Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kondycja finansowa Pomorskiego Oddziału PCK. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku jako jednostka prowadząca działalność pożytku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kondycja finansowa Pomorskiego Oddziału PCK. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku jako jednostka prowadząca działalność pożytku."— Zapis prezentacji:

1 Kondycja finansowa Pomorskiego Oddziału PCK

2 Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku jako jednostka prowadząca działalność pożytku publicznego jest organizacją non profit, co oznacza że nie można jej oceniać na podstawie osiąganego zysku, natomiast wymiernym wskaźnikiem oceny organizacji jest ilość i jakość osiąganych celów służących dobru publicznemu.

3 Pomorski OO PCK w Gdańsku zrzesza ogółem ok. 1800 osób w tym ok 1150 honorowych dawców i ok 650 członków zaliczanych do młodzieży. Członkowie organizacji wraz z pracownikami etatowymi Pomorskiego Oddziału Okręgowego codzienną mozolną pracą sami zdobywają środki finansowe na działalność PCK.

4 Zdobyte środki finansowe stanowiące podstawę dla działalności pochodzą z takich źródeł jak: Dotacje i subwencje, Darowizny, Składki członkowskie, Działalność opiekuńcza, Działalność szkoleniowa, Inne przychody.

5

6

7 Drugim bardzo istotnym wskaźnikiem jest poziom kreowanych kosztów działalności POO PCK oraz rodzaje tych kosztów w odniesieniu do przychodów poszczególnych lat. Dla porównania przyjęto zestawienie kosztów w ujęciu rocznym dla lat 2011 -2013.

8 oraz koszty dla analogicznych okresów (czterech m-cy każdego roku) w latach 2012 – 2014.

9 Na podstawie powyższych zestawień sytuacja ekonomiczno-finansowa Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK jawi się jako bardzo stabilna co obrazuje procentowy udział kosztów w przychodach organizacji w poszczególnych okresach i latach:

10 Pomorski Oddział Okręgowy PCK w roku 2013 zrealizował zysk bilansowy netto w kwocie 27.155,76zł. W stosunku do lat poprzednich jest to znaczne obniżenie wyniku na co wpłynęło wiele czynników takich jak decyzja ZG PCK o utworzeniu rezerw na należności z Kodeksu Pracy – 75.000,- brak umowy na usługi opiekuńcze na terenie miasta Gdynia konieczne zmiany w zarządzaniu. Sytuacja ekonomiczna organizacji w chwili obecnej jest stabilna, rozszerzono w dużym zakresie świadczenie usług opiekuńczych w tym powrócono do świadczenia usług w Gdyni. Pomimo trudnej sytuacji kryzysowej w kraju POO PCK głównie poprzez korektę kosztów utrzymał dotychczasowe efekty działalności społecznej pożytku publicznego

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kondycja finansowa Pomorskiego Oddziału PCK. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku jako jednostka prowadząca działalność pożytku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google