Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2011 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2011 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2011 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ

2 ETAP PISEMNY - WYMAGANIA Umiejętności ucznia sprawdzane w etapie pisemnym obejmowały następujące obszary wymagań: W części I trzy obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem instrukcji w formie opisów, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych Przetwarzanie danych liczbowych Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej W części II dwa obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów Przetwarzanie danych liczbowych W etapie pisemnym zdający mógł otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Etap pisemny egzaminu uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania ( 25 punktów) z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (6 punktów). Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa w naszej szkole 150 minut.

3 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA MARZEC 2011 ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODUILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OSÓB, KTÓRE ZDAŁY KALETNIK32 STOLARZ52 ŚLUSARZ94 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII2417 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ44 KRAWIEC1713 CUKIERNIK33 RAZEM6545

4 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część teoretyczna

5 ETAP PRAKTYCZNY -WYMAGANIA Etap praktyczny składa się z IV obszarów W obszarze I planowaniu uczniowie muszą napisać plan działania który obejmuje: czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem zadania : prawidłową kolejność czynności niezbędnych do wykonania zadania, umieć odczytać rysunki napisać jakie narzędzia, dodatki, maszyny, urządzenia są niezbędne do poszczególnych czynności. W obszarze II organizowaniu uczniowie muszą prawidłowo przygotować stanowisko pracy, pobrać z magazynu oraz zgromadzić odpowiednie narzędzia i materiały oraz dodatki, które będą potrzebne do wykonania zadania. W obszarze III wykonanie uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Uczeń wykonuje zadanie w kolejności zgodnej z instrukcją wykonania zadania oraz planu działania, który wcześniej napisał. W obszarze IV prezentowaniu uczeń musi przedstawić egzaminatorom kolejność wykonywanych czynności, uzasadnić dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania zadania a także dokonać oceny jakości wykonanej przez siebie pracy. Należy przypomnieć że za każdą czynność z poszczególnego obszaru uczeń otrzymuje 1 punkt lub 0 od każdego egzaminatora następnie punkty są zliczane i otrzymywany jest wynik końcowy. Egzamin trwa 270minut.

6 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

7 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część praktyczna

8 KRAWIECTWO Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała% % % % 171376%17100%1376%960%

9 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III A - KRAWIECTWO

10 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III Fz - KRAWIECTWO

11 CUKIERNICTWO Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała% % % % 33100%3 3 1

12 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III D - CUKIERNIK

13 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała% % % % 241771%24100%1771%1670%

14 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. II Fz– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

15 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III C– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

16 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III D – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

17 ŚLUSARSTWO Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała% % % % 9556%888%444%111%

18 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - ŚLUSARZ

19 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III Fz - ŚLUSARZ

20 STOLARSTWO Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała% % % % 5240%5100%240%125%

21 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - STOLARZ

22 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ Ilość zdających Część ICzęść IISUMA Ilość, która zdała % % % 44100%4 4

23 KALETNIK Ilość zdających Część pisemna Część ICzęść IICZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % % % % 3267%3100%267%00%

24 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III E - KALETNIK

25 WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU PRÓBNEGO 2011

26 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy z podziałem na klasy i zawody ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ ILOŚĆ OSÓB, KTÓRE ZDAŁY KALETNIK III E10 STOLARZ III B41 ŚLUSARZ III B40 ŚLUSARZ III Fz51 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII III C65 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII III D51 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII II Fz1210 KRAWIEC III A127 KRAWIEC III Fz32 CUKIERNIK III D11 RAZEM5328

27 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy z podziałem na klasy i zawody

28 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary

29 Etap pisemnyEtap praktyczny EGZAMIN PRÓBNY Liczba uczniów, którzy zdali 4536 28


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO KRAKÓW 2011 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL, JOLANTA NYCZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google