Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMIGRACJA, KORPORACJA CZY TEŻ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Piotr A. Wrzecioniarz Przedsiębiorca (TÜVPOL, Intergeo Polska, Instytut Inwentyki) Członek Rady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMIGRACJA, KORPORACJA CZY TEŻ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Piotr A. Wrzecioniarz Przedsiębiorca (TÜVPOL, Intergeo Polska, Instytut Inwentyki) Członek Rady."— Zapis prezentacji:

1 EMIGRACJA, KORPORACJA CZY TEŻ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Piotr A. Wrzecioniarz Przedsiębiorca (TÜVPOL, Intergeo Polska, Instytut Inwentyki) Członek Rady Doradców Loży Dolnośląskiej BCC Profesor Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 29 maja 2014

2 EMIGRACJA Poniesione koszty edukacji: 2 500 000 200 000 = 500 000 000 000 = 500 Mld 1 000 000 200 000 = 200 000 000 000 = 200 Mld ∑ 700 000 000 000 = 700 Mld Wrocław, 29 maja 2014

3 EMIGRACJA c.d. Koszty społeczne: Drenaż mózgów, Drenaż aktywnej siły roboczej, Brak zasilania budżetu państwa polskiego, Zmniejszone środki na utrzymanie infrastruktury oraz tych, którzy środki na edukację wyłożyli, Rozluźnienie więzi społecznych Mniejsza przyjemność życia tych, którzy pozostali w kraju, Trudność dostosowania osób starszych zabieranych przez dzieci za granicę Tułaczy los przez całe życie Obywatele II kategorii w krajach przyjmujących Szklany sufit przy awansach Wyższe zarobki Wyższy standard życia, w przypadku stałej pracy. Wrocław, 29 maja 2014

4 KORPORACJA Praca poniżej możliwości i aspiracji najlepszych, Wyścig szczurów, Zarobki nie zawsze satysfakcjonujące ( firmy tutaj tworzą filie licząc na niższe koszty pracy) choć na ogół wysokie w stosunku do średniej i mediany, Zyski wypracowywane dla innych nie dla siebie, Często praca na najwyższym poziomie, Prestiż miejsca pracy. Wrocław, 29 maja 2014

5 Zatrudnienie w niektórych korporacjach Wielkość zatrudnienia Wiek 25 30 35 40 45 50 Wrocław, 29 maja 2014

6 A CO PO KORPORACJI? Wiek 25 50 70 Wrocław, 29 maja 2014 EDUKACJAKORPORACJA EMERYTURA Im jesteśmy starsi tym trudniej dostosować się do następujących zmian. ?

7 Przedsiębiorczość akademicka - przykładowe modele rozwojowe Wiek 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Wrocław, 29 maja 2014 TRAFIONY PRODUKT MOŻLIWOŚĆ DALSZEJ PRACY LUB PRZEKAZANIA (SPRZEDANIA FIRMY)

8 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - przykładowe modele rozwojowe Wiek 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Wrocław, 29 maja 2014 I PRZEDSIĘWZIĘCIE II PRZEDSIĘWZIĘCIE III PRZEDSIĘWZIĘCIE

9 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Obniża się wiek rozpoczynania działalności, szczególnie dla nowych technologii: Sillicon Valley (Stanford University) Social Network – Facebook Przedsiębiorcy ze szkół średnich Zjawisko narasta na całym świecie niezależnie od systemów gospodarczych i politycznych USA, Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia, Indie 300 centrów wzrostu na świecie Wrocław najlepsze miejsce wzrostu w Polsce Wrocław, 29 maja 2014

