Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obliczanie średniej wartości grupy liczb j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obliczanie średniej wartości grupy liczb j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na."— Zapis prezentacji:

1 Obliczanie średniej wartości grupy liczb j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na pasku komunikatów kliknij przycisk Włącz edytowanie, Jeśli klipy wideo w tym kursie nie są odtwarzane, może być konieczne pobranie programu QuickTime lub po prostu korzystanie z programu PowerPoint 2013.pobranie programu QuickTimekorzystanie z programu PowerPoint 2013

2 561234 Podsumowanie kursu Pomoc 1 z 3 klipów wideo Obliczanie średniej wartości grupy liczb Podpisy kodowane PodsumowanieOpinia Pomoc Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14 Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Zapewne wiesz, że funkcja Autosumowanie pozwala szybko dodawać liczby w programie Excel.Czy wiesz, że za jej pomocą można też wykonywać inne obliczenia, takie jak średnia?Kliknij komórkę z prawej strony wiersza lub poniżej kolumny.Następnie na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w dół Autosumowanie, kliknij pozycję Średnia, upewnij się, że jest wyświetlana odpowiednia formuła, i naciśnij klawisz Enter. Kiedy kliknę dwukrotnie wewnątrz komórki, zostanie wyświetlona formuła z funkcją ŚREDNIA.Ta formuła ma następującą zawartość: ŚREDNIA, A2, dwukropek, A5.Oblicza ona średnią z komórek od A2 do A5. Aby szybko obliczyć średnią z kilku komórek, można użyć funkcji ŚREDNIA. W przypadku większych zakresów komórek jest ona podstawowym narzędziem. Jeśli użyję funkcji Średnia z listy Autosumowanie, funkcja zostanie zastosowana tylko do komórki C5, a nie do całej kolumny. Dzieje się tak, ponieważ komórka C4 jest pusta.Gdyby komórka C4 zawierała liczbę, komórki od C2 do C5 stanowiłyby zakres sąsiadujących ze sobą komórek, który funkcja Autosumowanie by rozpoznała. Aby obliczyć średnią wartości z komórek i zakresów komórek, które ze sobą nie sąsiadują,wpisz znak równości (formuła zawsze rozpoczyna się od znaku równości), funkcję ŚREDNIA i nawias otwierający, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij odpowiednie komórki i zakresy komórek, a następnie naciśnij klawisz Enter. Formuła użyje funkcji ŚREDNIA, aby obliczyć średnią z komórek zawierających liczby,i zignoruje puste komórki lub komórki zawierające tekst.Więcej informacji na temat funkcji ŚREDNIA można znaleźć w podsumowaniu kursu na końcu kursu.W następnym klipie omówię funkcję ŚREDNIA.JEŻELI.

3 561234 Podsumowanie kursu Pomoc Obliczanie średniej wartości grupy liczb PodsumowanieOpinia Pomoc Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI zwraca średnią z komórek w zakresie spełniających określone kryteria.Obliczę średnią sprzedaży dla wartości wyższych niż 60 000 zł.Wpisuję znak równości, funkcję ŚREDNIA.JEŻELI, nawias otwierający(w tym przykładzie obliczę średnią dla tego samego zakresu komórek, czyli od C2 do C5 w kolumnie Sprzedaż), i średnik, a następnie wpisuję kryteria, które musi spełnić zakres, ujęte w cudzysłów.Cudzysłów pozwala na poprawne zinterpretowanie operatora i wartości przez program Excel — w tym przykładzie są to wartości większe niż 60000. Nie mogę omyłkowo wpisać średnika w liczbie 60000. Program Excel zinterpretuje go jako separator argumentów funkcji i zwróci błąd. Naciskam klawisz Enter. Program Excel automatycznie doda nawias zamykający do formuły.Średnia sprzedaży dla wartości większych niż 60 000 zł wynosi 71 229 zł.Zobaczmy, jak to działa.Funkcja określa, ile komórek w kolumnie Sprzedaż zawiera wartość większą niż 60 000. Trzy komórki spełniają to kryterium. Funkcja oblicza średnią z tych komórek.Teraz użyję funkcji ŚREDNIA.JEŻELI do obliczenia średniej sprzedażydla osób, w przypadku których liczba zamówień jest większa niż 50.W tym przykładzie jeden zakres komórek jest sprawdzany pod kątem zgodności z kryterium, a drugi zakres komórek jest używany do obliczenia średniej. Wpisuję znak równości, funkcję ŚREDNIA.JEŻELI, nawias otwierający,zakres komórek, które mają spełniać kryterium (komórki od B2 do B5) w kolumnie Liczba zamówień, średnik, kryterium dla zakresu ujęte w cudzysłów (wartości większe niż 50), średnik,i zakres komórek, dla których ma zostać obliczona średnia (komórki od C2 do C5 w kolumnie Sprzedaż), a następnie naciskam klawisz Enter. Średnia sprzedaży dla osób, w przypadku których liczba zamówień jest większa niż 50, wynosi 66 487 zł. Zobaczmy ponownie, jak to działa.Najpierw funkcja sprawdza, które komórki z zakresu od B2 do B5 zawierają wartości większe niż 50.Trzy komórki spełniają to kryterium.Następnie funkcja oblicza średnią z komórek w kolumnie Sprzedaż, dla których odpowiednia komórka w kolumnie B spełnia określone kryterium. Więcej informacji na temat funkcji ŚREDNIA.JEŻELI można znaleźć w podsumowaniu kursu na końcu kursu. W następnym klipie omówię średnią ważoną. Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14 2 z 3 klipów wideo Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać

