Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)"— Zapis prezentacji:

1 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za piętnaście dziewiąta wieczorem i padało do wpół do ósmej rano następnego dnia. Ile czasu padał deszcz? A. 11 godz. 45 min B. 10 godz. 15 min C. 10 godz. 45 min D. 11 godz. 15 min Bociany przyleciały do swojego starego gniazda 5 kwietnia. Po 140 dniach znów odleciały do ciepłych krajów. 14. Bociany odleciały w: A. pierwszej połowie września, B. pierwszej połowie sierpnia, C. drugiej połowie września, D. drugiej połowie sierpnia. 16. Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż o 2/3 masę swego ciała. Na początku lata świstak ważył 3 kg. Ile kilogramów będzie ważył tuż przed zapadnięciem w sen zimowy? A. 2 B. 5 C. 4 1/2 D. 3 2/3 46% 42% 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu. V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń szacuje upływ czasu, posługując się kalendarzem. V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące masy.

2 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2003 W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia: · Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas. · Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajduj się pod napięciem. · Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci. · Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła. 7. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas. B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami. C. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza. D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca. 42% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyjaśnia na podstawie instrukcji zasady użytkowania telewizora. 8. Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry „w strzałki”. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła? A. 60 cm B. 32 cm C. 64 cm D. 35 cm 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności figur geometrycznych. 13. W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego? A. W pierwszej. B. W drugiej. C. W trzeciej. D. W żadnej. 44% I. Czytanie Uczeń odróżnia język potoczny od języka poetyckiego.

3 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2004 6. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000? A B C D. 7,5 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza odległość, posługując się skalą planu. 11. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba? A. 154: B. 500: C. (154⋅5): D. (154⋅10):5 29% III. Rozumowanie Uczeń wskazuje wyrażenie arytmetyczne prowadzące do obliczenia wartości energetycznej produktu. 24. Działka ma kształt i wymiary podane na rysunku. Rolnik posiał na tej działce pszenicę. Z każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał z całej działki? 30% Uczeń: ustala sposób obliczania pola czworokąta (trapezu), ustala sposób obliczenia wielkości plonu. Uczeń: oblicza pole czworokąta (trapezu), posługuje się jednostkami, oblicza wielkość plonu. 25.  W piekarni były sprzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz powiedział, że sprzedano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba. 23% Uczeń zapisuje obliczenia świadczące o niedokładności podanych danych.

4 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2006 4. W zimowy dzień w środku ula było plus 24°C, a na zewnątrz ula minus 17,5°C. W środku ula było wtedy cieplej niż na zewnątrz o A. 6,5°C B. 7,5°C C. 40,5°C D. 41,5°C 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza różnicę temperatur. 19. Do pomalowania jednego ula zużywa się puszki farby. Ile puszek farby trzeba kupić, żeby pomalować 14 takich uli? A. 21 B. 14 C. 10 D. 9 48% Uczeń oblicza najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą warunek zadania. 21. Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę? Odpowiedź: Na pasiekę przeznaczono m2 działki. 47% III. Rozumowanie Uczeń zapisuje działanie prowadzące do obliczenia pola prostokąta, zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia procentu danej wielkości, ustala sposób obliczenia wskazanej w pytaniu części. Uczeń oblicza pole prostokąta, wykonuje obliczenia procentowe dotyczące powierzchni, oblicza różnicę powierzchni.

5 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2007 21. Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach. Odpowiedź: Od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej upłynęło 44% III. Rozumowanie Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania. V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu. 23. Oto grzbiety pewnej sześciotomowej encyklopedii. Napisz, w którym tomie można znaleźć informacje o każdym z podanych niżej autorów lektur szkolnych. 47% IV. Korzystanie z informacji Uczeń posługuje się źródłem informacji. 25. Co w szkole lubisz najbardziej i dlaczego? Odpowiedz w 2-3 zdaniach. 36% (II kryt.) II. Pisanie Uczeń przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych.

