Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hobby (pasja) – czynno ść wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowi ą zków. Mo ż e łą czy ć si ę ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hobby (pasja) – czynno ść wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowi ą zków. Mo ż e łą czy ć si ę ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem."— Zapis prezentacji:

1

2 Hobby (pasja) – czynno ść wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowi ą zków. Mo ż e łą czy ć si ę ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiej ę tno ś ci w pewnym okre ś lonym zakresie, albo te ż nawet z zarobkiem - g ł ównym celem pozostaje jednak przyjemno ść p ł yn ą ca z uprawiania hobby. Jednym z najbardziej popularnych hobby jest muzyka, lecz zale ż y to od naszych zainteresowa ń. Równie ż popularne s ą sport, sztuka i taniec.

3 Muzyka- dla jednych jest tylko ci ą giem d ź wi ę ków tworz ą cych pewn ą ca ł o ść. Dla innych za ś jest ca ł ym ż yciem. Niektórzy utrzymuj ą si ę z muzyki, jest ich pasj ą z któr ą wi ążą dalsze plany na przysz ł o ść. Muzyk ą mo ż emy wyrazi ć siebie, swoje emocje. Poprzez muzyk ę łą czymy si ę z innymi którzy jej s ł uchaj ą. Jest ona nieod łą cznym elementem ś wiata. Mo ż emy us ł ysze ć j ą wsz ę dzie, nie tylko na koncercie ale te ż w lesie, czy na łą ce. Jednymi z najbardziej popularnych rodzajów muzycznych s ą rap, pop, disco polo, rock, jazz, metal i reggae. S ą te ż tacy, których pasjonuje muzyka powa ż na.

4 Sport- forma aktywno ś ci cz ł owieka, która mo ż e by ć prawdziw ą przyjemno ś ci ą i sposobem na ż ycie. Jest niesamowit ą pasj ą, któr ą ka ż dy mo ż e si ę zarazi ć. Najbardziej popularne sporty to pi ł ka no ż na, siatkówka, koszykówka, skoki narciarskie.

5 Sztuka - jest to wyra ż enie swoich emocji w postaci obrazów, ró ż nych dzie ł o ró ż nej tematyce. Dziedzina, któr ą cz ł owiek tworzy dla samego siebie, bez przymusu. Wyró ż niamy sztuki : malarskie, teatralne.

6 Taniec - zespó ł zjawisk ruchowych b ę d ą cy transformacj ą ruchów naturalnych, powstaj ą cy pod wp ł ywem bod ź ców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyk ą. Wyró ż nia si ę mi ę dzy innymi : jump style, hip hop, breakdance, disco, balet, popping.

7 Młodzi. Zdolni. Kreatywni. Otwarci na nowe wyzwania. Są pasjonatami. Wielu z nich lubi aktywnie i twórczo spędzać czas wolny. A podobno każdy kto jest twórczy jest zdolny. Nasi uczniowie bez wątpienia są zdolni, bo są twórczy. Każdy ma jakieś uzdolnienia, każdy ma talent na miarę swoich możliwości. Realizują się w różnych dyscyplinach sportowych, rysują, pasjonują się muzyka. Nie boją się podejmować nowych wyzwań. Mają różne zainteresowania, mają pasje, dzięki którym napawają energią, robią to co kochają i nie żałują czasu na to, by podejmować kolejne wyzwania, nie obchodzi ich co mówią o nich inni, bo kochają to co robią. Dla nich czas spędzony aktywnie, twórczo jest czasem najpiękniejszym, bo wymarzonym. Ich życie bywa urozmaicone. Oddają się swoim pasjom i mają z tego ogromną satysfakcję. Często osiągają sukcesy. Stale pogłębiają swoje zainteresowania i umiejętności, dzięki czemu bardzo często wykorzystują je w swoim życiu.

