Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przejścia graniczne województwa podlaskiego Programy europejskie beneficjent Wojewoda Podlaski Wizyta studyjna w Szwajcarii 30.08.-02.09. 2010 r. Przejścia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przejścia graniczne województwa podlaskiego Programy europejskie beneficjent Wojewoda Podlaski Wizyta studyjna w Szwajcarii 30.08.-02.09. 2010 r. Przejścia."— Zapis prezentacji:

1

2 Przejścia graniczne województwa podlaskiego Programy europejskie beneficjent Wojewoda Podlaski Wizyta studyjna w Szwajcarii 30.08.-02.09. 2010 r. Przejścia graniczne województwa podlaskiego Programy europejskie beneficjent Wojewoda Podlaski Wizyta studyjna w Szwajcarii 30.08.-02.09. 2010 r. 1

3 Norweski Mechanizm Finansowy – 5 014 194 Euro Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 – 8 000 000 Euro Wszczęta procedura pozyskania środków Unii Europejskiej Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - 6 126 282 CHF 2

4 Całkowita wartość projektu Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce wynosi ogółem 7.207.391 CHF, tj. równowartość kwoty 17.508.915 zł, w tym 85%, tj. 6.126.282 CHF/ 14.882.577 zł do sfinansowania z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a pozostałe 15%, tj. 1.081.109 CHF /2.626.338 zł ze środków krajowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na rok 2012. 3

5 BUDOWA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W SIEMIANÓWCE Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - 14 882 576,86 zł /6 126 282CHF/ - udział polski – 2 626 338, 09 zł / 1 081 109CHF/ W ramach powyższego dofinansowania planowana jest realizacja : - budynku administracyjnego Straży Granicznej, - budynku administracyjnego Izby Celnej, - budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Kontroli Fitosanitarnej; - wyposażenia technicznego budynków, - przyłączy do budynków i niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych : energetycznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz kotłowni - zagospodarowania terenu : - rampy rozładunkowej, części dróg, chodników, parkingów, oświetlenia terenu i dróg dojazdowych. 4

6 W dniach 30.08.-02.09.2010r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli administracji rządowej województwa podlaskiego w Szwajcarii dot. projektu Nr SPPW/1.2/09/06Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów 5

7 6 W niniejszej wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele: administracji publicznej Wojewoda Podlaski - Pan Maciej Żywno administracji granicznej Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Pan Leszek Czech administracji celnej Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku– Pan Mirosław Sienkiewicz biura projektowego opracowującego dokumentację techniczną realizowanego projektu pn. Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

8 7 Podczas czterodniowego pobytu w Bazylei uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem służby celnej ze szczególnym uwzględnieniem jej pracy w kolejowych przejściach granicznych na szwajcarsko - niemieckiej granicy państwowej, m.in. uczestniczono w wizytacji dworca kolejowego SBB- Bahnhof w Bazylei, terminalu przeładunkowym Muttenz Dahn.

9 8 Funkcjonowanie i organizacja dworca kolejowego w kontekście odpraw granicznych osób, wyposażenie w sprzęt do kontroli oraz organizacja pracy służb celnych dokonujących kontroli.

10 9

11 10 Odprawa towarów w terminalach przeładunkowych SBB-Cargo, m.in. zapoznanie się z zasadami i warunkami transportu kombinowanego przez Szwajcarię do Europy w terminalu Muttenz Dahn.

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17 Specjalne wagony do przewozów samochodów ciężarowych TIR

19 18 HUPAC - firma zajmująca się transportem kombinowanym przez Szwajcarię. Pokaz załadunku samochodów ciężarowych TIR na specjalne wagony kolejowe w celu dalszej podróży do miejsca dotarcia.

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28


Pobierz ppt "Przejścia graniczne województwa podlaskiego Programy europejskie beneficjent Wojewoda Podlaski Wizyta studyjna w Szwajcarii 30.08.-02.09. 2010 r. Przejścia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google