6 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2008 13. W jakim znaczeniu zostało użyte słowo wiecheć w ostatniej zwrotce? A. Pęk B. Stos C. Sterta D. Wianek. 35% Czytanie Uczeń rozumie z kontekstu znaczenie użytego w wierszu słowa. 15. Dzień 1 marca był dłuższy niż dzień 1 lutego o A. mniej niż godzinę. B. więcej niż godzinę, ale mniej niż o półtorej godziny. C. więcej niż półtorej godziny, ale mniej niż o dwie godziny. D. więcej niż dwie godziny. 37% III. Rozumowanie Uczeń porównuje różnicę liczb. 23. Podczas wycieczki w upalny dzień dzieci przeznaczyły na napoje 42 zł. Kupiły 16 kartoników soku jabłkowego. Ile najwięcej butelek wody mogły kupić dzieci za resztę pieniędzy? 41% (III kryt.) 43% (IV kryt.) V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza resztę, określa, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej. 25. Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego. Twoje wypracowanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. (II kryt.) II. Pisanie Uczeń dobiera celowo środki językowe.

7 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 7. W jakim czasie gołąb pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km? A. 1 godz. 20 min B.1 godz. 15 min C. 1 godz. 30 min D. 1 godz. 33 min 45% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza czasu trwania zdarzenia (lotu ptaka). 8. W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan? A. 1: B. 1: C. 1: D. 1: 90 40% Uczeń wyznacza skalę planu. 10. Uczestnicy konkursu o zwierzętach otrzymywali: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi i –1 punkt za błędną odpowiedź. Uczestnik, który uzyskał 62 punkty, odpowiedział poprawnie na 36 pytań. Na ile pytań odpowiedział błędnie? A. Na B. Na C. Na D. Na 36. III. Rozumowanie Uczeń wskazuje liczbę spełniającą warunki zadania.

8 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 21. Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, wybierając z ramki odpowiednie nazwy organizmów. 40% III. Rozumowanie Uczeń uzupełnia łańcuch pokarmowy. 22. Kowalscy chcą jechać w lipcu na dwutygodniowy urlop. Muszą zabrać ze sobą psa i chcą wydać jak najmniej pieniędzy. Oto oferty, które ich zainteresowały: Który pensjonat powinni wybrać? 45% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wybiera pensjonat na podstawie analizy ofert. 24. Samochód Jana zużywa 6,5 litrów paliwa na 100 km. Jeden litr paliwa kosztuje 4,80 zł. Jan zamierza pojechać samochodem z domu do stadniny oddalonej o 40 km. Oblicz, ile będzie kosztowało paliwo na przejazd z domu do stadniny i z powrotem. Odpowiedź: Paliwo na przejazd w obie strony będzie kosztowało zł. 22%(I kryt.) 42%(III kryt.) 18% (II kryt.) 27% (IV kryt.) Uczeń ustala sposób obliczenia ilości paliwa, ustala sposób obliczenia kosztu paliwa. V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza ilość paliwa, oblicza koszt paliwa.

9 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 25. Napisz opowiadanie pt. „Tak się zaczęła przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i zwierzę. Opowiadanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 27% (II kryt.) 39% (V kryt.) II. Pisanie Uczeń pisze opowiadanie w barwnym, żywym stylu z bogatym słownictwem, pisze opowiadanie poprawne pod względem interpunkcyjnym.

10 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2010 11. W wierszu występują porównania. Służą one przedstawieniu łyżwiarki oraz uwydatnieniu cech A. lodu B. łyżew C. ziemi D. ptaka. 20% I. Czytanie Uczeń rozpoznaje funkcje porównania. 19. W ilu województwach uczniowie mieli ferie w ostatnim tygodniu stycznia? A. W dwóch B. W pięciu. C. W siedmiu D. W dziewięciu. 36% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wskazuje liczby regionów, w których dane wydarzenie miało miejsce w tym samym przedziale czasowym. 21. Maksymalną długość nart dla skoczka oblicza się, mnożąc wzrost zawodnika przez 1,46. Oblicz maksymalną długość nart dla zawodnika o wzroście 1,5 m. Wynik wyraź w centymetrach. Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: ………………………………….……………….. . 47% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza długość przedmiotu z zastosowaniem podanego algorytmu i wyraża w centymetrach poprawnie obliczoną długość.

