Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MACIEJ L. PROST ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MACIEJ L. PROST ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI."— Zapis prezentacji:

1 MACIEJ L. PROST ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

2 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI Art. 11a. (37) 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2)opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3)odławianie bezdomnych zwierząt; 4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6)usypianie ślepych miotów; 7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3 OPINIOWANIE PROGRAMÓW

4 ZAPLANOWANE BUDŻETY

5 SCHRONISKA W 2013 PODSUMOWANIE LpOPISPSYKOTY 1Liczba zwierząt na koniec 2012 1334614 2Liczba boksów 51813,6 3 Średnia liczba zwierząt w boksie 49,8 4 Maks L. zwierząt w schroniskach woj.. Zachodniopomorskiego 20996 5 Liczba zwierząt przyjętych w 2013 r. 41451429 6 Liczba zwierząt na koniec 2013 r. 1265619 7 Liczba zwierząt adoptowanych w 2013 r. 3488990 8 Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2013 r. 186139 9 Liczba zwierząt padłych w 2013 r. 414201 10 Liczba zwierząt zbiegłych w 2013 r. 1994 11 Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2013 r. 725591 12 Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2013 r. 3098729

6 ZALECEANIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Pismo z 23 stycznia 2014 GIWz-420-91/2013(9) 1) Wskazanie schroniska, do którego przekazywane będą bezdomne zwierzęta, 2) Sprawdzić, czy schronisko do którego gmina zamierza przekazać zwierzeta, widnieje w rejestrze podmiotów nadzorowanych, 3) Program powinien rozstrzygać zasady finansowania sterylizacji i kastracji, 4) Program powinien określić, kto jest zobowiązany do poszukiwania chętnych do adopcji zwierząt (gmina, schronisko ?)

7 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "MACIEJ L. PROST ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google