Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Presenter(s)’ affiliation(s) Wpływ organizacji trzeciego sektora na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, Warszawa, 25.6.2014 Ewa Leś Zakład Rozwoju Społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Presenter(s)’ affiliation(s) Wpływ organizacji trzeciego sektora na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, Warszawa, 25.6.2014 Ewa Leś Zakład Rozwoju Społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Presenter(s)’ affiliation(s) Wpływ organizacji trzeciego sektora na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, Warszawa, 25.6.2014 Ewa Leś Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskego

2 Measuring impact. Enhancing visibility. Third Sector Impact. Informacja o Projekcie Instytucja realizująca: Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Projekt „The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-Economic Development” jest finansowany przez KE w ramach 7 PR. 25 badaczy z 10 uniwersytetów i jednostek badawczych uczestniczy w badaniu Współdziałanie z stakeholders in all stages of the project

3 Measuring impact. Enhancing visibility. Third Sector Impact. Informacja o projekcie Institute for Social Research, Oslo, University of Birmingham, University of Kent University of Munster Vienna University of Economics and Business University of Zagreb The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Bolonia

4 Measuring impact. Enhancing visibility. Third Sector Impact. Informacja o projekcie Valencia University Centre National de la Recherche Scientifique, FR Radboud University Nijmegen.

5 Measuring impact. Enhancing visibility. Cele projektu badawczego Third Sector Impact 1.Wypracowanie europejskiej roboczej definicji trzeciego sektora z uwzględnieniem jego specyfiki; 4 klastry podmiotów 2.Pomiar trzeciego sektora: liczba, struktura organizacyjno-prawna, struktura wg dziedzin, źródła wsparcia, najnowsze trendy; 3.Identyfikacja wpływu tych organizacji, ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego Europy, w tym Polski, innowacji, pomyślność obywateli, zaangażowanie obywatelskie i rozwój społeczny; 4.Rozpoznanie barier (wewnętrznych i zewnętrznych wobec organizacji ), które mogą utrudniać ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny Europy i wskazywanie sposobów ich przezwyciężania; 5.Wzmacnianie partnerstw między środowiskiem naukowym prowadzącym studia nad trzecim sektorem w Europie a praktykami reprezentującymi europejski trzeci sektor.

6 Measuring impact. Enhancing visibility. Build the CULTURE: data and research TS expertise Sci INFO Research and data Policy makers TS development TS support Integrating practitioners into the research process CONCEPTS MEASUREMENT IMPACTS HINDERING and ENABLING FACTORS > > > Data Recommendations Eu dimension

7 Measuring impact. Enhancing visibility. EU NLESDEFR Associate research projects in additional countries UK HRPLATNO From target countries to EU then back to national level…

8 Measuring impact. Enhancing visibility. Znaczenie działalności trzeciego sektora:co wiadomo, a czego chcemy się dowiedzieć? Wiedza na temat organizacji trzeciego sektora jest znacząca. Szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że trzeci sektor przyczynia się do rozwoju współczesnych społeczeństw, ma też pozytywny wpływ w wymiarze jednostkowym Niemniej istnieje wiele czynników utrudniających jego funkcjonowanie Nadal potężny deficyt wiedzy nt trzeciego sektora w Polsce i Europie.

9 Measuring impact. Enhancing visibility. Znaczenie działalności trzeciego sektora:co wiadomo, a czego chcemy się dowiedzieć? Pytania badawcze Projektu THIRD SECTOR IMPACT to: W jaki sposób należy dzisiaj definiować trzeci sektor? Konceptualizacja i pomiar W jaki sposób możemy dowieść, na czym polega wpływ trzeciego sektora na pozostałe części społeczeństwa? Znaczenie W jaki sposób należy wspomagać jego istnienie i sprzyjać rozwojowi? Przewagi, bariery, wsparcie

10 Measuring impact. Enhancing visibility. Trzeci sektor i jego związek z innymi częściami społeczeństwa

11 Measuring impact. Enhancing visibility. Co chcemy dzisiaj wypracować wspólnie z Państwem? Ustalić listę zasadniczych efektów działań organizacji trzeciego sektora na poziomie: ogólnokrajowym lokalnym jednostkowym (wolonatriusze, pracownicy, osoby zaangażowane w działalność organizacji, użytkownicy Pozytywne i negatywne efekty?

12 Measuring impact. Enhancing visibility. 5 obszarów wpływu trzeciego sektora? 1. jakość życia, 2. innowacje, 3. zaangażowanie obywatelskie, rzecznictwo, budowanie społeczności lokalnych, empowerment 4. warunki ekonomiczne, 5. kadry ?

13 Measuring impact. Enhancing visibility. www.thirdsectorimpact.eu Zachęcamy Państwa do:  Korzystania ze strony internetowej Projektu, rejestracji i prenumeraty biuletynu informacyjnego Projektu  Udziału w LinkedIn group, konsultacji on-line  Przekazywania informacji o Projekcie TSI własnym członkom i środowiskom za pomocą swoich kanałów informacji i zapraszanie do udziału  Pokazania swojego zainteresowania Projektem przez umieszczenie informacji o własnej organizacji na stronie internetowej Projektu TSI  Nawiązania kontaktów z partnerem akademickim w celu kształtowania takiej strategii badań TSI, która będzie służyła praktyce i kształtowaniu właściwej polityki  Udostępnienia partnerom akademickim własnych wyników badań, źródeł i dokumentów w celu uzupełnienia procesu badawczego  Wykorzystania informacji i danych uzyskanych w ramach debat TSI w celu wzmocnienia swojej pozycji publicznej  Nawiązania komunikacji ze swoimi odpowiednikami i reprezentantami w ramach sieci europejskich i przekazywanie własnych propozycji do Projektu na poziomie EU.

14 Measuring impact. Enhancing visibility. Dziękuję za uwagę Kontakt: tel/fax: (48 22) 55 20 203 tel/fax: (48 22) 826 66 52 www.thirdsectorimpact.eu www.gospodarkaspoleczna.pl


Pobierz ppt "Presenter(s)’ affiliation(s) Wpływ organizacji trzeciego sektora na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, Warszawa, 25.6.2014 Ewa Leś Zakład Rozwoju Społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google