Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na drodze do nowej polityki rolnej w Unii Europejskiej Od Agendy 2000 do nowej polityki Warszawa, 10 listopada 2001 Matthias Meissner / Lutz Ribbe In co-operation.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na drodze do nowej polityki rolnej w Unii Europejskiej Od Agendy 2000 do nowej polityki Warszawa, 10 listopada 2001 Matthias Meissner / Lutz Ribbe In co-operation."— Zapis prezentacji:

1 Na drodze do nowej polityki rolnej w Unii Europejskiej Od Agendy 2000 do nowej polityki Warszawa, 10 listopada 2001 Matthias Meissner / Lutz Ribbe In co-operation with Umweltbundesamt and Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Euronatur

2 www.euronatur.org Projekt lCel: –Wspólny punkt widzenia niemieckich organizacji ekologicznych w sprawie negocjacji na temat Agendy 2007 lOrganizacje biorące udział –AbL i Euronatur (Koordynacja), Bioland, BUND, BN, DNR, DVL, IG BAU, Nabu, Naturland, Tierschutzbund, WWF i vzbv (wyjaśnienie skrótów nazw organizacji i urzędów w załączeniu)

3 Euronatur www.euronatur.org Załącznik AbL- Arbeitsgemeinschaft für Bäuerliche Landwirtschaft – Spółdzielnia Rolna BUND- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Związek Ochrony Srodowiska i Przyrody w Niemczech BN- Bund Naturschutz – Związek Ochrony Przyrody DNR- Deutscher Naturschutzring – Niemieckie Koło Ochrony Przyrody (Organizacja wiodąca) DVL- Deutscher Verband für Landschaftspflege – Niemiecki Związek Ochrony Krajobrazu IG BAU- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Srodowisko NABU- Naturschutzbund – Związek Ochrony Przyrody Tierschutzbund- Związek Ochrony Zwierząt vzbv - Verbraucherzentrale Bundesverband – Zentrala Konsumentów, Związek Federalny

4 Euronatur www.euronatur.org Projekt lCele częściowe: 1.Analiza aktualnej sytuacji  (Niemcy, Hiszpania, Austria, Francja, Dania i budżet Unii Europejskiej) 2.Tworzenie wspólnej platformy działania organizacji ekologicznych  3.Public Relation (Działania w celu pozyskania życzliwości publicznej)

5 Euronatur www.euronatur.org Inna polityka rolna lOdejście od czysto ekonomicznie- racjonalnego, a lDążenie do wielofunkcyjnego, przyjaznego środowisku, racjonalnego sposobu gospodarowania.

6 Euronatur www.euronatur.org Zasady „starej“ polityki promocji Promocje rolnictwa, które działa w kierunku a)wzrostu produkcji ilościowej b)konkurencyjności cen oraz c)zaopatrzenia rynku światowego

7 Euronatur www.euronatur.org Następstwa starej i powody dla opracowania nowej polityki rolnej 1.Zagadnienia dotyczące środowiska i ochrony przyrody 2.Bezzwrotne subwencje rolne 3.Opuszczanie obszarów rolniczych 4.Niesprawiedliwy podział subwencji rolnych 5.WTO/ Liberalizacja 6.Rozszerzenie UE (pytania dotyczące finansowania) 7.Aspekty ochrony zwierząt 8.Niebezpieczeństwo ewentualnych nadużyć 9.Ochrona konsumenta

8 Euronatur www.euronatur.org Następstwa „starej“ polityki UE (1) Uprzywilejowane są: Duże, monofunkcyjne wysokoprodukcyjne gospodarstwa rolne, korzystnie położone, produkujące bardzo tanio i dużo, otrzymujące wysokie subwencje Stratne są: Gospodarstwa wielofunkcyjne, gospodarujące w tzw. „bogatych” - strukturalnie różnorodnych środowiskach

9 Euronatur www.euronatur.org Następstwa „starej“ polityki UE (2) Subwencje przynoszą straty ekologicznie ważnym kulturom rolnym: – Subwencje dla „łatwo zbywalnych” upraw rolnych (np. pszenicy, nasion olejowych) lub upraw intensywnych (kukurydzy) – Poszkodowane są uprawy szczególnie przyjazne ekologicznie (np. użytki zielone, koniczyna, buraki pastewne)

10 Euronatur www.euronatur.org Nowa polityka unijna Ukierunkowanie do wielofunkcyjnego rolnictwa, które a)pracuje racjonalnie i ekonomicznie b)szuka drogi poprzez współzawodnictwo jakości i ochronę konsumenta c)dopasuje się do przyrody, środowiska i krajobrazu d)spełnia różne funkcje w regionach rolnych, poza klasyczną funkcją produkcji.

