Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Gmina Kamieniec Ząbkowicki Gimnazjum Publiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budynek Urzędu Gminy przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Gmina Kamieniec Ząbkowicki Gimnazjum Publiczne."— Zapis prezentacji:

1 Budynek Urzędu Gminy przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Gmina Kamieniec Ząbkowicki Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim „ABY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ”

2 PREZENTACJA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: ZĄBKOWICKI powierzchnia: 96,24 km 2 liczba sołectw: 14 liczba ludności: 8 653 siedziba gminy: KAMIENIEC ZĄBKOWICKI rodzaj gminy: WIEJSKA, ROLNICZA O ATRAKCYJNYCH WALORACH TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWYCH

3 Mapa Gminy Kamieniec Ząbkowicki Źródło: Folder „Gmina Kamieniec Ząbkowicki zaprasza”

4 Przez ostatnie lata nasz samorząd podejmował wiele działań na rzecz swoich mieszkańców, a w szczególności:  dbał o ich drowie i bezpieczeństwo;  otaczał opieką najmłodszych, inwestował w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży;  gospodarował terenem, dbał o czystość;  zaspokajał potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców. Panorama Kamieńca Ząbkowickiego Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl DZIAŁANIA NASZEGO SAMORZĄDU

5 Na terenie Gminy funkcjonuje NZOZ Medicus. We współpracy z ośrodkiem zdrowia Gmina realizuje szereg programów zdrowotnych, a w szczególności w zakresie profilaktyki różnorodnych szczepień, zajęć edukacyjno – informacyjnych i innych. Nad ładem i porządkiem w Gminie czuwają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. Samorząd wspiera i dofinansowuje prewencyjne działania Policji. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Odbudowany po kataklizmie powodzi Komisariat Policji przy ul Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl

6 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ W dniu 23 października 1945 roku została uruchomiona szkoła w Kamieńcu Ząbk. Pierwsza Szkoła w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Młyńskiej Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Od tego czasu liczba uczniów ciągle wzrastała. W dniu 5 września 1960 roku otwarto nowy budynek szkoły (budowany w latach 1958-1960). Szkoła została usytuowana przy ulicy Zamkowej. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4 Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl

7 Budowa nowego budynku szkoły przy ul. Zamkowej 3 Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zaczęła wzrastać liczba uczniów w szkole. Dlatego zaistniała konieczność rozbudowy szkoły. W 1990 roku nastąpiła zmiana planów. Zamiast rozbudowy zaplanowano budowę nowego budynku szkoły. 2 września 1996 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. Przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski, który dokonał następującego wpisu do kroniki szkolnej: „Mieszkańcom gminy Kamieniec Ząbkowicki gratuluję zaradności i gospodarności, której wasza szkoła jest najlepszym dowodem. Dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom życzę wszelkiej pomyślności". Uroczystość otwarcia szkoły przy ul. Zamkowej 3 Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl

8 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ Odbudowana Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4 Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Gimnazjum Publiczne w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 3 Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl W lipcu 1997 Kamieniec Ząbkowicki nawiedza wielka powódź. Poczyniła ona wiele nieodwracalnych szkód. Woda zalała starą szkołę na wysokości 1,8 m. Zniszczeniu uległy całkowicie pomieszczenia, meble, pomoce dydaktyczne, które służyły uczniom klas I-III. Od września uczniowie młodszych klas zaczęli uczęszczać do nowej szkoły. Zaistniała konieczność odbudowy starej tzw. małej szkoły. Prace remontowo - modernizacyjne trwały półtora roku. 16 kwietnia 1999 roku budynek oddano do użytku. Od 2001 roku "mała" szkoła to Szkoła Podstawowa nr 1, a drugi, większy budynek to Gimnazjum Publiczne.

