Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim
„ABY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ” Budynek Urzędu Gminy przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

2 PREZENTACJA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: ZĄBKOWICKI powierzchnia: 96,24 km2 liczba sołectw: 14 liczba ludności: 8 653 siedziba gminy: KAMIENIEC ZĄBKOWICKI rodzaj gminy: WIEJSKA, ROLNICZA O ATRAKCYJNYCH WALORACH TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWYCH

3 Mapa Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Mapa Gminy Kamieniec Ząbkowicki Źródło: Folder „Gmina Kamieniec Ząbkowicki zaprasza”

4 DZIAŁANIA NASZEGO SAMORZĄDU
Przez ostatnie lata nasz samorząd podejmował wiele działań na rzecz swoich mieszkańców, a w szczególności:  dbał o ich drowie i bezpieczeństwo; otaczał opieką najmłodszych, inwestował w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży; gospodarował terenem, dbał o czystość; zaspokajał potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców. Panorama Kamieńca Ząbkowickiego Źródło:

5 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Na terenie Gminy funkcjonuje NZOZ Medicus. We współpracy z ośrodkiem zdrowia Gmina realizuje szereg programów zdrowotnych, a w szczególności w zakresie profilaktyki różnorodnych szczepień, zajęć edukacyjno – informacyjnych i innych. Nad ładem i porządkiem w Gminie czuwają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. Samorząd wspiera i dofinansowuje prewencyjne działania Policji. Odbudowany po kataklizmie powodzi Komisariat Policji przy ul Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło:

6 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ
Od tego czasu liczba uczniów ciągle wzrastała. W dniu 5 września 1960 roku otwarto nowy budynek szkoły (budowany w latach ). Szkoła została usytuowana przy ulicy Zamkowej. W dniu 23 października 1945 roku została uruchomiona szkoła w Kamieńcu Ząbk. Pierwsza Szkoła w Kamieńcu Ząbk. przy ul. Młyńskiej Źródło: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4 Źródło:

7 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ
Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, zaczęła wzrastać liczba uczniów w szkole. Dlatego zaistniała konieczność rozbudowy szkoły. W 1990 roku nastąpiła zmiana planów. Zamiast rozbudowy zaplanowano budowę nowego budynku szkoły. 2 września 1996 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku. Przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski, który dokonał następującego wpisu do kroniki szkolnej: „Mieszkańcom gminy Kamieniec Ząbkowicki gratuluję zaradności i gospodarności, której wasza szkoła jest najlepszym dowodem. Dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom życzę wszelkiej pomyślności". Budowa nowego budynku szkoły przy ul. Zamkowej 3 Źródło: Uroczystość otwarcia szkoły przy ul. Zamkowej 3 Źródło:

8 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ
W lipcu 1997 Kamieniec Ząbkowicki nawiedza wielka powódź. Poczyniła ona wiele nieodwracalnych szkód. Woda zalała starą szkołę na wysokości 1,8 m. Zniszczeniu uległy całkowicie pomieszczenia, meble, pomoce dydaktyczne, które służyły uczniom klas I-III. Od września uczniowie młodszych klas zaczęli uczęszczać do nowej szkoły. Zaistniała konieczność odbudowy starej tzw. małej szkoły. Prace remontowo - modernizacyjne trwały półtora roku. 16 kwietnia 1999 roku budynek oddano do użytku. Od 2001 roku "mała" szkoła to Szkoła Podstawowa nr 1, a drugi, większy budynek to Gimnazjum Publiczne. Gimnazjum Publiczne w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 3 Źródło: Odbudowana Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4 Źródło:

9 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ
Dla zapewnienia lepszego dostępu dzieci i młodzieży do szkół, władze Kamieńca Ząbkowickiego odbudowały również drugą szkołę podstawową, przy ul. Szkolnej. Inwestycję rozszerzono o budowę hali sportowej. Odbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 oraz budowa hali sportowej przy szkole Źródło:

10 TROSKA O DZIECI I MŁODZIEŻ
Najmłodsi korzystają z dwóch gminnych przedszkoli. Jedną z ostatnich inwestycji naszego samorządu, są kolorowe place zabaw. Place zabaw na terenie Gminy Źródło: Biuletyn Gminy Kamieniec Ząbkowicki „Nasza Gmina”, nr 01/08, grudzień 2008

11 BUDOWANIE WSPÓLNEGO DOMU - WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY
Od lat dziewięćdziesiątych w gminie prężnie rozwija się budownictwo. Powstają nowe budynki, drogi, chodniki, place i obiekty małej architektury. Trwają prace modernizacyjne i remonty infrastruktury komunalnej. Kamieniec budował, buduje i będzie budował. Przyjrzyjmy się przykładom nowej, kamienieckiej infrastruktury. Widok na Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Na drugim planie nowe osiedla domów jednorodzinnych Źródło:

12 BUDOWANIE WSPÓLNEGO DOMU - WSPÓLNEJ MAŁEJ OJCZYZNY
Odbudowa budownictwa komunalnego na placu Kościelnym Remont i modernizacja ulic Na zdjęciu remont ul. Mostowej Budowa nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Na zdjęciu wiata przy ul. Kłodzkiej Nowe chodniki. Na zdjęciu nowa nawierzchnia chodnika przy ul. Kolejowej Źródło:

13 Źródło: www.saleib.dbv.pl
SAMORZĄD DBA O DOBRĄ KONDYCJĘ MŁODSZYCH I STARSZYCH MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIA ROZRYWKI KULTURALNE I TURYSTYCZNE Gmina organizuje szereg imprez kulturalnych i turystycznych. Zadania w tym zakresie realizuje Gminne Centrum Kultury i Kamieniecka Izba Pamiątek. Dla celów kulturalnych przystosowano również kościół poewangelicki. Wystawy, koncerty, imprezy plenerowe w gminie – to już tradycja. Nasze władze stawiają również na rozwój ruchowy mieszkańców zapewniając niezbędną infrastrukturę. W ostatnim dwudziestoleciu wybudowano: Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „Tęcza” wraz z halą sportową Warto wspomnieć, że ośrodek wyposażony jest w saunę i siłownię; Hale sportowe przy szkołach podstawowych. Na zdjęciu Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny „Tęcza” wraz z halą sportową przy ul. Zamkowej 4a Źródło:

14 Otwarcie kompleksu boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim
Ostatnim gminnym przedsięwzięciem jest budowa profesjonalnego kompleksu boisk sportowych Otwarcie kompleksu boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim Źródło: Biuletyn Gminy Kamieniec Ząbkowicki „Nasza Gmina”, nr 01/08, grudzień 2008

15 GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI ZAPRASZA
Zabytkowy Kościół Parafialny wraz zabudową pocysterską Źródło:

16 W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ:
  PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE wywiadów z rodzicami i nauczycielami naszego Gimnazjum, folderów reklamowych naszej gminy, Biuletynu Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stron internetowych: , ,   Wszystkim osobom, które służyły nam pomocą i poświęciły nam swój czas, a szczególnie autorom folderów, biuletynów i stron internetowych, które były dla nas cennym źródłem wiadomości SEREDCZNIE DZIĘKUJEMY W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ: Marcin Brandys ur. 1995, kl. 2a Jarosław Głąb ur. 1995, kl. 2a Piotr Fruga ur. 1995, , kl. 2a Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim Opiekun zespołu: mgr Sylwia Bernad tel ; DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google