Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyki zawodowe na kierunku FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyki zawodowe na kierunku FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Praktyki zawodowe na kierunku FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2012/2013

2 Praktyki zawodowe na kierunku FIZJOTERAPIA Studia licencjackie 920 godzin Studia magisterskie 600 godzin +

3 Ankieta dydaktyczna Ankieta ma na celu zebranie opinii studentów o realizacji praktyk zawodowych realizowanych w czasie studiów na kierunku FIZJOTERAPIA. Ankieta jest anonimowa i stanowi jeden z elementów systemu zapewniania oraz oceny jakości kształcenia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Bardzo prosimy o rzetelne udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Opinie Państwa przydatne będą w procesie monitorowania i doskonalenia organizacji praktyk zawodowych. Serdecznie dziękujemy.

4 Miejsce odbywania praktyki, nazwa placówki Rodzaj praktyki (asystencka, kliniczna) Kto był opiekunem praktyki (proszę podać imię i nazwisko) Czy codziennie miałeś/aś możliwość zadawania pytań osobie prowadzącej praktykę? (tak, nie) Czy w czasie praktyki zapoznawałeś/aś się z historią choroby pacjenta, czy znałeś/aś rozpoznanie? (tak, nie) Czy w czasie praktyki zapoznawałeś/aś się ze zdjęciami RTG pacjenta? (tak, nie) Czy w czasie praktyki miałeś/aś możliwości pracy z pacjentem w zakresie kinezyterapii (tak, nie) Czy wiedziałeś/aś, w jakim celu wykonywane są ćwiczenia? (tak, nie) W jakim stopniu zajęcia kładły nacisk na powiązanie wiedzy teoretycznej z zakresu kinezyterapii z praktyką? (Skala od 0 do 6) Czy w czasie praktyki miałeś/aś możliwości pracy z pacjentem w zakresie fizykoterapii? (tak, nie) Czy wiedziałeś/aś w jakim celu wykonywane są zabiegi fizykalne? (tak, nie) W jakim stopniu zajęcia kładły nacisk na powiązanie wiedzy teoretycznej z zakresu fizykoterapii z praktyką? (Skala od 0 do 6)

5 Czy w trakcie praktyki nabyłeś/aś wiedzę w zakresie rehabilitacji chorych ze schorzeniami neurologicznymi? (tak, nie) Czy w trakcie praktyki nabyłeś/aś wiedzę w zakresie rehabilitacji chorych ze schorzeniami ortopedycznymi? (tak, nie) Czy personel medyczny dzielił się z Tobą wiedzą i doświadczeniem zawodowym? (tak, nie) Czy uważasz, że zajęcia były prowadzone profesjonalnie? (Oceń w skali od 0 do 6) Czy uzyskałeś/aś nowe umiejętności? (tak, nie) Jak oceniasz przydatność w praktyce uzyskanej wiedzy w czasie praktyki? (Skala od 0 do 6) Czy atmosfera panująca w miejscu odbywania praktyki jest przyjazna studentom? (tak, nie) Czy miałeś/aś możliwości skracania czasu pracy bez odrabiania go? (nie, tak - jeżeli tak, to o ile?) Czy napotkałeś/aś jakieś/aś trudności w czasie praktyki? (nie, tak - jeżeli tak, to jakie?) Czy coś byś zmienił w organizacji praktyk? Czy zaliczenie praktyki kończyło się sprawdzianem ustnym z nabytej wiedzy? (tak, nie) Czy poleciłbyś/poleciłabyś placówkę innym studentom? Inne uwagi

6 Ankietowani – studenci studiów licencjackich – 164 osoby Oceniane placówki – 41

7 Placówka Ocena ogólna (skala 0-6) Rekomendacja placówki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 4,191% Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warm.- Maz. Centrum Onkologii w Olsztynie 3,938% Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 5,179% Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie 4,375% Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie 4,871% Centrum Rehabilitacji Ruchowej OSW 3,767% Centrum Postawy Ciała OSW 4,6100% Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie, ul. Dworcowa 4,1- Ocena placówek w roku 2013

8 PlacówkaROK 2010201120122013 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 4,9 5,14,1 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warm.- Maz. Centrum Onkologii w Olsztynie 5,34,84,33,9 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 5,34,84,95,1 Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie 5,34,84,74,3 Szpital Uniwersytecki z Przych. SP ZOZ UWM w Olsztynie 4,94,53,04,8 Centrum Rehabilitacji Ruchowej OSW 5,64,0 3,7 Centrum Postawy Ciała 4,6 Samodzielny Publiczny ZOZ Przych. Specjalist. w Olsztynie, ul. Dworcowa 3,62,92,74,1 Ocena ogólna placówek w latach 2010-2013

9 Placówka ROK 2010201120122013 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie 76%44%66%91% Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warm.-Maz. Centrum Onkologii w Olsztynie 75%42%33%38% Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 78%32%42%79% Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie 69%57%50%75% Szpital Uniwersytecki z Przych. SP ZOZ UWM w Olsztynie 57%36%8%71% Centrum Rehabilitacji Ruchowej OSW 100%67%40%67% Centrum Postawy Ciała ---100% Samodzielny Publiczny ZOZ Przych. Specjalist. w Olsztynie, ul. Dworcowa 20%0%40%- Rekomendacja placówek w latach 2010-2013

10 2009/20102010/20112011/20122012/2013 znajomość historii choroby 37 – 100%83 – 100%50 – 100%68 – 100% analiza RTG 0 - 98%17 – 100%13 – 100%0 – 85% powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką (w skali 0-6) 4,4 – 6,03,6 – 5,62,5 – 5,952,5 – 4,8 nowe umiejętności 24 – 100%50 – 100%40 – 100%72 – 100% sprawdzian z nabytej wiedzy 9 – 100%0 – 83%10 – 100%20 – 43% ogólna ocena placówek 2,5 – 5,82,9 – 5,42,7 – 6,03,7 – 5,1


Pobierz ppt "Praktyki zawodowe na kierunku FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google