10 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Oxford  Na bardziej szczegółowy wgląd we fragment brytyjskiej populacji spin-offs pozwalają badania (sierpień 2004 – maj 2005) prowadzone na terenie hrabstwa Oxfordshire (obejmujące trzy instytucje: University of Oxford, Oxford Brookes, Cranfield DCMT – Defence College of Management and Technology). Analiza 114 spółek wykazała, że większość tych podmiotów została utworzona przez pracowników Oxford University, co potwierdzałoby tezę, iż jednym z kluczowych czynników decydujących o podaży takich firm jest jakość i intensywność prowadzonych badań. 2/3 tych podmiotów powstało w latach 90-tych, podczas gdy około 40 z nich zostało założonych na przełomie obecnej dekady. Co jest szczególnie zastanawiające (również z naszego polskiego punktu widzenia) to fakt, że sporo spółek spin-off na terenie Oxfordshire powstało na początku lat 90-tych, a więc na kilka lat przed inicjatywami rządu Labourzystów (rok 1997) i głębokimi zmianami, jakich dokonał sam Uniwersytet Oxfordzki w swoim podejściu do transferu technologii. Spółki te powstawały więc w środowisku mało przychylnym przedsiębiorczości. Czyżby miało to oznaczać, iż bardziej od publicznego wsparcia liczy się socjo-kulturowy model indywidualnego badacza?  J.G. Wissema

11 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Cambridge  Uniwersytet w Cambridge, uważany za jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie z największą liczbą laureatów Nagrody Nobla (81), fundacją Izaaka Newtona i legendarnym Laboratorium Cavendish, gdzie po raz pierwszy rozszczepiono atom i stworzono pierwszy model struktury DNA. Cambridge zaczęło wspierać powstawanie technostarterów dopiero w 1996 r., pod rządami wicekanclerza Sir Aleka Broersa, byłego kierownika Zespołu Badawczego IBM. Cambridge wspiera obecnie ponad 2 000 przedsiębiorstw zajmujących się zaawansowaną technologią (w 1978 r. było ich zaledwie 20), z których 98% bezpośrednio współpracuje z uniwersytetem, mimo że jedynie 10% z nich wywodzi się z murów Cambridge. Ta zmiana przyczyniła się do przekształcenia jednego z najuboższych obszarów w Wielkiej Brytanii w jeden z najlepiej prosperujących i najszybciej rozwijających się 5.  5 The Cambridge Phenomenon – The growth of the high-technology industry in a university town, oraz: The Cambridge Phenomenon revisited, Segal Quince & Wicksteed (www.sqw.co.uk).www.sqw.co.uk  J.G. Wissema

12 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 MIT  „Bank Boston Report” 4 :  jeśliby firmy założone przez absolwentów i wykładowców Massachusetts Institute of Technology (MIT) utworzyły niezależny naród, to dochód wytworzony przez te firmy uplasowałby ten naród na 24. pozycji wśród największych gospodarek świata. 4000 firm związanych z MIT (rozrzuconych po całym świecie), które istniały w 1997 roku, zatrudniało 1,1 mln ludzi i miało roczną sprzedaż na całym świecie rzędu 232 mld USD. Wartość ta jest w przybliżeniu równa PKB rzędu 116 mld dolarów, zbliżonemu do PKB RPA lub Tajlandii z 1996 r.  Firmy: Hewlett-Packard, Rockwell International, Raytheon Co, McDonnell Douglas, Digital Equipment Co, Texas Instruments, Campbell Soup, Gilette, Intel and National Semiconductor  4 Departament finansowy Bank Boston (obecnie Bank of America), MIT: The impact of Innovation, Publication of Bank Boston, marzec 1997 r. (publikacja dostępna na stronie internetowej MIT).