11 Euronatur www.euronatur.org Wielofunkcyjność jako myśl przewodnia Rolnicy produkują nie tylko produkty spożywcze lub surowce dla przemysłu spożywczego. Swoją produkcją wpływają m.i. na – różnorodność krajobrazu (np. żywopłoty) – na stan przyrody (różnorodność gatunków) – na stan środowiska (powietrze, woda, gleba)

12 Euronatur www.euronatur.org Co musi ulec zmianie 1.Formy dopłat bezpośrednich i sposoby pomocy finansowej muszą być na nowo opracowane - Premie podstawowe zamiast dopłat bezpośrednich 2.Podstawy dla handlu międzynarodowego dopasować do wymagań rolnictwa przyjaznego środowisku, konsumentom i zwierzętom

13 Euronatur www.euronatur.org Co musi ulec zmianie 3.Kształtowanie konsumenta  Społeczeństwo docenia pracę rolników (Jakość, różnorodność krajobrazu, zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zwierząt) 4.Szkolenia dla rolników  długotrwałe rolnictwo 5.Nowy sposób dotowania poradnictwa 6.Dopłaty do prac badawczych – zagadnienia przyszłościowe

14 Euronatur www.euronatur.org Co musi ulec zmianie lUstawowe normy minimalne przyjazne zwierzętom i środowisku –Prawodawstwo rolnicze –Ustawy dotyczące środowiska –Ochrona konsumenta –Prawo produktów spożywczych, normy higieny, normy sprzedaży, obowiązek oznakowania produktów –Czuwanie nad prawem podatkowym i budowlanym

15 Euronatur www.euronatur.org Premia podstawowa –Premia dla gospodarstw rolnych –Możliwość wyboru upraw rolnych lub zwierząt hodowlanych –Wzamian za to kwalifikacja ekologiczna i socjalna

16 Euronatur www.euronatur.org Premie podstawowe Kryteria ekologiczne – Maksymalnie 2 sztuli bydła/ ha – Płodozmian/ max. 50% jednej uprawy i min.20% poplonu (uprawy wzbogacające i renenerujące glebę) – Conajmniej 5% elementów krajobrazowych (żywopłoty itd.) –W rejonach zagrożonych powodzią i niskich torfowiskach wyłącznie użytki zielone –Zakaz uprawy roślin zmienionych genetycznie –Dobra fachowa praktyka

17 Euronatur www.euronatur.org Premia podstawowa Kryteria socjalne - Modulacje – Degresja premii Przykład: lDo 60.000 DM  100% lPrzy 400.000 DM  25% – Przy udokumentowaniu wystarczającej ilości odpowiednio opodatkowanych pracowników ponownie 100 %

18 Euronatur www.euronatur.org Srodowiskowe instrumenty rolne lEkologiczne normy premii podstawowych powinny być uzupełnione środowiskowymi instrumentami rolnymi

19 Euronatur www.euronatur.org Podsumowanie lZwiązki żądają redystrybucji subwencji unijnych z 1-go do 2-giego słupka. 90 % 1-szy słupek 10 % 2-gi słupek

20 Euronatur www.euronatur.org Reakcja Hej moje panny! Jeszcze tylko jedno zdjęcie pamiątkowe i szybciutko z powrotem. Humor z gazety „Frankfurter Rundschau” z 25.10.2001

21 Euronatur www.euronatur.org Co jest nowe? lRolnictwo akceptuje: –Tania produkcja ilościowa niejest głównym celem –Produkcja musi się odbywać w warunkach przyjaznych przyrodzie, człowiekowi i zwierzętom lSpołeczeństwo: –Deklaruje swoje wymagania –Honoruje osiągnięcia rolnictwa

22 Euronatur www.euronatur.org Umowa społeczna Wielofunkcyjność jest pomostem pomiędzy społeczeństwem a rolnictwem. Społeczeństwo, które żąda więcej niż produkcja podstawowa, docenia, iż rolnicy za dodatkową pracę muszą być wynagradzani (nie subwencjonowani)


Pobierz ppt "Na drodze do nowej polityki rolnej w Unii Europejskiej Od Agendy 2000 do nowej polityki Warszawa, 10 listopada 2001 Matthias Meissner / Lutz Ribbe In co-operation."

Podobne prezentacje


Reklamy Google