Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZ: Przedsiębiorczość, Organizacja i Zarządzanie Wykład 4: Marketing Wojciech St. Mościbrodzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZ: Przedsiębiorczość, Organizacja i Zarządzanie Wykład 4: Marketing Wojciech St. Mościbrodzki"— Zapis prezentacji:

1 POZ: Przedsiębiorczość, Organizacja i Zarządzanie Wykład 4: Marketing Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos.com

2 Zasada 4P (marketing mix)  Marketing mix to strategia budowana w oparciu o:  Product (produkt) – zajmuje się dostarczanym towarem lub usługą, cechami, opakowaniem, jakością, funkcjonalnością etc.  Price (cena) – polityka cenowa, warunki płatności, polityka współpracy z siecią sprzedaży, strategie kosztowe  Place (logistyka) – kanały dystrybucji, dostarczanie towaru lub usługi, regulowanie dostępności  Promotion – grupa docelowa, reklama, kanały informacji, budowa marki  Marketing 7P:  People (ludzie) – skupia się na psychologii kontaktów ze wszystkimi zaangażowanymi proces ludźmi (klienci, dostawcy, sprzedawcy, pracownicy)  Process (procesy biznesowe) – bliskie sprzężenie z Six Sigma i Lean Management, skupienie się na optymalizacji całych procesów  Physical evidence (świadectwa materialne) – fizyczne promownaie marki, strategia wizualizacji, materiały, księga identyfikacji wizualnej

3 Target, grupa docelowa  Target – grupa docelowa, do której adresowany jest przekaz, produkt, komunikat czy reklama  Problemy z targetem:  jak zdefiniować?  jak określić cechy charakterystyczne?  na czym zależy grupie docelowej, jakie są potrzeby i wartości?  jak zmierzyć dotarcie?  jak określić siłę wpływu?  czy target może wpływać na inne grupy?

4 Analiza SWOT  Analiza SWOT służy do oceny potencjału firmy  STRENGTHS:  mocne strony firmy, np. know-how, doświadczenie, infrastruktura, patenty  WEAKNESSES:  słabe strony firmy, np. brak kapitału, pozycja związków zawodowych, zdemotywowani pracownicy  OPPORTUNITIES:  szanse na zewnątrz, np. słaba konkurencja, wysokie bariery wejścia na rynek, koniunktura  THREATS:  zagrożenia na zewnątrz, np. nowe regulacje, zmiany w prawie,

5 Misja-wizja-strategia  Wizja – koncepcja długookresowa firmy, pożądany obraz w przyszłości ("kim chcesz być za 10 lat?")  Misja – sprecyzowanie celów i metod dla potrzeb odbiorców przekazu (wewnętrznego i zewnętrznego), jest publiczną, jawną deklaracją wartości publikowaną w oficjalnych dokumentach i reklamach firmy.  Misja określa generalny kierunek działania firmy, w który wpisują się działania podległych jednostek organizacyjnych.  deklaracja sensu działania racji istnienia i rozwoju firmy 1. domena - to profil działalności; 2. odpowiedzialność - to stosunek firmy do ważnych partnerów; 3. miara sukcesu - to standardy i kryteria według których mierzyć będziemy powodzenie firmy; 4. kompetencje - to kluczowe zdolności i umiejętności wspomagające osiąganie sukcesu; 5. organizacja - to zestaw głównych reguł według których skonstruowany jest system zarządzania firmą;

6 Budowa misji  Na konstrukcję misji mają wpływ:  historia firmy,  preferencje właścicieli i dyrekcji firmy,  charakterystyka otoczenia konkurencyjnego firmy,  aktywa firmy: ludzkie, finansowe, aktywa materialne,  kompetencje wyróżniające firmę na rynku.  Misja – po co?  określa generalny kierunek działania firmy  ułatwia kierownictwu i pracownikom uchwycenie głównych elementów tworzących przewagę konkurencyjną firmy na rynku, w długim okresie czasu  środek komunikacji wewnątrz firmy i na zewnątrz (ułatwia zakomunikowanie pracownikom celów firmy oraz informowanie akcjonariuszy, dostawców, klientów).

7 Przykłady misji  HOLIDAY IN: „Zaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia"  MICROSOFT: „Wiodąca rola w oprogramowaniu komputerowym"  C. Revlon: „Wkładamy nadzieję do flakonika"  Otis Elevator: „Pomagać każdemu użytkownikowi przez przemieszczanie ludzi i rzeczy - do góry, w dół, z miejsca na miejsce, na krótkich dystansach i z wyższą niezawodnością, niż każde inne w tej branży przedsiębiorstwo na świecie".  Zelmer: „Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w kraju wyro­bów zasilanych prądem elektrycznym, służących do utrzymania czy­stości w mieszkaniu oraz wyrobów ułatwiających przygotowanie po­siłków. Dążymy do utrwalenia pozycji znaczącego w świecie ekspor­tera tych wyrobów"  „Rogalik" (piekarnia w Gdańsku): „Masz prawo do chrupiących bułeczek"  KAMIS (przyprawy): „Życie ze smakiem"  European Consulting Group: „40 lat doświadczeń w marketingu - poznaj z nami na nowo swój biznes"  Mc Graw-Hill: „Zaspokajać potrzebę wiedzy poprzez gromadzenie, wytwarzanie, dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala naszych klientów, pracowników, autorów, inwestorów i cale społeczeństwo"  Polifarb Cieszyn S.A. - „Ofensywność, konkurencyjność, wszechstron­ność, nowoczesność, opłacalność".

8 Analiza 5 sił Portera Analiza 5 sił Portera:  Zagrożenie substytucją:  możliwości pojawienia się produktów u konkurencji, którymi można zastąpić nasze towary/usługi (są lepsze, tańsze, łatwiej dostępne – lub wszystko łącznie)  Zagrożenie nową konkurencją:  niskie bariery wejścia na rynek, strategie dużych korporacji międzynarodowych itp.  Siła klientów:  możliwości pojawienia się produktów u konkurencji, którymi można zastąpić nasze towary/usługi (są lepsze, tańsze, łatwiej dostępne – lub wszystko łącznie)  Siła dostawców:  co mogą dostawcy?  Konkurencja na rynku:  silne i mocne strony rywali, aktualna sytuacja

9


Pobierz ppt "POZ: Przedsiębiorczość, Organizacja i Zarządzanie Wykład 4: Marketing Wojciech St. Mościbrodzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google