13 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 K.U. Leuven  Dobrym przykładem efektywnej organizacji transferu technolgii może się pochwalić K.U. Leuven w Belgii, korzystający ze wsparcia środków samorządu regionalnego. Uniwersytet powołał do życia organizację K.U. Leuven Badania i Rozwój odpowiedzialną za komercjalizację know-how uniwersytetu, poprzez licencjonowanie i poprzez zakładanie nowych firm. Zarządza ona prawami własności intelektualnej i jest współwłaścicielem dwóch funduszy inwestycyjnych (ustanowiła je wraz z dwoma bankami handlowymi). K.U. Leuven utworzył kilka parków naukowych np. Haasrode-obszar 120 ha, na którym ulokowano firmy odpryskowe uniwersytetu (spin-off), zatrudniające ok. 5 000 osób. Ostatnio otwarto kolejny park, następny jest na etapie planowania. W jednym z parków zorganizowano inkubatory z przestrzenią biurową dla 70 firm, podczas gdy dwa kolejne centra inkubacji przygotowywane są w rewitalizowanych budynkach biurowych.  W kolejnym parku znajduje się Centrum Biznesu-wspólne obiekty biurowe, w których znajdują się nie tylko firmy IT, ale również firmy zajmujące się multimediami, komunikacją, tekstyliami i powłokami malarskimi dla przemysłu, a także firmy pośrednictwa pracy, importowo-eksportowe, drukarnia i firma tłumaczeniowa. Prawdopodobnie najbardziej imponującym osiągnięciem K.U. Leuven jest międzyuniwersytecki ośrodek mikroelektroniki (Interuniversity MicroElectronics Center-IMEC), uważany za czołowy europejski samodzielny ośrodek badawczy w zakresie mikroelektroniki, nanotechnologii, umożliwiających stworzenie metod projektowych i technologii dla systemów ICT. Stworzony w 1984 r. przez legendarnego profesora R. van Overstraeten prowadzi badania przedkonkurencyjne wraz ze wszystkimi korporacjami ICT, które także mogą wykorzystywać obiekty IMEC do swoich własnych badań. Centrum prowadzi kursy, których uczestnicy pochodzą z wielu krajów świata. K.U. Leuven zarządza wieloma sieciami wysokiej technologii, włączając w to DSP Valley, Leuven Security Excellence Consortium i inne.

14 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 NIEMCY  „Tworzenie miejsc pracy nie jest celem samym w sobie. Musimy zrozumieć, że tylko z nowymi produktami możemy sprostać międzynarodowej konkurencji. Z uwagi na otwarte rynki i globalizację rzadko będziemy produkować produkty masowe w tym kraju (Niemcy) (…). Dalszy wzrost gospodarczy jest możliwy dzięki innowacyjności, a wzrost sam przełoży się na więcej miejsc pracy (…). Wiele przedsiębiorstw zbankrutowało dlatego, że koncentrowały się one na kontrolowaniu spirali kosztów (…). Zawsze będziemy drogim krajem. Dlatego musimy znaleźć się na pierwszej linii postępu technicznego”.  Te słowa, wypowiedziane przez Ludolfa von Wartenberga, prezesa Bundesverband der Deutschen Industrie (głównego niemieckiego stowarzyszenia pracodawców).

15 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 STANFORD UNIVERSITY IT’S NOT SHAME TO FAIL (2 FIRMY W TRAKCIE STUDIÓW) KRÓTKA TRADYCJA W STOSUNKU DO UCZELNI EUROPEJSKICH NIEZBYT DUŻA LICZBA STUDENTÓW NAJWYŻSZE CZESNE W USA POCZĄTKOWE WSPARCIE FINANSOWE ZORIENTOWANIE NA SUKCES TECHNOLOGICZNY FINANSOWY, SPORTOWY KOMERCJALIZACJA WIEDZY KULTURA PRACY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE „GO GLOBAL”

16 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014  Wrocław  Katowice  Kraków (AGH)  Warszawa – Łódź  Poznań  Gdańsk } Duża SILICON VALLEY

17  Academics  Universities  Students 17

18 18 For academical personnel co-operation with external recepient of knowledge is a big chance and permits to build competitive superiority.  Academics working for practice can verify theoretical solutions realized on university level.  Illustrating theory by examples from practice, lecturers are more credible, their occupations have larger interest because they show practical usefulness of their knowledge.  Academics working for world known brands are on the top.

19 19  For the well-known and recognizable brands of the world are working the best of the best.  The big companies have adequate financial resources for checking and testing of new theoretical proposals. Let us note that J.G. Wissema, writing the book "The University of the Third Generation. University XXI Century” came to a special thanks to Shell Global Solutions.

