Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Maciej L. Prost Zachodniopomorski wojewódzki inspektorat weterynarii

2 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
Art. 11a. (37) 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3 OPINIOWANIE PROGRAMÓW

4 ZAPLANOWANE BUDŻETY

5 SCHRONISKA W 2013 PODSUMOWANIE
Lp OPIS PSY KOTY 1 Liczba zwierząt na koniec 2012 1334 614 2 Liczba boksów 518 13,6 3 Średnia liczba zwierząt w boksie 4 9,8 Maks L. zwierząt w schroniskach woj.. Zachodniopomorskiego 209 96 5 Liczba zwierząt przyjętych w 2013 r. 4145 1429 6 Liczba zwierząt na koniec 2013 r. 1265 619 7 Liczba zwierząt adoptowanych w 2013 r. 3488 990 8 Liczba zwierząt poddanych eutanazji w 2013 r. 186 139 9 Liczba zwierząt padłych w 2013 r. 414 201 10 Liczba zwierząt zbiegłych w 2013 r. 19 94 11 Liczba zwierząt wysterylizowanych w 2013 r. 725 591 12 Liczba zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w 2013 r. 3098 729

6 ZALECEANIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
Pismo z 23 stycznia 2014 GIWz /2013(9) Wskazanie schroniska, do którego przekazywane będą bezdomne zwierzęta, Sprawdzić, czy schronisko do którego gmina zamierza przekazać zwierzeta, widnieje w rejestrze podmiotów nadzorowanych, Program powinien rozstrzygać zasady finansowania sterylizacji i kastracji, Program powinien określić, kto jest zobowiązany do poszukiwania chętnych do adopcji zwierząt (gmina, schronisko ?)

7 REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REALIZACJA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google