Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.tylkojedenadreswww.com Konferencja dla projektu pt. „Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – NABÓR I organizowanego przez SWISS CONTRIBUTION i PARP

2 www.tylkojedenadreswww.com 2 Analiza skutków ekologicznych związanych z wycinką drzew na terenach inwestycyjnych Tomasz Stosik Katedra Botaniki i Ekologii UTP w Bydgoszczy

3 www.tylkojedenadreswww.com 2 obw.PLN 1Aesculus hippocastanum300 57 958,65 zł 2Picea pungens 3Tilia cordata240 112 780,44 zł 4Tilia cordata115 36 027,09 zł 5Tilia cordata180 56 390,22 zł 6Tilia cordata160 50 124,64 zł 7Betula pendula27 1 419,20 zł 8Robinia pseudoacacia235 16 694,40 zł 9Betula pendula30 1 576,89 zł 10Betula pendula25 1 314,08 zł 11Betula pendula29 1 524,33 zł 12Acer platanoides63 12 642,08 zł 13Robinia pseudoacacia114 5 399,04 zł 14Robinia pseudoacacia270 19 180,80 zł 15Acer pleudoplatanus26 3 324,14 zł 16Acer platanoides67 13 444,75 zł 17Acer platanoides146 45 738,73 zł 18Acer pleudoplatanus170 53 257,43 zł 19Acer pleudoplatanus200 62 655,80 zł 20Picea abies 21Acer pleudoplatanus210 98 682,89 zł 22Pinus sylvestris 23Acer platanoides150 46 991,85 zł 697 127,45 zł

4 www.tylkojedenadreswww.com 3 założono, że opłaty pobierane na wszystkich rodzajach własności gruntów: Skarbu Państwa, komunalnych i prywatnych rekompensują stratę przyrodniczą związaną z usunięciem istotnych elementów środowiska, jakimi są drzewa

5 www.tylkojedenadreswww.com Wycięcie drzewa pociąga za sobą szereg niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym: stare drzewa to swoisty ekosystem, 4

6 www.tylkojedenadreswww.com 5 Tu parę przykładów listy gatunków kwoty …. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz)

7 www.tylkojedenadreswww.com 6 na wniosek zainteresowanej strony, organ (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) może odroczyć do 3 lat obowiązek uiszczenia opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze.

8 www.tylkojedenadreswww.com 7 przesadzanie drzew kolidujących z zamysłem projektanta jest szczególnie przydatne w przypadku wydzieleń z dużym udziałem terenów zieleni (obiekty rekreacji i sportu). Z przyrodniczego punktu widzenia każde udane przesadzenie jest lepsze niż nasadzenie zastępcze, a tym bardziej ciągle jeszcze popularne uiszczenie opłaty bo nie niszczy rozwijających w danym miejscu organizmów roślinnych.

9 www.tylkojedenadreswww.com 8

10 9

11 2 Poza szeregiem zalet tej opcji należy mieć na uwadze również związane z nią ograniczenia: zagęszczenie, tempo wzrostu, wiek/wielkość, gatunek.

12 www.tylkojedenadreswww.com 10

13 www.tylkojedenadreswww.com 11 Średnica pnia [cm] Wymiary bryły korzeniowej Orientacyjna masa drzewa z bryłą korzeniową [kg] średnica [cm]wysokość [cm] 106020-30135-170 159030-40450-500 2012040-601000-1600 2516050-802300-3800 3019060-903200-4700 4025080-1009200-11700 50320100-11019000-21000

14 www.tylkojedenadreswww.com 12 Rozrost systemu korzeniowego zachodzi stopniowo i jest niezależny od wielkości przeniesionej bryły korzeniowej

15 www.tylkojedenadreswww.com 2 Regeneracja systemu korzeniowego w zależności od średnicy pnia przesadzanych drzew: A - 10, B - 25cm w pierśnicy (źródło: Watson 2005)

16 www.tylkojedenadreswww.com 13 Co po przesadzeniu

17 www.tylkojedenadreswww.com 14 Wskazane jest przesadzanie drzew szczególnie w przypadku: stosunkowo młodych osobników, odpowiednich gatunków, rosnących jako solitery, W miarę możliwości należy przesadzane drzewa wykorzystać w obrębie zainwestowanej przestrzeni, co gwarantuje maksymalną zgodność siedliskową, minimalizuje uszkodzenia podczas transportu i zapewnia utrzymanie stopnia zadrzewienia obszaru.

18 www.tylkojedenadreswww.com Dziękuję za uwagę. 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa


Pobierz ppt "Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google