11 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2010 23. Na planie w skali 1 : trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu? Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: ………………………………….……………….. . 31% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza długość rzeczywistą z zastosowaniem podanej skali i wyraża w kilometrach poprawnie obliczoną długość trasy. 25. Pomyśl o kimś, kto odniósł sukces. Opisz, co osiągnął i opowiedz, jak do tego doszedł. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 25% (II kryt.) 42% (III kryt.) 49% (V kryt.) II. Pisanie Uczeń pisze opowiadanie stosując funkcjonalny styl, bogate słownictwo służące np. wyrażaniu ocen lub emocji; pisze opowiadanie poprawne pod względem interpunkcyjnym oraz językowym.

12 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2011 11. Najwięcej czasu mija od imienin do urodzin Andrzeja B. Ani C. Janka D. Marysi 28% IV. Korzystanie z informacji Uczeń korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. 24. Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Zapisz wszystkie obliczenia. 47% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części.

13 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2012 3. Czym filmy braci Lumière różniły się od filmów wcześniejszych? A. Oglądano je tylko przez wizjer. B. Wyświetlano je na ekranie. C. Stwarzały wrażenie ruchu. D. Były czarno-białe i nieme. 46% Czytanie Uczeń wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście. 6. W pierwszym akapicie autor posługuje się czasownikami w 1. osobie liczby mnogiej, żeby A. nawiązać bliższy kontakt z odbiorcą. B. wyrazić swoją fascynację filmami akcji. C. ocenić żywiołowe reakcje widzów na film. D. zachęcić widzów do wspólnego oglądania filmów. 26% I. Czytanie Uczeń na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencję autora. 14. W jakim znaczeniu użyto w tym wierszu słowa kocioł? A. Duże naczynie do gotowania. B. Zagmatwana sytuacja, bałagan. C. Instrument podobny do bębna. D. Okrążenie wojsk przez nieprzyjaciela. 33% Uczeń odczytuje z kontekstu znaczenie wyrazu użytego w tekście. 15. Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o Trzy razy był przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez reklam? A. 100 minut. B. 106 minut. C. 128 minut. D. 134 minuty. 41% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza czas trwania filmu.

14 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2012 17. Dzieci, rozpoczynając grę, wylosowały kostkę domina Finlandia-Niemcy. Które kostki powinny położyć po obu jej stronach, aby obok siebie znalazły się wyłącznie nazwy państw leżących nad Bałtykiem? A. I i II B. I i IV C. II i III D. III i IV 46% III. Rozumowanie Uczeń nazywa państwa leżące nad Bałtykiem. 19. Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło? A. 15 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm 47% Uczeń podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu. 24. Dwie sąsiednie ściany drewnianego klocka w kształcie sześcianu pomalowano na zielono, a pozostałe na żółto. Następnie klocek ten rozcięto na osiem jednakowych małych sześcianów. Odpowiedz na pytania. Ile małych sześcianów ma tylko jedną ścianę pomalowaną na zielono? Odpowiedź: …………. Ile małych sześcianów ma trzy ściany pomalowane na żółto? Odpowiedź: ………… . 37% Uczeń ustala liczbę brył o wskazanej własności.

15 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2013 12. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie przypadnie mu w sobotę B. w piątek. C. w czwartek D. w środę. 42% III. Rozumowanie Uczeń ustala kolejny termin powtarzanej regularnie czynności. 13. Ania ma zapłacić za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet kasjerka może wydać Ani? A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 49% Uczeń ustala najmniejszą liczbę składników sumy tworzonej z liczb odpowiadających nominałom monet.

16 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)
Rok Zadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2013 17. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem? A. O 17: B. O 17:02 C. O 16: D. O 16:57 41% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (schematyczny rysunek i rozkład jazdy). 24. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło w ciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku? Zapisz wszystkie obliczenia. V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza powierzchnię obszaru i ilość opadów na tym obszarze.


Pobierz ppt "Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2013 (Poziom opanowania < 49%)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google