Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie Opr. Hanna Trochimowicz

2

3 Zdrowie To nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego Ogólny potencjał człowieka lub zdolność dobrego przystosowania się do środowiska, radzenia sobie ze zmianami i trudnościami Zdrowie i choroba są krańcami, a człowiek zajmuje pozycję miedzy tymi biegunami. Gdy buduje własne zasoby dla zdrowia i potrafi skutecznie radzić sobie ze stresorami to przesuwa się on w kierunku zdrowia

4 Zdrowie fizyczne psychiczne społeczne duchowe

5 Zachowania zdrowotne – postępowanie, działanie (lub zaniechanie) wpływające na zdrowie i samopoczucie człowieka Sprzyjające zdrowiu Aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, korzystanie i udzielanie wsparcia społecznego, twórcze rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, odpoczywanie i relaks, poddawanie się profilaktycznym badaniom i inne.

6 Prozdrowotny styl życia
Świadome wybieranie zachowań sprzyjających poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia, uzależniony od wpływu środowiska, doświadczeń danej osoby, nabytych przez nią w ciągu życia umiejętności, szczególnie życiowych.

7 Edukacja zdrowotna – proces, w którym ludzie Żyją, uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności
Świadomość i rozumienie zdrowia Wiedza o zdrowiu, zasobach dla zdrowia (czynniki zwiększające potencjał i ryzyka dla zdrowia) Postawa wobec zdrowia własnego i innych Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowanie właściwych decyzji i wyborów

8 Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

9 Szkoła Promująca Zdrowie – dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych oraz: Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, skuteczności i długofalowości Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia i skuteczności Tworzy klimat społeczny sprzyjający: osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników 

10 edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły
Cechy Szkoły Promującej Zdrowie: edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły etos zdrowia w szkole współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: uczniowie nauczyciele rodzice inni pracownicy szkoły inne osoby ze społeczności lokalnej

11 „W zdrowym ciele – zdrowy duch” założenia programowe
Higiena osobista – podstawowe zasady utrzymania własnego ciała w czystości Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc – podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach Zdrowe odżywianie - Podstawowe zasady zdrowego odżywiania się Higiena psychiczna – przyjazne współżycie z ludźmi, utrzymywanie dobrych kontaktów z innymi Aktywność ruchowa i relaks – znaczenie aktywności dla prawidłowego rozwoju organizmu, sprawności umysłowej i dobrego samopoczucia

12 Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym:
wszyscy żyją, bawią, uczą się i pracują; społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia; uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć; zachęca się innych ze swojego otoczenia do podejmowania zachowań zdrowotnych.

13

14


Pobierz ppt "Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google