Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy gatunki obce żyjące w Bałtyku stanowią zagrożenie dla jego rodzimych mieszkańców?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy gatunki obce żyjące w Bałtyku stanowią zagrożenie dla jego rodzimych mieszkańców?"— Zapis prezentacji:

1 Czy gatunki obce żyjące w Bałtyku stanowią zagrożenie dla jego rodzimych mieszkańców?

2  Gatunek rodzimy (autochtoniczny) - gatunek miejscowy, szczególny dla danego ekosystemu, zbiorowiska lub siedliska. Gatunki rodzime  Gatunek rodzimy stanowi skład danej biocenozy i występuje na pewnym obszarze geograficznym.

3 Gatunki rodzime Kręgowce - ssaki Foka szara Foka obrączkowana Foka pospolita Morświn

4 Gatunki rodzime Kręgowce - ssaki śledź dorszflądra ( stornia) szprot

5 Gatunki rodzime Bezkręgowce – małże Rogowiec bałtycki Omułek jadalny Małgiew piaskołaz Sercówka pospolita

6  to gatunek, który przy bezpośrednim lub pośrednim udziale człowieka, w sposób celowy lub przypadkowy został przeniesiony (introdukowany) poza obszar, w którym występuje w sposób naturalny. Gatunek obcy

7 W Morzu Bałtyckim zamieszkują gatunki obce, które zostały przeniesione poprzez: Gatunki obce  introdukcję – organizm obcy celowo wprowadzony do naturalnego środowiska przez ludzi (np. akwarystów)  zawleczenie – organizm obcy przypadkowo przywleczony (np. przez statki)

8  Zanim jednak przejdziemy do wpływu gatunków obcych na rodzimą przyrodę warto zastanowić się, które gatunki są obce, które obce inwazyjne? Gatunki obce a obce inwazyjne  Które gatunki mogą stanowić realne zagrożenie dla naszej fauny czy flory? Wielu przybyszów na tyle wrosło w rodzimy krajobraz, że nie traktujemy ich jako obcych.

9  Inwazyjny gatunek obcy to gatunek obcy, który wywiera negatywny wpływ na rodzime gatunki, siedliska lub ekosystemy. Gatunki obce inwazyjne  Gatunki inwazyjne uważane są za jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej.

10 Przykładem gatunków obcych w Bałtyku są:  Wioślarka kaspijska Wioślarka kaspijska  Krabik amerykański Krabik amerykański  Krewetka atlantycka Krewetka atlantycka  Pąkle Pąkle  Krab wełnistoszczypcy (wełnistoręki) Krab wełnistoszczypcy (wełnistoręki)  Babka bycza Babka bycza Gatunki obce

11  pierwotna ojczyzna gatunku: Morze Kaspijskie, Azowskie i Morze Czarne,  w Polsce gatunek ten stwierdzono po raz pierwszy pod koniec lat 90 ubiegłego stulecia,  występuje w Zatoce Gdańskiej, w rejonie portu gdyńskiego oraz w Zalewie Wiślanym i w rejonie portu rybackiego w Helu. Wioślarka kaspijska charakterystyka

12  chitynowy pancerz,  długość 1,8 mm – 2,1 mm,  zwana „pchłą wodną”,  jest zjadana przez duże ryby planktonożerne (śledzia, ciernika, stynkę i ukleję). Wioślarka kaspijska charakterystyka

13  Wioślarka kaspijska jest drapieżnikiem,  jest bardzo żarłoczna,  tam gdzie występuje masowo, zmniejszyła się liczebność skorupiaków rodzimych,  konkuruje o pokarm z małymi rybami planktonożernymi,  utrudnia połowy Wioślarka kaspijska zagrożenia

14  w niektórych rejonach opanowanych przez wioślarkę kaspijską połowy ryb wyraźnie się zmniejszyły,  może także utrudniać wędkowanie, bo połączone ze sobą skorupiaki przyczepiają się do żyłki i nie można jej zwijać,  Wioślarka osadza się w wielkich ilościach na sieciach, przez co powoduje duże straty w rybołówstwie. Wioślarka kaspijska zagrożenia

