Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Mariusz Bobeła. Gdy występuje tylko dodawanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 15 + 14 + 5 =29 + 5 = 34.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Mariusz Bobeła. Gdy występuje tylko dodawanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 15 + 14 + 5 =29 + 5 = 34."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Mariusz Bobeła

2 Gdy występuje tylko dodawanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 15 + 14 + 5 =29 + 5 = 34

3 Gdy występuje tylko dodawanie można też zauważyć, że łatwiej wykonać to w ten sposób 15 + 14 + 5 =20 + 14 = 34 gdyż dodawanie jest przemienne i łączne

4 Gdy występuje tylko odejmowanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 21 – 15 – 4 =6 – 4 = 2 odejmowanie nie jest przemienne ani łączne

5 Gdy w przykładzie jest dodawanie i odejmowanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 17 + 14 – 16 =31 – 16 = 15

6 Gdy występuje tylko mnożenie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 5 · 19 · 2 =95 · 2 = 190

7 Gdy występuje tylko mnożenie można też zauważyć, że łatwiej wykonać to w ten sposób 5 · 19 · 2 =10 · 19 = 190 gdyż mnożenie jest przemienne i łączne

8 Gdy występuje tylko dzielenie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 60 : 3 : 4 =20 : 4 = 5 dzielenie nie jest przemienne ani łączne

9 Gdy w przykładzie jest mnożenie i dzielenie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 16· 3 : 12 =48 : 12 = 4

10 Gdy w przykładzie jest mnożenie i dzielenie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 16· 3 : 12 =48 : 12 = 4 24 : 8· 7 =3· 7 = 21

11 Gdy w przykładzie występują wszystkie powyższe działania najpierw wykonuje się mnożenie lub dzielenie w kolejności występowania następnie dodawanie lub odejmowanie w kolejności występowania

12 Gdy w przykładzie występują wszystkie powyższe działania 4· 9 + 18 : 9 – 29 = = 36 + 2 – 29 = = 38 – 29 = 9 mnożenie i dzielenie są działaniami równoważnymi; można wykonać je w jednym podejściu z uwagi na to, że rozdziela je dodawanie

13 Gdy w przykładzie występują wszystkie powyższe działania 16 – 8 + 15 : 3· 2 = = 16 – 8 + 5 · 2 = = 16 – 8 + 10 = = 8 + 10 = 18

14 Jeżeli dodatkowo w przykładzie występuje potęgowanie najpierw wykonuje się potęgowanie następnie pozostałe działania zgodnie z wcześniejszymi opisami

15 Jeżeli dodatkowo w przykładzie występuje potęgowanie 17 + 3 2 – 1 = = 17 + 9 – 1 = = 26 – 1 = 25

16 Jeżeli dodatkowo w przykładzie występuje potęgowanie 7· 2 3 : 4 = = 7· 8 : 4 = = 56 : 4 = 14

17 Jeżeli dodatkowo w przykładzie występuje potęgowanie 3· 11 + 4 2 : 8 – 5 = = 3· 11 + 16 : 8 – 5 = = 33 + 2 – 5 = = 35 – 5 = 30 mnożenie można też było wykonać wcześniej, gdyż nie jest bezpośrednio związane z potęgowaniem

18 Jeżeli w przykładzie występują nawiasy najpierw wykonuje się działania w nawiasach w kolejności opisanej wcześniej następnie pozostałe działania w kolejności opisanej wcześniej

19 Jeżeli w przykładzie występują nawiasy 4· (5 2 – 9 : 3) + 12 = = 4· (25 – 9 : 3) + 12 = = 4· (25 – 3) + 12 = = 4· 22 + 12 = = 88 + 12 = 100 dzielenie można było też wykonać wcześniej, gdyż nie jest bezpośrednio związane z potęgowaniem

20 Zapisz w postaci wyrażenia arytmetycznego i oblicz: Przez 15 pierwszych dni wkładali do garnka 3 monety dziennie, zaś przez kolejne dni – 2 monety. Na koniec miesiąca rozdzielili zbiór pomiędzy siebie po równo. Następnie każdy umieścił po 2 monety w skrzacim banku. Ile monet zatrzymał każdy skrzat w swoim domku? Przykład zadania tekstowego Siedmiu skrzatów z pewnej bajki gromadziło w lipcu cenne monety.