9 Dla zapewnienia lepszego dostępu dzieci i młodzieży do szkół, władze Kamieńca Ząbkowickiego odbudowały również drugą szkołę podstawową, przy ul. Szkolnej. Inwestycję rozszerzono o budowę hali sportowej. Odbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 oraz budowa hali sportowej przy szkole Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ

10 Najmłodsi korzystają z dwóch gminnych przedszkoli. Jedną z ostatnich inwestycji naszego samorządu, są kolorowe place zabaw. TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ Place zabaw na terenie Gminy Źródło: Biuletyn Gminy Kamieniec Ząbkowicki „Nasza Gmina”, nr 01/08, grudzień 2008

11 Od lat dziewięćdziesiątych w gminie prężnie rozwija się budownictwo. Powstają nowe budynki, drogi, chodniki, place i obiekty małej architektury. Trwają prace modernizacyjne i remonty infrastruktury komunalnej. Kamieniec budował, buduje i będzie budował. Przyjrzyjmy się przykładom nowej, kamienieckiej infrastruktury. BUDOWANIE WSPÓLNEGO DOMU - WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY Widok na Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Na drugim planie nowe osiedla domów jednorodzinnych Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl

12 BUDOWANIE WSPÓLNEGO DOMU - WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY Odbudowa budownictwa komunalnego na placu Kościelnym Remont i modernizacja ulic. Na zdjęciu remont ul. Mostowej Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Budowa nowych wiat przystankowych na terenie Gminy. Na zdjęciu wiata przy ul. Kłodzkiej Nowe chodniki. Na zdjęciu nowa nawierzchnia chodnika przy ul. Kolejowej

13 Gmina organizuje szereg imprez kulturalnych i turystycznych. Zadania w tym zakresie realizuje Gminne Centrum Kultury i Kamieniecka Izba Pamiątek. Dla celów kulturalnych przystosowano również kościół poewangelicki. Wystawy, koncerty, imprezy plenerowe w gminie – to już tradycja. Nasze władze stawiają również na rozwój ruchowy mieszkańców zapewniając niezbędną infrastrukturę. W ostatnim dwudziestoleciu wybudowano:  Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „Tęcza” wraz z halą sportową. Warto wspomnieć, że ośrodek wyposażony jest w saunę i siłownię;  Hale sportowe przy szkołach podstawowych. Na zdjęciu Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „Tęcza” wraz z halą sportową przy ul. Zamkowej 4a Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl SAMORZĄD DBA O DOBRĄ KONDYCJĘ MŁODSZYCH I STARSZYCH MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIA ROZRYWKI KULTURALNE I TURYSTYCZNE

14 Otwarcie kompleksu boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: Biuletyn Gminy Kamieniec Ząbkowicki „Nasza Gmina”, nr 01/08, grudzień 2008 Ostatnim gminnym przedsięwzięciem jest budowa profesjonalnego kompleksu boisk sportowych

15 Zabytkowy Kościół Parafialny wraz zabudową pocysterską Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ZAPRASZA

16 W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ: Marcin Brandys u r. 1995, dinko2@vp.pl, kl. 2adinko2@vp.pl Jarosław Głąb u r. 1995, jardan18@wp.pl, kl. 2ajardan18@wp.pl Piotr Fruga u r. 1995, 507017811, kl. 2a Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim Opiekun zespołu: mgr Sylwia Bernad tel. 748173600; e-mail sekretariat@gimkamzab.plsekretariat@gimkamzab.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE wywiadów z rodzicami i nauczycielami naszego Gimnazjum, folderów reklamowych naszej gminy, Biuletynu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stron internetowych: www.kamzab.iap.pl, www.sp1kamieniec.szkolnastrona.pl, www.saleib.dbv.pl Wszystkim osobom, które służyły nam pomocą i poświęciły nam swój czas, a szczególnie autorom folderów, biuletynów i stron internetowych, kt óre były dla nas cennym źródłem wiadomości SEREDCZNIE DZI Ę KUJEMY www.kamzab.iap.plwww.sp1kamieniec.szkolnastrona.plwww.saleib.dbv.pl Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Budynek Urzędu Gminy przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: www.saleib.dbv.plwww.saleib.dbv.pl Gmina Kamieniec Ząbkowicki Gimnazjum Publiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google