Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt Finansowanie projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt Finansowanie projekt."— Zapis prezentacji:

1 JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt Finansowanie projekt

2 CO TO JEST PROJEKT ? IDEA POMYSŁ PROJEKT  działania w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów  działania na rzecz określonej grupy docelowej  działania w określonym, zamkniętym okresie czasu  działania obejmujące wybrany obszar WNIOSEK

3 KLUCZ MOTYW PRZEWODNI – jaka jest nasza myśl przewodnia, idea, może cytat, albo fragment poezji, który określa naszą myśl? MEDIUM/FORMA – w jaki sposób, jakimi metodami i przy użyciu jakiego medium (słowa, dźwięku, obrazu...) będziemy realizować nasz motyw przewodni, czy medium jest odpowiednie dla naszej grupy? LUDZIE – dla kogo i z kim realizujemy nasz projekt?

4 Słownik trudnych wyrazów NGO/organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, klub sportowy, w niektórych przypadkach także związki wyznaniowe, zarejestrowane w odp. rejestrach Grupa nieformalna – grupy niezarejestrowane, np.. teatry amatorskie, amatorskie drużyny sportowe ect. Dotacja/grant - środki pieniężne przekazane przez podmioty publiczne lub prywatne na dany cel na podstawie umowy – trzeba się z nich rozliczyć Darowizna – środki pieniężne lub rzeczowe przeznaczone na dany cel przekazane przez podmiot prywatny lub osobę prywatną (może być umowa lub nie) – przeważnie nie trzeba tego rozliczać Sponsoring – umowa handlowa na wymianę usług (przeważnie promocyjnych) pomiędzy firmą lub osobą prywatną a organizacją (lub osobą prywatną)

5 Analiza SWOT S - Strenght - „siła” - mocne strony instytucji W – Weaknesses - „słabości” - słabsze strony O – Opportunities - „możliwości” instytucji T – Threats - „zagrożenia” dla instytucji S i W odnosi się do wewnętrznej struktury jednostki i stanu obecnego. O i T odnoszą się bardziej do czynników zewnętrznych (choć nie tylko), a także do stanu obecnego i przyszłości

6 Analiza PEST zwana jest inaczej generalną segmentacją otoczenia. Dzieli otoczenie na: polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne i międzynarodowe. P – polityczne (polityczno-prawne) E – ekonomiczne S – społeczne (socjokulturowe) T – technologiczne 1.Wyróżnienie czynników dotyczących poszczególnych segmentów makrootoczenia 2.Ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie instytucji/organizacji/projektu 3.Określenie relacji między badanym podmiotem a otoczeniem

7 5 W WHAT/ CO WHY/DLACZEGO WHERE/GDZIE WHEN/ KIEDY WHAT FOR/PO CO

8 WHAT/ CO  co planujemy zrobić – konkretne działania?  dla kogo są nasze działania?  jakie formy naszych działań wybieramy?  czy formy, które wybieramy są odpowiednie dla naszych odbiorców?

9 WHY/DLACZEGO  dlaczego chcemy zrobić właśnie coś takiego?  jakie są nasze osobiste motywacje?  dlaczego uważamy, że warto zrealizować nasze przedsięwzięcie?

10 WHERE/GDZIE  w jakim miejscowości planujemy nasze działania? Dlaczego właśnie tam?  gdzie będziemy działać? Spotykać się?  gdzie będziemy prezentować nasze działania?  czy miejsce naszych działań jest atrakcyjne dla grupy, dla której działamy?  zapomnijmy o domach kultury, nudnych szkolnych salach, brzydkich świetlicach – w jakim jeszcze nietypowym miejscu możemy działać? Czy jest w naszej miejscowości jakieś niezwykłe miejsce?

11 WHEN/KIEDY  w jakim czasie planujemy nasze działania?  jakie dni/godziny/miesiące wybieramy i dlaczego  czy czas naszych działań będzie dobry/odpowiedni/ciekawy dla naszych odbiorców

12 WHAT FOR /PO CO  co chcemy osiągnąć?  czy naszym celem jest jakaś zmiana - jeśli tak to jaka?  na co liczmy?  czego się obawiamy?  po czym poznamy, że nasz projekt udał się/nie udał?  W jaki sposób będziemy dokumentować nasze działania?  co się stanie, kiedy nasz projekt zakończy się? Czy będziemy działać dalej?

13  Dlaczego realizujemy dany pomysł? (przyczyna)  Po co realizujemy ten pomysł? (skutek)  Co chcemy zmieniać, gdzie, kogo?  Jaki jest nasz trwały, realny wpływ na problem?  Czy jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem?  jakie są nasze osobiste motywacje?  dlaczego uważamy, że warto zrealizować nasze przedsięwzięcie  Czy nasze działania mają pośredni wpływ na daną sytuację? Jak daleko on sięga? CEL

14 OKREŚLAMY CE L METODOLOGIA S.M.A.R.T. SMART - dosł. sprytny; akronim od ang. simple, measurable, achievable, relevant, timely defined SIMPLE - prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, jednoznaczny i nie pozostawiający miejsca na luźną interpretację, MEASURABLE - mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, ACHIEVABLE - osiągalny – realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, RELEVANT - istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, TIMELY DEFINED - określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

15 Rodzaje celów Krótkoterminowe: - osiągane w czasie trwania projektu lub tuż po jego realizacji - mają charakter doraźny - efekty nie są stałe, ciągłe Długoterminowe: - są trwałe lub ciągłe - osiągane lub trwające długo po zakończeniu realizacji - efekty są długotrwałe

16 DZIAŁANIA  Przez jakie konkretne działania osiągniemy cele?  Jakie działania są niezbędne do rzetelnej realizacji naszego pomysłu?  Na czym będą polegały nasze działania?  Jakie będą kolejne etapy/elementy naszych działań?  Jakie są cele każdego z elementów naszych działań?  Jakie formy naszych działań wybieramy?  Czy formy, które wybieramy są odpowiednie dla naszych odbiorców? Czy spektakl teatralny to cel czy działanie?