8 Niektórzy z uczniów naszej szkoły oraz jej absolwenci zdecydowali się opowiedzieć o swojej pasji, podzielić się wrażeniami z nią związanymi. Udzielają odpowiedzi na pytanie: CZY I DLACZEGO WARTO MIEĆ PASJĘ? Ich zdaniem hobby ma bardzo duży wpływ na charakter człowieka, ponieważ uczy zarówno odpowiedzialności jak i skrupulatności. Pasja ponadto kształtuje osobowość człowieka i sposób myślenia, nastawienie do innych ludzi. Ludzie mający pasję potrafią spędzać czas aktywnie, robiąc coś pożytecznego, dla siebie samych jak i dla innych, są bardziej otwarci na świat, odważniejsi, a przede wszystkim nie są nudni. Każda pasja jest szalenie motywująca.

9 1.Gdzie odkryłaś swoje zdolności plastyczne? - Moje zdolności plastyczne odkryłam w domu. 2.Co lubisz malować? - Najbardziej lubię malować krajobrazy. 3Jakie są Twoje osiągnięcia? -Głównie dużo konkursów plastycznych 4Chcialabyś rozwijać swój talent? -Tak, jest to moim marzeniem 5. Od jak dawna się tym zajmujesz? -Zajmuje się tym praktycznie od dziecka 6.Ile spędzasz czasu przy pracach? -Różnie to zależy od tematu 7.Czy uważasz, że warto mieć pasję ? Dlaczego? -Uważam, ze warto jest mieć pasję, ponieważ mając ją człowiek wie do czego ma dążyć w przyszłości i próbuje w jakiś sposób spełniać swoje marzenia.

10 1.Gdzie odkryłaś swoje zdolności plastyczne? - Swoje zdolności plastyczne odkryłam w zerówce 2.Co lubisz malować? - Najbardziej lubię malować postacie 3.Jakie są Twoje osiągnięcia? Kilka wygranych w konkursów, rozwinięty talent.. 4.Chcialabyś rozwijać swój talent? -Oczywiście że tak 5.Ile spędzasz czasu przy pracach? -To zależy co maluje, ale najczęściej od kilku minut do kilku dni 6.Czy uważasz, że warto mieć pasję ? Dlaczego? -Tak, ponieważ bez pasji nie mamy czego pokazać ludziom, ludzie bez pasji tylko żyją.

11

12 Co jest twoją pasją–hobby ? - Moje pasje to jazda konno, malarstwo oraz gra na pianinie czy fortepianie. Od ilu lat twoją pasją jest jazda konno ? - Pierwszy raz siedziałam na koniu mając rok, a mając cztery lata tata kupił mi własnego konia, którego mam do dzisiaj. Gdzie uczyłaś się jazdy konno? - Przez dwa lata uczyłam się u Pana Andrzeja Skiby, a potem jeździłam z tatą Ile spędzasz czasu z końmi? - Oprócz jazdy konno spędzam z końmi do pół godziny dziennie.

13 - Moje zdolności plastyczne odkryłam poprzez udział w konkursach jak i na zajęciach prowadzonych przez Pana Romana Szyszkę. Najbardziej lubię malować krajobrazy jaki i portrety. W konkursach zazwyczaj zajmowałam miejsca wyższe, ale zdarzały się również te niższe. Chciałabym dalej rozwijać moje zdolności plastyczne, dlatego właśnie zamierzam pójść do szkoły plastycznej. Czy mogłabyś opowiedzieć nam o swoich zdolnościach plastycznych ?

14 - Moje kolejne zainteresowanie czyli muzyka już od moich najmłodszych lat uczestniczyło w moim życiu. Od kilku lat gram na pianinie jak i na fortepianie. Słucham różnej muzyki lecz nie przepadam za disco-polo. Grałam już kilka koncertów między innymi w Miejski Dom Kultury w Brusach. Czy masz jeszcze jakieś inne zainteresowania oprócz sztuki i jazdy konno ?