15 Krabik amerykański charakterystyka  gatunek inwazyjny, niewielki skorupiak mogący osiągnąć maksymalną wielkość 20 mm  jest szaro-żółty, ma białe masywne szczypce i długie odnóża,  lubi kamieniste podłoże, jest jednym z trzech spotykanych krabów w Morzu Bałtyckim,

16  ojczyzną krabika amerykańskiego są atlantyckie wybrzeża Ameryki Północnej i Zatoki Meksykańskiej,  został zawleczony z wodami balastowymi,  krabika amerykańskiego znaleziono po raz pierwszy w Zalewie Wiślanym,  można go trzymać w domowym słonowodnym akwarium Krabik amerykański charakterystyka

17  stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu,  konkuruje z gatunkami, a także przyczynia się do wyginięcia gatunków miejscowych,  filtrując wodę wyłapuje plankton,  zabiera pokarm omułkom Krabik amerykański zagrożenia

18  jest pokarmem dla ryb takich jak: babki, węgorzyce czy stornie,  ze względu na skuteczne zasiedlenie przez ten gatunek wybrzeży Bałtyku południowego i dużą liczebność populacji, zwalczanie tego gatunku jest niemożliwe. Krabik amerykański zagrożenia

19  Krewetka atlantycka jest zwierzęciem wszystkożernym,  żywi się glonami, drobnymi skorupiakami niewielkimi zwierzętami z larwami ryb włącznie,  same są łupem dla wielu gatunków ryb, jak węgorz, okoń, babka bycza, płoć, szczupak, sandacz czy węgorzyca. Krewetka atlantycka charakterystyka

20  Krewetce atlantyckiej przypisuje się wypieranie rodzimej krewetki bałtyckiej,  zastępuje ona ten gatunek na prawie wszystkich stanowiskach,  na obszarach pierwotnego występowania krewetki atlantyckiej żyją obok niej równolegle populacje krewetki bałtyckiej. Krewetka atlantycka zagrożenia

21  ciało pąkli otoczone jest pancerzykiem zbudowanym z płytek wapiennych,  jest przykryte wieczkiem  odnóża pąkli - przekształcone w pierzaste wąsy - są wysuwane Pąkle charakterystyka

22  filtrując wodę wyłapują plankton i zabierają pokarm omułkom  osadzają się na kadłubach statków,  powierzchnie burt stają się chropowate i stawiają opór wodzie,  na 1 m 2 burty może znajdować się ok 4000 pąkli Pąkle zagrożenia

23  szerokość pancerza dorosłych osobników wynosi 50-80 mm, czasem może dochodzić do 100 mm,  jest wszystkożerny, żywi się głównie roślinami, a także bezkręgowcami Krab wełnistoszczypcy (wełnistoręki) charakterystyka

24  Krab wełnistoszczypcy wypiera inne gatunki skorupiaków z terenów, na których się znajduje,  niszczy sieci rybackie i rośliny wodne,  jest uznawany za gatunek szkodliwy, ale nie są znane skuteczne sposoby jego zwalczania,  niszczy umocnienia wałów przeciwpowodziowych,  wpada w pułapki ustawione przez rybaków Krab wełnistoszczypcy (wełnistoręki) zagrożenia

25  do wód Bałtyku prawdopodobnie została zawleczona z rejonu Mórz: Czarnego, Kaspijskiego lub Azowskiego, w wodach balastowych statków,  w Polsce jest inwazyjnym gatunkiem obcym. Pierwszy okaz u wybrzeży Bałtyku zanotowano w 1990,  obecnie występuje w Zatoce Gdańskiej, wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, Babka Bycza charakterystyka