17  do jakiej grupy skierowane są nasze działania (wiek, grupa społeczna, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania….)  jak liczna to będzie grupa?  dlaczego właśnie do takiej grupy kierujemy nasze działania?  czy nasze działania będą dla tej grupy atrakcyjne? ODBIORCY

18 Grupy docelowe Ściśle określona grupa odbiorców projektu, np. wg wieku, płci, zainteresowań, miejsca zamieszkania Uczestnicy projektu – aktywnie biorą udział Beneficjenci projektu – są odbiorcami efektów, korzystają z projektu Odbiorcy bezpośredni (np. uczestnicy warsztatów) – zaangażowani w realizację, korzystający z efektów Odbiorcy pośredni (np. władze samorządowe, odbiorcy działań promocyjnych, nauczyciele, instruktorzy) – odbiorcy bierni

19  kto będzie realizował projekt?  w jaki sposób podzielimy się obowiązkami?  jakie kwalifikacje mają osoby prowadzące projekt i poszczególne jego elementy? REALIZATORZY

20 WSPARCIE  kto pomoże nam zrealizować nasz projekt?  jakich partnerów chcielibyśmy pozyskać?  za co będą odpowiedzialni?  w jaki sposób będziemy korzystać z ich wsparcia?  czego od nich oczekujemy?

21  Efekty a cele  Cel – do czego dążymy? np. poszerzenie wiedzy, promocja idei itp.  Efekt – konkretny rezultat projektu np. ilość przeszkolonych osób, ilość wydarzeń, ilość wydawnictw  co konkretnie chcemy osiągnąć?  czy naszym celem jest jakaś zmiana - jeśli tak to jaka?  czy nasz projekt zmieni coś w  życiu beneficjentów  naszej organizacji  czy przyczyni się do szerszej zmiany społecznej  czego się obawiamy?  Po czym poznamy efekty naszych działań – w jaki sposób będziemy je mierzy ć ?  co się stanie, kiedy nasz projekt zostanie zrealizowany? EFEKTY/REZULTATY

22 WSKAŹNIKI Wskaźniki – policzalne efekty projektu, którymi możemy zmierzyć stopień osiągnięcia celów, np.: - ilość przeszkolonych osób, - ilość wydarzeń, - ilość wydawnictw/publikacji - ilość uczestników - ilość osób, które skorzystały z efektów projektu - ilość notatek w mediach

23 TYTUŁ PROJEKTU COŚ ZABAWNEGO, INTRYGUJĄCEGO + WYJAŚNIENIE np. FOTOWIOSKA – warsztaty fotograficzne dla dzieci

24 PROMOCJA GRUPA DOCELOWA DZIAŁANIA PROMOCYJNE STRATEGIA PROMOCYJNA Po co promujemy projekt? Jakie są cele promocji? Czy działania promocyjne są efektywne i odpowiednio dobrane do grupy docelowej? Czy działania promocyjne nie dominują nad projektem? Ile kosztuje profesjonalna promocja?

25 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – co, gdzie, kiedy? DZIAŁANIE KTO JE WYKONA?KIEDY? Promocja projektu organizator1-15 sierpnia 2013

26 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – co, gdzie, kiedy? Oś czasu |-----------|----|---------|----------|-------|---------|-----> - 8 tyg. -6 tyg. -5 -3 tyg. -2 tyg. - 1 tyd. impreza Macierz Gantt'a Czas/ Działanie 1 tydz.2 tydz.3 tydz.4 tydz.5 tydz. Przygotowania Promocja Rekrutacja Realizacja wydarzenia

27 Co generuje koszty? Działanie 1: Koszt honorariów Usługi telefoniczne Materiały biurowe Koszty podróży Działanie 2: Wynajem sprzętu Obsługa sprzętu

28 Szacowanie kosztów 1. zapytanie o cenę 2. internet: porównywarki cen allegro katalogi cenowe wyszukiwarki lotów 3. katalogi, oferty, cenniki 4. stawki stosowane w danej branży, oficjalnie publikowane wskaźniki i stawki (np. kilometrówka) 5. pytanie o zdanie znajomych

29 BUDŻET PROJEKTU rodzaj wydatków jednostka x cena jednostkowa ŁĄCZNIE Z poszukiwanej dotacji Środki własne Materiały fotograficzne 10 kompl. x 100 zł 1000 0 Wynagrodzenie prowadzącego 12 godzin x 50 zł 600 400200 ksero materiałów promocyjnych 100 sztuk x 0,35 zł 35 0 Przejazdy na wystawę 15 biletów x 34 zł 510 0 Telefony5 miesięcy x 100 zł 500 0 Razem 2645 2445 200


Pobierz ppt "JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt Finansowanie projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google