Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura projekturozporządzenia w sprawiepodstawy programowejkształcenia w zawodach Warszawa 15.07.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura projekturozporządzenia w sprawiepodstawy programowejkształcenia w zawodach Warszawa 15.07.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Struktura projekturozporządzenia w sprawiepodstawy programowejkształcenia w zawodach Warszawa 15.07.2011 r.

2 Nawigacja po prezentacji Struktura projektu kliknięcie na podkreślony tekst, powoduje przejście do innego slajdu o określonej linkiem tematyce kliknięcie na przycisk, powoduje przejście do poprzednio wyświetlanego slajdu kliknięcie na przycisk, powoduje przejście do slajdu z dodatkowymi informacjami oraz możliwości zakończenia pokazu Zakończ pokaz

3 Struktura projektu rozporządzenia TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego PROJEKT rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

4

5 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 1 Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego Nazwy obszarów kształcenia Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzieStruktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie Planowanie kształcenia zawodowego

6 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 1 Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego

7 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 1 Nazwy obszarów kształcenia

8 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 1 Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie

9 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 1 Planowanie kształcenia zawodowego

10 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 2 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z obszaru kształcenia Cele kształcenia w zawodzie Efekty kształcenia, w tym nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Warunki realizacji kształcenia w zawodzie Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia, określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Efekty kształcenia Uporządkowane według : Obszarów kształcenia Typów szkół: ZSZ, T, SP Symboli cyfrowych zawodów

11 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 2 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisano w następujących zakresach: (BHP) bezpieczeństwo i higiena pracy (PDG) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (JOZ) język obcy wspomagający kształcenie zawodowe (KPS) kompetencje personalne i społeczne (OMZ) organizacja pracy w małych zespołach (dotyczy tylko technikum i szkoły policealnej)

12 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 2 Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z obszaru kształcenia

13 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 2 Struktura podstawy programowej kształcenia w zawodzie

14 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 3 Tabela 1. Powiązania kwalifikacji z zawodami i efektami kształcenia Tabela 1. Powiązania kwalifikacji z zawodami i efektami kształcenia w poszczególnych obszarach kształcenia Nazwa obszaru kształcenia Kod kwalifikacji (zał. 3) Nazwa kwalifikacji (zał.3) Symbol cyfrowy zawodu (zał. 2) Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację (zał. 2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów (po uwzględnieniu BHP, PDG, JOZ i KPS) (zał.2) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (II.C) Obszary kształcenia Kod i nazwa kwalifikacji

15 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 3 Tabela 1. Powiązania kwalifikacji z zawodami i efektami kształcenia

16 Struktura rozporządzenia – Załącznik nr 3 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

17 Zakończ pokaz


Pobierz ppt "Struktura projekturozporządzenia w sprawiepodstawy programowejkształcenia w zawodach Warszawa 15.07.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google