21 Rozwiązanie Ile monet zatrzymał każdy skrzat w swoim domku? Siedmiu skrzatów Przez 15 pierwszych dni wkładali do garnka 3 monety dziennie, zaś przez kolejne dni – 2 monety. Na koniec miesiąca rozdzielili zbiór pomiędzy siebie po równo. Następnie każdy umieścił po 2 monety w skrzacim banku. 15 · 3 + 16 · 2 lipiec ma 31 dni, więc po 15 dniach pozostało jeszcze 16 z pewnej bajki gromadziło w lipcu cenne monety. (): 7– 2 = = ( 45+ 32 ): 7 – 2 = = 77: 7 = =11= 9 – 2 – 2 Każdy skrzat zatrzymał 9 monet.Odpowiedź:

22 P O D S U M O W U J Ą C działania w nawiasach 1 potęgowanie 2 3 mnożenie lub dzielenie 4 dodawanie lub odejmowanie (gdy występują nawiasy)

23 Wyobraźmy sobie, że ktoś kupił działkę budowlaną … zapewne najpierw wykona ogrodzenie działki

24 Wyobraźmy sobie, że ktoś kupił działkę budowlaną … następnie zadba o solidne fundamenty

25 Wyobraźmy sobie, że ktoś kupił działkę budowlaną … później wymuruje ściany i pokryje dachem

26 Wyobraźmy sobie, że ktoś kupił działkę budowlaną … na końcu zaś wstawi okna i drzwi

27 Zadania do samodzielnego rozwiązania

28 1. Które działanie wykonasz jako pierwsze? 12 + 18 : 2 · 3 – 4 2 wskaż strzałkę z właściwym działaniem

29 2. Które działanie wykonasz jako ostatnie? (12 + 18) : 2 · 3 – 4 2 wskaż strzałkę z właściwym działaniem

30 Brawo! POWRÓT

31 Niestety nie! POPRAW

32 Super! POWRÓT

33 Niestety nie! POPRAW

34 3. W podanym wyrażeniu wstaw nawiasy na dwa różne sposoby i oblicz wartości tych wyrażeń? 40 – 24 : 4 + 8 POMOC

35 3. W podanym wyrażeniu wstaw nawiasy na dwa różne sposoby i oblicz wartości tych wyrażeń? 40 – 24 : 4 + 8 POWRÓT () = 16 : 4 + 8 = () = 40 – 24 : 12 = = = 4 + 8 = 12= 40 – 2 = 38

36 4. Jacek zbierał znaczki pocztowe. Pewnego dnia stwierdził, że podaruje swoje zbiory trzem młodszym siostrom, ale zostawi sobie dwa ulubione znaczki. Po ile znaczków otrzyma każda siostra, jeżeli zbiór Jacka liczy 140 znaczków? ROZWIĄZANIE

37 5. W parku rosły brzozy, dęby i klony. Ile było wszystkich drzew, jeżeli wiadomo, że brzóz było 18, dębów 2 razy mniej niż brzóz, a klonów o 3 mniej niż dębów? ROZWIĄZANIE

38 (140 – 2) : 3 = 138 : 3 = 46 Odpowiedź: Każda siostra otrzyma po 46 znaczków. POWRÓT

39 18 + (18 : 2) + (18 : 2 – 3) = = 18 + 9 + (9 – 3) = 18 + 9 + 6 = 33 Odpowiedź: W parku tym rosną 33 drzewa. POWRÓT

40 6. Ułóż zadania tekstowe do podanych wyrażeń: a) (12 + 14 + 16) : 7 b) 100 – 24 · 2 + 98 Oczywiście możesz rozwiązać te zadania! KONIEC


Pobierz ppt "Autor: Mariusz Bobeła. Gdy występuje tylko dodawanie działania wykonuje się w kolejności od lewej do prawej 15 + 14 + 5 =29 + 5 = 34."

Podobne prezentacje


Reklamy Google