Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW – DWORZYSKO” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 – DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI

2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski PODPISANIE UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI r. Dofinansowanie z działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 53,2 mln zł Wartość brutto zadań objętych projektem 78 mln zł Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21,4 mln zł

3 Tereny uzbrajane w ramach PNT RZESZÓW - DWORZYSKO
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Tereny uzbrajane w ramach PNT RZESZÓW - DWORZYSKO

4 Zdjęcia lotnicze terenu PNT
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Zdjęcia lotnicze terenu PNT

5 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT - sieć wodociągowa: wykonano 5,6 km

6 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: - sieć kanalizacji deszczowej: wykonano 9,4 km

7 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem zbiornika i drogą dojazdową.

8 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
- kanalizacja sanitarna: wykonano 6,8 km oraz 3 przepompownie ścieków sanitarnych

9 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
sieć gazowa średniego ciśnienia: wykonano 6,2 km

10 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
- drogi: wykonano 5,3 km - chodniki: wykonano 0,8651 ha - ścieżki rowerowe: wykonano 0,9676 ha

11 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
Przyłącz energetyczny będzie wykonany nieodpłatnie, dla każdego inwestora indywidualnie przez PGE Dystrybucja SA w ramach umowy przyłączeniowej, którą zawarł Powiat Rzeszowski. W ramach tej umowy Powiat Rzeszowski dokona płatności w kwocie 17 mln zł w ramach, której PGE Dystrybucja SA wybuduje GPZ o mocy 16 MWh oraz rozprowadzi sieć energetyczną po całym obszarze inwestycyjnym traktując indywidualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną każdego inwestora z osobna. Inwestor nie będzie musiał wykonywać na własny koszt przyłącza energetycznego

12 Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu:
W dniu r, Powiat Rzeszowski podpisał z PARP aneks w zakresie rozszerzenia projektu o II etap, w ramach którego zrealizowane zostanie: uzbrojenie dodatkowych 24,9 ha – przylegających do terenów uzbrajanych przez Powiat na Dworzysku, administracyjnie położonych na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp. farma ogniw fotowoltaicznych o pow. 2 ha i mocy produkcyjnej 1 MWh energii miesięcznie, regulacja rowu nr 5 prowadzącego wody opadowe z całego terenu Parku do rzeki Czarna

13 Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu:

14 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2014 – 2015 R.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2014 – 2015 R. lipiec 2014 r zakończenie uzbrajania terenu o pow. 59,2 ha, III kwartał 2014 r. - rozpoczęcie procesu wprowadzania inwestorów na teren Parku (PNT) 59,2 ha, od marca do listopada 2014 r. - Projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń budowlanych dla II etapu budowy Parku, I kwartał 2015 r rozpoczęcie uzbrajania dodatkowego terenu PNT o powierzchni 24,9 ha, III kwartał 2015 r. - zakończenie uzbrajania terenu o powierzchni 24,9 ha, wrzesień 2015 r. - zakończenie realizacji projektu, IV kwartał 2015 r. - rozpoczęcie procesu wprowadzania inwestorów na teren 24,9 ha,

15 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Powiat Rzeszowski w dniu r. złożył do Agencji Rozwoju Przemysłu wniosek o objęcie terenu Parku (84,1 ha) oddziaływaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC

16 WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU KOMPLETNE UZBROJENIE 84,1 HA GRUNTÓW POZYSKANIE MIN. 21 INWESTORÓW DO 2020 R. OBECNIE POWIAT PROWADZI ROZMOWY Z 8 POTENCJALNYMI INWESTORAMI, KTÓRZY DEKLARUJĄ ZATRUDNIENIE PONAD 1000 OSÓB ZARAZ PO WYBUDOWANIU FABRYK.

17 POŁOŻENIE PARKU Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski POŁOŻENIE PARKU Obszar Parku przylega do linii kolejowej E30 Rzeszów-Kraków i docelowo będzie skomunikowany z drogą E40, S9 i S19. dając mu wyśmienite położenie wobec najważniejszych szlaków komunikacyjnych.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JÓZEF JODŁOWSKI STAROSTA RZESZOWSKI
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JÓZEF JODŁOWSKI STAROSTA RZESZOWSKI KONTAKT DO BIURA PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO: WALDEMAR PIJAR Koordynator Projektu tel , tel. kom


Pobierz ppt "Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google