4 561234 Podsumowanie kursu Pomoc Obliczanie średniej wartości grupy liczb PodsumowanieOpinia Pomoc Zwykle podczas obliczania średniej wszystkie liczby mają taką samą istotność.Wartości są dodawane, a następnie dzielone przez liczbę wartości,tak jak w tym przykładzie, w którym jest zwracana średnia nieważona równa 5.W przypadku średniej ważonej co najmniej jedna liczba ma większą istotność, czyli wagę.W tym przykładzie testy semestralne i końcowe mają większą wagę niż testy 1 i 2.Użyję funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i SUMA, aby określić średnią ważoną.Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW mnoży każdy wynik testu przez wagę i dodaje do siebie wyniki.Następnie wynik funkcji SUMA.ILOCZYNÓW jest dzielony przez wynik funkcji SUMA wag.Powoduje to zwrócenie średniej ważonej równej 80.Wynik funkcji SUMA.ILOCZYNÓW to suma wyniku testu 1 pomnożonego przez wagę, wyniku testu semestralnego pomnożonego przez wagę itd. Aby uzyskać średnią ważoną, należy podzielić tę sumę przez sumę wag.Jeśli obliczę zwykłą średnią wyników testów, zostanie zwrócona wartość 75,5. Jest to duża różnica.Więcej informacji na temat funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i SUMA można znaleźć w podsumowaniu kursu. Teraz wiesz, jak obliczać średnią liczb w programie Excel.To oczywiście nie wszystko.Warto więc skorzystać z podsumowania kursu na końcu, a najlepiej odkryć samodzielnie możliwości programu Excel 2013. Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14 3 z 3 klipów wideo Podpisy kodowane Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać

5 Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Podsumowanie kursu — Obliczanie średniej wartości grupy liczb PodsumowanieOpinia Pomoc 561234 Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14 Szybkie znajdowanie wartości średniej za pomocą przycisku Autosumowanie Funkcja Autosumowanie umożliwia znajdowanie średniej w kolumnie lub wierszu liczb bez pustych komórek. 1. Kliknij komórkę poniżej kolumny lub po prawej stronie wiersza liczb, dla których chcesz znaleźć średnią. 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Autosumowanie > Średnia, a następnie naciśnij klawisz Enter. Znajdowanie średniej wartości liczb nieznajdujących się w ciągłym wierszu lub kolumnie Użyj funkcji ŚREDNIA lub ŚREDNIA.JEŻELI. Obie funkcje zwracają średnią arytmetyczną, dodając grupę liczb, a następnie dzieląc sumę przez ich liczbę. Funkcja ŚREDNIA ignoruje puste komórki. Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI ma nieco większe możliwości, ponieważ umożliwia dołączenie warunku (to ta część „JEŻELI” w nazwie funkcji). Znajdowanie średniej ważonej Za pomocą funkcji SUMA.ILOCZYNÓW i SUMA możesz znaleźć średnią ważoną, która zależy od wagi przykładanej do poszczególnych wartości. Na przykład wysyłka 10 opakowań ołówków kosztuje 20 groszy za opakowanie. Druga wysyłka 40 opakowań kosztuje jednak 30 groszy za opakowanie, ponieważ zapotrzebowanie na ołówki jest duże. Uśrednienie kosztu każdej wysyłki w ten sposób (0,20+0,30)/2=0,25 jest niedokładne. Obliczenie nie uwzględnia, że więcej opakowań jest sprzedawanych za 30 groszy niż za 20 groszy. Aby uzyskać poprawną średnią, użyj poniższej formuły (28 groszy za wysyłkę). =SUMA.ILOCZYNÓW(A2:A3;B2:B3)/SUMA(B2:B3) Formuła dzieli całkowity koszt dwóch zamówień przez całkowitą liczbę zamówionych opakowań: Zobacz też Znajdowanie średniej wartości grupy liczb ŚREDNIA, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI, funkcja Inne kursy szkoleniowe Pakiet zgodności pakietu Office

6 Zobacz inne kursy Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Oceny i komentarze Dziękujemy za obejrzenie tego kursu! PodsumowanieOpinia Pomoc 561234 Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14

7 Pomoc Podsumowanie kursu Naciśnij klawisz F5, aby rozpocząć, a klawisz ESC, aby zatrzymać Pomoc PodsumowanieOpinia Pomoc 561234 Obliczanie średniej wartości liczb ŚREDNIA.JEŻE LI Średnia ważona 2:262:143:14


Pobierz ppt "Obliczanie średniej wartości grupy liczb j następnie naciśnij przycisk F5 lub kliknij pozycję Pokaz slajdów > Od początku w celu rozpoczęcia kursu. Na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google