Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Konferencja dla projektu pt. „Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – NABÓR I organizowanego przez SWISS CONTRIBUTION i PARP

2 2 Analiza skutków ekologicznych związanych z wycinką drzew na terenach inwestycyjnych Tomasz Stosik Katedra Botaniki i Ekologii UTP w Bydgoszczy

3 2 obw.PLN 1Aesculus hippocastanum ,65 zł 2Picea pungens 3Tilia cordata ,44 zł 4Tilia cordata ,09 zł 5Tilia cordata ,22 zł 6Tilia cordata ,64 zł 7Betula pendula ,20 zł 8Robinia pseudoacacia ,40 zł 9Betula pendula ,89 zł 10Betula pendula ,08 zł 11Betula pendula ,33 zł 12Acer platanoides ,08 zł 13Robinia pseudoacacia ,04 zł 14Robinia pseudoacacia ,80 zł 15Acer pleudoplatanus ,14 zł 16Acer platanoides ,75 zł 17Acer platanoides ,73 zł 18Acer pleudoplatanus ,43 zł 19Acer pleudoplatanus ,80 zł 20Picea abies 21Acer pleudoplatanus ,89 zł 22Pinus sylvestris 23Acer platanoides ,85 zł ,45 zł

4 3 założono, że opłaty pobierane na wszystkich rodzajach własności gruntów: Skarbu Państwa, komunalnych i prywatnych rekompensują stratę przyrodniczą związaną z usunięciem istotnych elementów środowiska, jakimi są drzewa

5 Wycięcie drzewa pociąga za sobą szereg niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym: stare drzewa to swoisty ekosystem, 4

6 5 Tu parę przykładów listy gatunków kwoty …. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz)

7 6 na wniosek zainteresowanej strony, organ (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast) może odroczyć do 3 lat obowiązek uiszczenia opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze.

8 7 przesadzanie drzew kolidujących z zamysłem projektanta jest szczególnie przydatne w przypadku wydzieleń z dużym udziałem terenów zieleni (obiekty rekreacji i sportu). Z przyrodniczego punktu widzenia każde udane przesadzenie jest lepsze niż nasadzenie zastępcze, a tym bardziej ciągle jeszcze popularne uiszczenie opłaty bo nie niszczy rozwijających w danym miejscu organizmów roślinnych.

9 8

10 9

11 2 Poza szeregiem zalet tej opcji należy mieć na uwadze również związane z nią ograniczenia: zagęszczenie, tempo wzrostu, wiek/wielkość, gatunek.

12 10

13 11 Średnica pnia [cm] Wymiary bryły korzeniowej Orientacyjna masa drzewa z bryłą korzeniową [kg] średnica [cm]wysokość [cm]

14 12 Rozrost systemu korzeniowego zachodzi stopniowo i jest niezależny od wielkości przeniesionej bryły korzeniowej

15 2 Regeneracja systemu korzeniowego w zależności od średnicy pnia przesadzanych drzew: A - 10, B - 25cm w pierśnicy (źródło: Watson 2005)

16 13 Co po przesadzeniu

17 14 Wskazane jest przesadzanie drzew szczególnie w przypadku: stosunkowo młodych osobników, odpowiednich gatunków, rosnących jako solitery, W miarę możliwości należy przesadzane drzewa wykorzystać w obrębie zainwestowanej przestrzeni, co gwarantuje maksymalną zgodność siedliskową, minimalizuje uszkodzenia podczas transportu i zapewnia utrzymanie stopnia zadrzewienia obszaru.

18 Dziękuję za uwagę. 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju – Fundacja Naukowa


Pobierz ppt "Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google