15 Gdzie odkryłaś swoje zdolności plastyczne ? - Moje zdolności odkryłam w Domu Kultury. Wolisz malować krajobrazy czy postacie ? - Bardziej lubię malować krajobrazy, ale również postacie. Chciałabyś później rozwijać swój talent plastyczny ? - Tak, chciałabym. Ile spędzasz czasu przy pracach ? - Przy pracach spędzam godzinę lub pół godziny. Jakie są twoje osiągnięcia ? - Brałam udział w konkursie plastycznym m.inn „ Narysuj maskotkę z spomleku” i również „ krowa spomleku ’’, które zajęłam I miejsce, I miejsce pt. „ Moja kartka Bożonarodzeniowa”, II miejsce pt. „ Kosznajderia wczoraj i dziś ”, III miejsce regaty Czy uważasz, że warto mieć pasję? Dlaczego? - Tak, ponieważ można rozwijać swoje umiejętności i w tym kierunku dalej się kształcić.

16

17 WYWIADY Z ABSOLWENTAMI NASZEGO GIMNAZJUM

18 1.Jakie dziedziny sztuki najbardziej Panią pasjonują? -Teraz to chyba teatr i kino. Chociaż uwielbiam też muzykę i bardzo lubię spędzać czas w muzeach. Jako odbiorca jestem otwarta i wrażliwa na wiele dziedzin sztuki. To czego słucham i co oglądam bywa inspirujące. 2. Czy ma Pani jakieś osiągnięcia ? -Wierzę w to, że każdy ma jakieś osiągnięcia, każdy ma coś, z czego może być dumny. To, że skończyłam Akademię Teatralną jest dla mnie dużym osiągnięciem. To, że dostałam pracę w Teatrze Polskim w Warszawie również. Rola Szimeny w "Cydzie" też. Bigos, który wreszcie udało mi się ugotować tej zimy był smaczny, więc też go zaliczam do moich osiągnięć. 3.Czy ma pani swojego idola, osobę na której się wzoruje? -Trudno byłoby mi wskazać jedną taką osobę. Mam wielu "idolów". Każdego cenię za coś innego.

19 4.Nad jaką sztuką Pani obecnie pracuje, gdzie można Panią zobaczyć? -Aktualnie mam próby w Och-Teatrze do spektaklu "Uwaga- publiczność". To taka współczesna sztuka o aktorach i dylematach związanych z tym zawodem. Premiera 5 lipca. Poza tym zaczęłam próby w Teatrze Polskim do "Królowej Śniegu" na podstawie baśni H.H. Andersena. Gram Gerdę. Premiera 20 września.

20 5. Czy sztuka jest dla Pani pasją czy sposobem na życie? -I jednym i drugim. 6. Czy sztuka jest dla Pani pasją czy sposobem na życie? -Jeśli przez słowo "hobby" rozumiecie aktorstwo to tak. Najbliższą z pewnością. 7. Czy wiąże Pani swoją przyszłość ze swoim hobby -Jeśli przez słowo "hobby" rozumiecie aktorstwo to tak. Najbliższą z pewnością. 8. Czy warto mieć pasję i dlaczego? -Ja mam i dobrze mi z tym. Pasja to coś co kochasz, a chyba warto jest kochać. Człowiek jest chyba pełniejszy i szczęśliwszy, kiedy realizuje się w dziedzinie, która go pasjonuje, nawet w przypadku gdy nie łączy się z wykonywanym zawodem a może nawet szczególnie wtedy. Pasja pomaga się zdystansować do pracy, do problemów dnia codziennego. Gdy ja chcę odpocząć od teatru to idę biegać albo gotuję. To są moje dwie kolejne pasje.

