Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Projekt podziału Prezentacja: Sekretarz Miasta Mielca - Monika Szczodry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Projekt podziału Prezentacja: Sekretarz Miasta Mielca - Monika Szczodry."— Zapis prezentacji:

1 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Projekt podziału Prezentacja: Sekretarz Miasta Mielca - Monika Szczodry

2 Nowe przepisy: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

3 Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze (w naszym przypadku tj. na dzień 30.09.2012r.). W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. (tj. osiedla). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1. Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

4 Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych: - ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, -przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu po 1 egzemplarzu uchwały. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie do dnia 1 listopada 2012r. lub dokonany podział jest niezgodny z prawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego, stwierdza ten fakt w formie postanowienia i wzywa radę do wykonania zadania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie. W razie bezskutecznego upływu terminu kolejnym postanowieniem komisarz wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, zawiadamiając o tym fakcie Państwową Komisję Wyborczą. Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

5 Dane dla Miasta Mielca Ilość osiedli: 18 Ilość mandatów = ilości okręgów głosowania = 23 Jednolita norma przedstawicielstwa (wg stanu na 30.09.2012) = 2653,91 Graniczne ilości mieszkańców dla okręgu 1327 - 3980 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

6 Osiedle Borek - Okręg nr 1 Ilość mieszkańców: 1 746 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

7 Osiedle Lotników- Okręgi nr 2, 3 i 4 Ilość mieszkańców w osiedlu: 10 552 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

8 Okręg nr 2 Ilość mieszkańców: 3 629 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

9 Okręg 3 Ilość mieszkańców: 3 700 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

10 Okręg 4 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Ilość mieszkańców: 3 223

11 Osiedle Kilińskiego- Okręgi nr 5 i 6 Ilość mieszkańców w osiedlu: 4 532 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

12 Okręg 5 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Ilość mieszkańców: 2 257

13 Okręg 6 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Ilość mieszkańców: 2 278

14 Osiedle Kościuszki Ilość mieszkańców w osiedlu: 2 285 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

15 Okręg nr 7 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

16 Osiedla Cyranka i Mościska Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 2 277 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

17 Okręg nr 8 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

18 Osiedle Dziubków Ilość mieszkańców w osiedlu: 3 129 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

19 Okręg nr 9 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

20 Osiedle Szafera - Okręg nr 10 Ilość mieszkańców: 3 260 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

21 Osiedle Kusocińskiego - Okręgi nr 11 i 12 Ilość mieszkańców w osiedlu: 4 291 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

22 Okręg nr 11 Ilość mieszkańców: 2 309 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

23 Okręg nr 12 Ilość mieszkańców: 1 982 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

24 Osiedle Kopernika - Okręgi nr 13, 14 i 15 Ilość mieszkańców w osiedlu: 7 103 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

25 Okręg nr 13 Ilość mieszkańców: 2 587 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

26 Okręg nr 14 Ilość mieszkańców: 2 108 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

27 Okręg nr 15 Ilość mieszkańców: 2 408 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

28 Osiedle Żeromskiego - Okręg nr 16 Ilość mieszkańców w osiedlu: 1 792 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

29 Osiedle Niepodległości- Okręgi nr 17 i 18 Ilość mieszkańców w osiedlu: 5 674 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

30 Okręg nr 17 Ilość mieszkańców: 2 831 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

31 Okręg nr 18 Ilość mieszkańców: 2 843 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

32 Osiedle Kazimierza Wielkiego i Wolności Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 3 078 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

33 Okręg nr 19 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

34 Osiedle Smoczka- Okręg nr 20 Ilość mieszkańców w osiedlu: 1 915 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

35 Osiedle Smoczka I- Okręgi nr 21 i 22 Ilość mieszkańców w osiedlu: 6 418 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

36 Okręg nr 21 Ilość mieszkańców: 3 691 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

37 Okręg nr 22 Ilość mieszkańców: 2 727 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

38 Osiedle Wojsław i Rzochów Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 2 985 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

39 Okręg nr 23 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Projekt podziału Prezentacja: Sekretarz Miasta Mielca - Monika Szczodry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google