Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt"— Zapis prezentacji:

1 JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt
Finansowanie projekt

2 CO TO JEST PROJEKT ? IDEA POMYSŁ PROJEKT WNIOSEK
działania w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów działania na rzecz określonej grupy docelowej działania w określonym, zamkniętym okresie czasu działania obejmujące wybrany obszar WNIOSEK

3 KLUCZ MOTYW PRZEWODNI – jaka jest nasza myśl przewodnia, idea, może cytat, albo fragment poezji, który określa naszą myśl? MEDIUM/FORMA – w jaki sposób, jakimi metodami i przy użyciu jakiego medium (słowa, dźwięku, obrazu...) będziemy realizować nasz motyw przewodni, czy medium jest odpowiednie dla naszej grupy? LUDZIE – dla kogo i z kim realizujemy nasz projekt?

4 Słownik trudnych wyrazów
NGO/organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, klub sportowy, w niektórych przypadkach także związki wyznaniowe, zarejestrowane w odp. rejestrach Grupa nieformalna – grupy niezarejestrowane, np.. teatry amatorskie, amatorskie drużyny sportowe ect. Dotacja/grant - środki pieniężne przekazane przez podmioty publiczne lub prywatne na dany cel na podstawie umowy – trzeba się z nich rozliczyć Darowizna – środki pieniężne lub rzeczowe przeznaczone na dany cel przekazane przez podmiot prywatny lub osobę prywatną (może być umowa lub nie) – przeważnie nie trzeba tego rozliczać Sponsoring – umowa handlowa na wymianę usług (przeważnie promocyjnych) pomiędzy firmą lub osobą prywatną a organizacją (lub osobą prywatną)

5 Analiza SWOT S - Strenght - „siła” - mocne strony instytucji
W – Weaknesses - „słabości” - słabsze strony O – Opportunities - „możliwości” instytucji T – Threats - „zagrożenia” dla instytucji S i W odnosi się do wewnętrznej struktury jednostki i stanu obecnego. O i T odnoszą się bardziej do czynników zewnętrznych (choć nie tylko), a także do stanu obecnego i przyszłości

6 Analiza PEST zwana jest inaczej generalną segmentacją otoczenia
Analiza PEST zwana jest inaczej generalną segmentacją otoczenia. Dzieli otoczenie na: polityczno-prawne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne i międzynarodowe. P – polityczne (polityczno-prawne) E – ekonomiczne S – społeczne (socjokulturowe) T – technologiczne 1.Wyróżnienie czynników dotyczących poszczególnych segmentów makrootoczenia 2.Ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie instytucji/organizacji/projektu 3.Określenie relacji między badanym podmiotem a otoczeniem

7 5 W WHAT/ CO WHY/DLACZEGO WHERE/GDZIE WHEN/ KIEDY WHAT FOR/PO CO
7

8 WHAT/ CO co planujemy zrobić – konkretne działania?
dla kogo są nasze działania? jakie formy naszych działań wybieramy? czy formy, które wybieramy są odpowiednie dla naszych odbiorców? 8

9 WHY/DLACZEGO dlaczego chcemy zrobić właśnie coś takiego?
jakie są nasze osobiste motywacje? dlaczego uważamy, że warto zrealizować nasze przedsięwzięcie? 9

10 WHERE/GDZIE w jakim miejscowości planujemy nasze działania? Dlaczego właśnie tam? gdzie będziemy działać? Spotykać się? gdzie będziemy prezentować nasze działania? czy miejsce naszych działań jest atrakcyjne dla grupy, dla której działamy? zapomnijmy o domach kultury, nudnych szkolnych salach, brzydkich świetlicach – w jakim jeszcze nietypowym miejscu możemy działać? Czy jest w naszej miejscowości jakieś niezwykłe miejsce? 10

11 WHEN/KIEDY w jakim czasie planujemy nasze działania?
jakie dni/godziny/miesiące wybieramy i dlaczego czy czas naszych działań będzie dobry/odpowiedni/ciekawy dla naszych odbiorców 11

12 WHAT FOR /PO CO co chcemy osiągnąć?
czy naszym celem jest jakaś zmiana - jeśli tak to jaka? na co liczmy? czego się obawiamy? po czym poznamy, że nasz projekt udał się/nie udał? W jaki sposób będziemy dokumentować nasze działania? co się stanie, kiedy nasz projekt zakończy się? Czy będziemy działać dalej? 12

13 CEL Dlaczego realizujemy dany pomysł? (przyczyna)
Po co realizujemy ten pomysł? (skutek) Co chcemy zmieniać, gdzie, kogo? Jaki jest nasz trwały, realny wpływ na problem? Czy jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem? jakie są nasze osobiste motywacje? dlaczego uważamy, że warto zrealizować nasze przedsięwzięcie Czy nasze działania mają pośredni wpływ na daną sytuację? Jak daleko on sięga?