20 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Budowanie przewagi konkurencyjnej - Uczelnie Dane statystyczne pokazujące sytuację przedsiębiorczości akademickiej na świecie:  40% absolwentów Insead, paryskiej szkoły biznesu zakłada własne firmy;  20% absolwentów Massachusetts Institute of Technology (MIT) zakłada własne firmy;  jedynie 6% absolwentów Harvard Business School pracuje w dużych przedsiębiorstwach – spowodowało to w 2000 r. zmianę prowadzonego przez osiemdziesiąt lat general management course (kurs zarządzania) na entrepreneurship course (kurs przedsiębiorczości). Zarabianie na własny rachunek nie jest już postrzegane negatywnie. W Europie i Azji praca na własny rachunek długo była źle widziana, a przedsiębiorcy byli społecznymi wyrzutkami. Natomiast w amerykańskiej kulturze „nieograniczonych możliwości” na przedsiębiorców, którzy odnosili sukcesy ludzie patrzyli z dumą.

21 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Assets of Wrocław  Very good geographical location;  Over 130.000 students;  Openess to worldwide contacts;  Development of many areas;  Knowledge of English;  Very good and good Universities;  Favour of the University authorities and business;  Foundation of DRPiN- ideas and support.

22 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Building Advantages. Students.  Students engaged in companies, see links between theory and practice, having new skills faster than a student who only studying.  Skills gained will be useful in the later stages of their career, both as an employee in the company and co-owner or the owner's own company.  The role of the practice is appreciated by all and everywhere.  It is also important to acquire their own financial resources, financial independence. It already builds maturity and responsibility.  It is not always worth the wait to the end of study with the implementation of youthful and innovative ideas. Many people who began business activity during studies become a millionairs in a relatively young age. Many new technology companies are the best example (IT companies, robotics etc.)

23 KLASYFIKACJA OGÓLNA BADANYCH FIRM Wrocław, 29 maja 2014

24 Podział firm usługowych Pozostałe: - Usługi prawne - Usługi ekonomiczne - Architektura, w tym krajobrazu - Tłumaczenia - Ochrona środowiska - Reklama - Działalność naukowo-badawcza - Kartografia - Szkolenia - Konsulting - Praca tymczasowa - Doradztwo psychologiczne - Motoryzacja - Budownictwo Wrocław, 29 maja 2014

25 Przedsiębiorczość akademicka na uczelniach Wrocławia Wrocław, 29 maja 2014

26 W KIERUNKU UNIWERSYTETU XXI WIEKU Wrocław, 29 maja 2014

27 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Studia magisterskie Studia licencjackie Studia doktoranckie

28 28 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA KLASYCZNY TRÓJKĄT WIEDZY Wrocław, 29 maja 2014

29 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 BadaniaInnowacjeEdukacja Doświadczenie biznesoweInnowacje Możliwości finansowe Relacje Trójkąt wiedzy pary PN-P (pracownik naukowy – przedsiębiorca)

30 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 RELACJE Trójkąty wiedzy w obszarach „t” – „ technicznych” i „m” – „ miękkich”.

31 MECHATRONIKA Wrocław, 29 maja 2014

32 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wrocław, 29 maja 2014 Model współpracy dla obszaru mechatroniki

33 Pierwszy Polski Pojazd Autonomiczny Wrocław, 29 maja 2014

34 NIE CZEKAJ ZRÓB TO DZISIAJ WYMYŚL POLICZ ROZPOCZNIJ OSIĄGNIJ SUKCES

35 Piotr A. Wrzecioniarz INSTYTUT INWENTYKI ul. Powstańców Śląskich 5 53-332 Wrocław tel./fax 71 3326618 tel. kom. +48 602 475 328


Pobierz ppt "EMIGRACJA, KORPORACJA CZY TEŻ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Piotr A. Wrzecioniarz Przedsiębiorca (TÜVPOL, Intergeo Polska, Instytut Inwentyki) Członek Rady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google