wykonanej przez siebie pracy. Należy przypomnieć że za każdą czynność z poszczególnego obszaru uczeń otrzymuje 1 punkt lub 0 od każdego egzaminatora następnie punkty są zliczane i otrzymywany jest wynik końcowy. Egzamin trwa 270minut.

6 Wyniki badań z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny ZESTAWIENIE WYNIK Ó W EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RE ZDAŁY KALETNIK 32 MALARZ - TAPECIARZ 33 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 2220 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 97 CUKIERNIK21 KRAWIEC11 STOLARZ11 RAZEM 4135

7 Zestawienie liczbowe z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na zawody

8 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część praktyczna

9 CUKIERNICTWO Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała % Ilość, która zdała % Ilość, która zdała % % % 222150%2100%150%1 1

10 KALETNICTWO Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 333267%3100%267%2 133%

11 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % % 22 732%1777%627%2090%627%

12 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała % Ilość, która zdała % Ilość,która zdała % % 9999100%9 9 778%7

13 MALARZ - TAPECIARZ Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczna Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % % % % % 333133%1 1 3100%133%

14 KRAWIEC Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczna Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % % % % % 111001100%00%1100%00%

15 STOLARZ Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczna Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % % % % % 1111100%1 1 1 1

16 WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2012 r.

17 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy ZESTAWIENIE WYNIK Ó W EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAZWA ZAWODU ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU ILOŚĆ OS Ó B, KT Ó RA ZDAŁA KALETNIK 31 MALARZ - TAPECIARZ 31 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 226 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 97 CUKIERNIK21 KRAWIEC10 STOLARZ11 RAZEM 4117

18 Etap teoretycznyEtap praktyczny EGZAMIN ZAWODOWY Liczba uczni ó w, kt ó rzy zdali 2035 17

19 Porównanie wyników próbnego egzaminu zawodowego z marca 2012r. z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z czerwca 2012r. Egzamin próbny marzec 2012r. Egzamin zawodowy czerwiec 2012r.

20 Wykres porównawczy wyników egzaminu z lat 2009, 2010,2011,2012

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE KRAKÓW czerwiec 2012r. OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google