14 S.M.A.R.T. OKREŚLAMY CEL METODOLOGIA
SMART - dosł. sprytny; akronim od ang. simple, measurable, achievable, relevant, timely defined SIMPLE - prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, jednoznaczny i nie pozostawiający miejsca na luźną interpretację, MEASURABLE - mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, ACHIEVABLE - osiągalny – realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, RELEVANT - istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, TIMELY DEFINED - określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

15 Rodzaje celów Krótkoterminowe:
- osiągane w czasie trwania projektu lub tuż po jego realizacji - mają charakter doraźny - efekty nie są stałe, ciągłe Długoterminowe: - są trwałe lub ciągłe - osiągane lub trwające długo po zakończeniu realizacji - efekty są długotrwałe

16 DZIAŁANIA Przez jakie konkretne działania osiągniemy cele?
Jakie działania są niezbędne do rzetelnej realizacji naszego pomysłu? Na czym będą polegały nasze działania? Jakie będą kolejne etapy/elementy naszych działań? Jakie są cele każdego z elementów naszych działań? Jakie formy naszych działań wybieramy? Czy formy, które wybieramy są odpowiednie dla naszych odbiorców? Czy spektakl teatralny to cel czy działanie?

17 ODBIORCY do jakiej grupy skierowane są nasze działania (wiek, grupa społeczna, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania….) jak liczna to będzie grupa? dlaczego właśnie do takiej grupy kierujemy nasze działania? czy nasze działania będą dla tej grupy atrakcyjne?

18 Grupy docelowe Ściśle określona grupa odbiorców projektu, np. wg wieku, płci, zainteresowań, miejsca zamieszkania Uczestnicy projektu – aktywnie biorą udział Beneficjenci projektu – są odbiorcami efektów, korzystają z projektu Odbiorcy bezpośredni (np. uczestnicy warsztatów) – zaangażowani w realizację, korzystający z efektów Odbiorcy pośredni (np. władze samorządowe, odbiorcy działań promocyjnych, nauczyciele, instruktorzy) – odbiorcy bierni

19 REALIZATORZY kto będzie realizował projekt?
w jaki sposób podzielimy się obowiązkami? jakie kwalifikacje mają osoby prowadzące projekt i poszczególne jego elementy?

20 WSPARCIE kto pomoże nam zrealizować nasz projekt?
jakich partnerów chcielibyśmy pozyskać? za co będą odpowiedzialni? w jaki sposób będziemy korzystać z ich wsparcia? czego od nich oczekujemy?

21 EFEKTY/REZULTATY Efekty a cele Cel – do czego dążymy?
np. poszerzenie wiedzy, promocja idei itp. Efekt – konkretny rezultat projektu np. ilość przeszkolonych osób, ilość wydarzeń, ilość wydawnictw co konkretnie chcemy osiągnąć? czy naszym celem jest jakaś zmiana - jeśli tak to jaka? czy nasz projekt zmieni coś w życiu beneficjentów naszej organizacji czy przyczyni się do szerszej zmiany społecznej czego się obawiamy? Po czym poznamy efekty naszych działań – w jaki sposób będziemy je mierzyć? co się stanie, kiedy nasz projekt zostanie zrealizowany?

22 WSKAŹNIKI Wskaźniki – policzalne efekty projektu, którymi możemy zmierzyć stopień osiągnięcia celów, np.: - ilość przeszkolonych osób, - ilość wydarzeń, - ilość wydawnictw/publikacji - ilość uczestników - ilość osób, które skorzystały z efektów projektu - ilość notatek w mediach

23 TYTUŁ PROJEKTU + COŚ ZABAWNEGO, INTRYGUJĄCEGO WYJAŚNIENIE
np. FOTOWIOSKA – warsztaty fotograficzne dla dzieci 23

24 PROMOCJA STRATEGIA PROMOCYJNA
GRUPA DOCELOWA GRUPA DOCELOWA GRUPA DOCELOWA DZIAŁANIA PROMOCYJNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE STRATEGIA PROMOCYJNA Po co promujemy projekt? Jakie są cele promocji? Czy działania promocyjne są efektywne i odpowiednio dobrane do grupy docelowej? Czy działania promocyjne nie dominują nad projektem? Ile kosztuje profesjonalna promocja?

25 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – co, gdzie, kiedy?
DZIAŁANIE KTO JE WYKONA? KIEDY? Promocja projektu organizator 1-15 sierpnia 2013

26 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – co, gdzie, kiedy?
Oś czasu | |----| | | | |-----> - 8 tyg tyg tyg tyg tyd. impreza Macierz Gantt'a Czas/ Działanie 1 tydz. 2 tydz. 3 tydz. 4 tydz. 5 tydz. Przygotowania Promocja Rekrutacja Realizacja wydarzenia

27 Co generuje koszty? Działanie 1: Koszt honorariów Usługi telefoniczne
Materiały biurowe Koszty podróży Działanie 2: Wynajem sprzętu Obsługa sprzętu

28 Szacowanie kosztów 1. zapytanie o cenę 2. internet: porównywarki cen
allegro katalogi cenowe wyszukiwarki lotów 3. katalogi, oferty, cenniki 4. stawki stosowane w danej branży, oficjalnie publikowane wskaźniki i stawki (np. kilometrówka) 5. pytanie o zdanie znajomych

29 BUDŻET PROJEKTU rodzaj wydatków jednostka x cena jednostkowa ŁĄCZNIE
Z poszukiwanej dotacji Środki własne Materiały fotograficzne 10 kompl. x 100 zł 1000 Wynagrodzenie prowadzącego 12 godzin x 50 zł 600 400 200 ksero materiałów promocyjnych 100 sztuk x 0,35 zł 35 Przejazdy na wystawę 15 biletów x 34 zł 510 Telefony 5 miesięcy x 100 zł 500 Razem 2645 2445


Pobierz ppt "JAK SIĘ RODZĄ PROJEKTY? pasja projekt potrzeba ludzi, problem projekt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google