21 PANI MARTA PODCZAS PRÓB

22

23 Załączam pozdrowienia dla całej szkoły w Swornychgaciach Serdeczności! Marta Kurzak

24

25 1. Jak wspomina Pani lata szkolne? - Lata szkole wspominam jako radosny okres mojego życia. Wiele się wówczas nauczyłam i poznałam wielu ciekawych ludzi z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. 2. Czy brała Pani udział w szkole podstawowej czy gimnazjum w jakiś konkursach plastycznych, jeżeli tak to w jakich i z jakimi osiągnięciami? - Czasami zdarzało mi się brać udział w konkursach zarówno w podstawówce jak i w gimnazjum. Z tego okresu mam kilka dyplomów, wyróżnień i pamiątkowych książek. 3. Kiedy zrodziło się u Pani zamiłowanie do sztuki? - Już we wczesnym dzieciństwie chętnie malowałam i rysowałam. Jako dziecko często przyglądałam się jak mój wujek Jan Jakubowski tworzył swoje szkice, było to dla mnie inspiracją do stworzenia własnych prac. W późniejszym okresie miałam możliwość uczęszczania na zajęcia artystyczne do Kaszubskiego Domu Rękodzieła w Swornegaciach na których Pan Roman Szyszka zdradzał mi tajniki malarstwa. Tamten okres znacząco wpłynął na moją twórczość i dalsze losy związane ze Sztuką. 4. Jakie dziedziny sztuki plastycznej najbardziej Panią pasjonują? - Szczególnie ważne jest dla mnie malarstwo, daje mi zdecydowanie największą radość i satysfakcję.

26 5.Czy ma pani swojego idola, osobę na której się wzoruje? - Vik Muniz jest moim ulubionym artystą, ale moje prace nie są inspirowane jego dziełami. Moja twórczość nawiązuje do Polskich impresjonistów. 6.Czy gdzieś można zobaczyć Pani prace? - Do niedawna można było je oglądać w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie znaczna ilość prac znalazła już swoich nabywców, dlatego przygotowuje obrazy na kolejne wystawy. 7.Czy sztuka jest dla Pani pasja czy sposobem na życie? - Przede wszystkim jest moją pasją. Jednakże zdolności manualne dały mi możliwość rozwoju zawodowego, dzięki nim biorę czynny udział w wydarzeniach artystycznych w Polsce jak i za granicą. 8.Czy wiąże Pani swoją przyszłość ze swoim hobby? - Tak, bardzo chciałabym, aby sztuka towarzyszyła mi przez całe życie, tak jak była obecna do tej pory. 9.Czy warto mieć pasję i dlaczego ? - Tak, rozwijanie zainteresowań korzystnie wpływa na nasze życie. Wykonywanie czynności, które lubimy, na które czekamy i w które wkładamy swoje "serce" budzi w nas ukryte pokłady energii. Pasja jest źródłem satysfakcji i przyjemności.

27

28 Moj ą najwi ę ksz ą pasj ą jest bieganie, które towarzyszy ł o mi od najm ł odszych lat. Zwyci ę stwa zacz ął em osi ą ga ć ju ż od 2009 roku czyli w czasie nauki w gimnazjum. To w ł a ś nie moje pierwsze zwyci ę stwo spowodowa ł o, ż e bieganie sta ł o si ę moim najwi ę kszym hobby. Trenuje w klubie sportowym MKS Chojniczanka, moim trenerem jest Pan Jaros ł aw Wróblewski. Na treningi po ś wi ę cam oko ł o dwie godziny dziennie, s ą one bardzo wyczerpujace. Ale bez tej pracy nie móg ł bym si ę poszczyci ć moimi zwyci ę stwami. Uwa ż am, ż e warto mie ć pasje, poniewa ż warto mie ć cel w ż yciu i do tego d ąż y ć.

29 -trzykrotne zdobycie mistrzostwa Polski, - pi ęć razy wicemistrzostwo i raz br ą z. Największe osiągnięcia Damiana Rudnika :

30

31 Oliwia Drobińska Natalia Thiede Anna Trzebiatowska Opiekun: Urszula Szulc


Pobierz ppt "Hobby (pasja) – czynno ść wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowi ą zków. Mo ż e łą czy ć si ę ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google