26  żyje na głębokościach do 20 m (w Morzu Kaspijskim do 70 m). Najlepiej rozwija się w wodzie o temperaturze 4–20 °C, choć toleruje zakres temperatur od 0 do 30 °C.  toleruje wody o niskiej zawartości tlenu,  osiąga 24,6 cm długości. Babka bycza charakterystyka

27  pochodzenie samej nazwy: „bycza” nawiązuje do charakterystycznego kształtu głowy, nieproporcjonalnie dużej w stosunku do reszty ciała.  „byczkami” określa się kilka konsumpcyjnych gatunków babki, często sprzedawanych potem w puszkach jako byczki.  wcześniejsze nazwy tego gatunku to babka śniadogłowa, barczysta oraz nowsze jak babka obła czy czarnopyska. Babka bycza charakterystyka

28  Problemem jest zjadanie przez nią małży: omułka oraz rogowca bałtyckiego– oba te gatunki stanowią główny pokarm babki,  w ciałach małży akumulują się duże ilości soli metali ciężkich, trafiających do Bałtyku wraz z zanieczyszczonymi rzekami,  zjadanie większej ilości małży oznacza, że znacznie więcej tych szkodliwych substancji zostanie włączonych do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, akumulując się w ciałach kolejnych organizmów. Babka bycza zagrożenia

29  Babka jest rybą drapieżną, polującą przede wszystkim na bezkręgowce denne,  najczęściej odżywia się małżami, krewetkami i wieloszczetami,  nie gardzi narybkiem oraz mniejszymi rybami strefy przydennej,  konkuruje z wieloma rodzimymi gatunkami (w tym cennymi gospodarczo) o dostępne zasoby pokarmowe, Babka Bycza zagrożenia

30  redukuje pogłowie rodzimych gatunków,  ma wpływ na bezpośrednią redukcję populacji wielu gatunków mniejszych ryb (np. ciernik, mniejsze gatunki babki) oraz narybku ryb większych,  naturalnych wrogów w Bałtyku ma niewielu: przetrzebiona populacja dorsza czy okonia nie może skutecznie regulować jej liczebności. Babka bycza zagrożenia

31  Babka bycza mimo, że jest gatunkiem konsumpcyjnym (łowiona średnio w ilości 50 kg dziennie przez kuter) nie znajduje szerszego zainteresowania na rynku,  z ptaków jedynie kormorany i czaple włączyły babkę do swej diety,  to wszystko jednak zbyt mało, by przetrzebić populację intruza. Babka Bycza zagrożenia

32  Z naszych badań wynika, że duże zagrożenie dla gatunków rodzimych stanowią: babka bycza, kraby i wioślarka kaspijska Stanowią zagrożenie czy nie?  Większość gatunków obcych, a jest ich około 100 zasymilowało się z gatunkami rodzimymi i nie stanowią zagrożenia.

33  Dużo informacji na temat gatunków obcych pozyskaliśmy uczestnicząc w warsztatach w Akwarium Gdyńskim Wizyta w Akwarium Gdyńskim

34 Źródła : www.zielonaakcja.pl www.ssakibaltyckie.wwf.pl www.ekologia.pl hel.ug.edu.pl www.iop.krakow.pl www.krabownia.fora.pl www.wędkuje.pl  http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/byczy-problem- baltyku,5901.html http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/byczy-problem- baltyku,5901.html  http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default.asp?nazwa=opis&i d=40&je=pl http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default.asp?nazwa=opis&i d=40&je=pl  notatki i zdjęcia z warsztatów w Akwarium Gdyńskim Źródła, z których korzystaliśmy informacje i zdjęcia

35 Prezentację przygotowali: Krzysztof Kreft, Jakub Byś, Marta Wesołowska, Karolina Kędzierska, Wit Maniewski, Grzegorz Chabrzyński, Julia Bandzerewicz, Patryk Adamczyk Uczniowie SP nr 12 w Gdyni Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Czy gatunki obce żyjące w Bałtyku stanowią zagrożenie dla jego rodzimych mieszkańców?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google