Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją i usługami Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją i usługami Jesteś kierownikiem, specjalistą lub pracownikiem działu produkcji i chcesz podnieść skuteczność swoich działań Jesteś kierownikiem, specjalistą lub pracownikiem działu produkcji i chcesz podnieść skuteczność swoich działań Zajmujesz się działalnością operacyjną w sferze usług Zajmujesz się działalnością operacyjną w sferze usług Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub planujesz ją otworzyć i zamierzasz odnosić sukcesy Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub planujesz ją otworzyć i zamierzasz odnosić sukcesy Po prostu interesujesz się problematyką z zakresu zarządzania produkcją i usługami Po prostu interesujesz się problematyką z zakresu zarządzania produkcją i usługami

2 Zapraszamy Państwa na odpowiadające Waszym potrzebom oraz wyzwaniom współczesnego rynku Studia podyplomowe Zarządzanie produkcją i usługami

3 Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wieloaspektową (koncepcyjną, społeczną, techniczną) wiedzę oraz umiejętności z zakresu : organizowania wszelkich procesów realizowanych w firmie zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej, organizowania wszelkich procesów realizowanych w firmie zarówno w sferze usługowej jak i produkcyjnej, przystosowywania procesów produkcyjnych do współczesnych warunków rynkowych, przystosowywania procesów produkcyjnych do współczesnych warunków rynkowych, interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami, nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami, form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, zarządzania logistyką wytwarzania. zarządzania logistyką wytwarzania.

4 Ramowy program studiów: System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie. System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie. Strategiczne decyzje w zarządzaniu operacyjnym. Strategiczne decyzje w zarządzaniu operacyjnym. Projektowanie struktury przestrzennej. Projektowanie struktury przestrzennej. Planowanie zadań i zasobów (MRP). Planowanie zadań i zasobów (MRP). Logistyka procesów wytwarzania. Logistyka procesów wytwarzania. Kadry w procesie wytwarzania (planowanie i dobór kadr, adaptacja, szkolenie kadry, system ocen, system wynagradzania itp.). Kadry w procesie wytwarzania (planowanie i dobór kadr, adaptacja, szkolenie kadry, system ocen, system wynagradzania itp.). Organizacja pracy zespołowej. Organizacja pracy zespołowej. Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki jakości - (Normy ISO, Total Quality Management, Filozofia Kaizen – techniki 5 S). Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki jakości - (Normy ISO, Total Quality Management, Filozofia Kaizen – techniki 5 S). Organizacja i normowanie czasu pracy. Organizacja i normowanie czasu pracy. Zintegrowane systemy wytwarzania (CIM, CAD, CAP, CAQ). Zintegrowane systemy wytwarzania (CIM, CAD, CAP, CAQ). Japońskie systemy sterowania produkcją – Just-in-Time, Kanban. Japońskie systemy sterowania produkcją – Just-in-Time, Kanban. Społeczne skutki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania. Społeczne skutki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania. Kształtowanie materialnego środowiska pracy. Kształtowanie materialnego środowiska pracy. Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw: (outsourcing, leasing pracowniczy, benchmarking, lean manufacturing). Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw: (outsourcing, leasing pracowniczy, benchmarking, lean manufacturing).

5 Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą, którzy posiadają duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania produkcją i usługami. Opiekun naukowy studiów: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński Kierownik studiów : dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

6 W ramach studiów odbywają się seminaria, w czasie których uczestnicy studiów pod opieką wybranych przez siebie promotorów mają okazję rozwiązywać konkretne (często bezpośrednio ich dotyczące) problemy z obszaru zarządzania produkcją i usługami.

7 Absolwenci studiów : Czują się pewniej na wymagającym rynku pracy Wiedzą jak rozwiązać istniejące problemy i zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości Widząc więcej możliwości, łatwiej adoptują się do zmian zachodzących w otoczeniu Wiedzą jak usprawnić pracę własną oraz innych Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją i usługami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu!!!

8 Wymagane dokumenty: 1 zdjęcie 1 zdjęcie Ksero dowodu osobistego Ksero dowodu osobistego Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) Podanie o przyjęcie na studia Podanie o przyjęcie na studia

9 Ważne informacje: Planowany termin rozpoczęcia zajęć 15.10.2008 Termin składania podań 30.09.2008 Studia trwają 2 semestry (ok.200 godzin zajęć) Zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela, na terenie AE we Wrocławiu) (sobota, niedziela, na terenie AE we Wrocławiu) Studia kończą się egzaminem (prezentacja przygotowanych prac dyplomowych) (prezentacja przygotowanych prac dyplomowych) Atrakcyjna cena 3400 zł/osobę (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty) (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty)

10 Kontakt i zapisy: Sekretariat Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą poniedziałek- piątek od 8-9 (tel. 71 3680 665) Pokój 721 budynek Z Lub Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów poniedziałek- piątek od 9-13 (tel. 71 3680 604) Pokój 209 budynek Z Uniwersytet Ekonomiczny ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław


Pobierz ppt "Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google