Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Innowacyjny, nowoczesny, unikalny w skali kraju kierunek studiów społecznych  Interdyscyplinarny charakter studiów pozwalający łączyć wiedzę socjologiczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Innowacyjny, nowoczesny, unikalny w skali kraju kierunek studiów społecznych  Interdyscyplinarny charakter studiów pozwalający łączyć wiedzę socjologiczną."— Zapis prezentacji:

1

2  Innowacyjny, nowoczesny, unikalny w skali kraju kierunek studiów społecznych  Interdyscyplinarny charakter studiów pozwalający łączyć wiedzę socjologiczną z podstawami ekonomii, psychologii, polityki społecznej, urbanistyki i innych obszarów  Studia kładące szczególnie silny nacisk na umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej ze skutecznym działaniem w praktyce  Studia umożliwiające zdobycie nowoczesnych kompetencji zawodowych atrakcyjnych na rynku pracy 2

3  Wielość form zajęć (wykłady, ćwiczenia, projekty, warsztaty)  Powiązanie wiedzy akademickiej z umiejętnościami praktycznymi  Sięganie do najnowocześniejszych rozwiązań i praktyk rewitalizacyjnych stosowanych w Polsce i Europie 3

4  Przestrzeń w naukach społecznych  Elementy socjologii prawa  Negocjacje i mediacje  Polityka społeczna  Praktyczne aspekty rewitalizacji  Instytucjonalny system lokalny  Potrzeby społeczności lokalnych  Partycypacja społeczna  Wymiary wykluczenia społecznego 4

5  Aktywność obywatelska  Inicjatywa  Współdziałanie  Partnerstwo 5

6  Przykłady praktyk i rozwiązań rewitalizacyjnych z Polski i Unii Europejskiej 6

7  Konflikt  Komunikacja  Konsultacje społeczne - dialog  Porozumienie 7

8  Tworzenie programów rewitalizacji społecznej (z uwzględnieniem zróżnicowanych źródeł ich finansowania)  Tworzenie programów i prowadzenie konsultacji społecznych  Inicjowanie oddolnych działań partycypacyjnych np. (zakładanie stowarzyszeń) i wspieranie inicjatyw lokalnych  Skuteczne komunikowanie się (dzięki możliwości wykorzystania w praktyce technik negocjacyjnych czy mediacyjnych). 8

9 Jeśli:  Nie jesteś obojętny na problemy twojego najbliższego otoczenia i chcesz je rozwiązywać  Lubisz podejmować wyzwania i inicjować działania  Lubisz pracować z innymi (zespołowo)  Myślisz i działasz twórczo oraz kreatywnie  Cenisz skuteczność działania i możliwość obserwacji realnych efektów swojej pracy w twoim otoczeniu  Już na poziomie studiów licencjackich chcesz zdobyć nowoczesną, interdyscyplinarną wiedzę umożliwiającą bycie specjalistą 9

10  Slajd 5: http://wcisla.blox.pl/2012/12/Konsultacje-spoleczne.html  Slajd 6: archiwum własne  Slajd 7: archiwum własne 10


Pobierz ppt " Innowacyjny, nowoczesny, unikalny w skali kraju kierunek studiów społecznych  Interdyscyplinarny charakter studiów pozwalający łączyć wiedzę socjologiczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google