Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA ENERGETYCZNA UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA ENERGETYCZNA UE"— Zapis prezentacji:

1 POLITYKA ENERGETYCZNA UE

2 ROLA ENERGETYKI Energetyka stanowi podstawę wszelkiej działalności gospodarczej, a tym samym bazę rozwoju gospodarczego państw. Zyskała ona na znaczeniu wraz z nastaniem pierwszej rewolucji przemysłowej i od tej pory zapotrzebowanie na energię z roku na rok gwałtownie wzrastało. Obecnie niemożliwe jest normalne funkcjonowanie społeczeństw bez stałych dostaw energii. Mówiąc o energii przeważnie mamy na myśli energię elektryczną wykorzystywaną, na której oparte są gospodarki większości państw. Służy ona do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń wykorzystywanych m. in. w przemyśle, komunikacji, rolnictwie i wielu innych gałęziach gospodarki.

3 ŹRÓDŁA ENERGII Dzielimy na: 1. Paliwa stałe/nieodnawialne:
Węgiel kamienny i brunatny Ropa naftowa Gaz ziemny 2. Paliwa jądrowe 3. Paliwa odnawialne Woda Wiatr Słońce Geotermia Biomasa Pływy morskie

4 Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych w UE
Mtoe: miliony ton ekwiwalentu olejowego

5 Udział surowców odnawialnych w UE

6 Planowany wzrost udziału surowców odnawialnych w UE

7 Początki wspólnej polityki energetycznej UE
Powołanie: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951 r. Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) w 1957 r.

8 Obecna sytuacja PE w Unii
Polityka energetyczna ma niejako dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Celem wewnętrznej polityki energetycznej UE jest realizacja ustanowionych priorytetów. Zewnętrzny zaś wymiar, odnosi się do współpracy Unii z państwami trzecimi. Zasoby energetyczne państw UE nie są w stanie zaspokoić potrzeb państw członkowskich. Uzależnia je to tym samym od importu energii z innych źródeł. W 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej zużywa się rocznie energię w ilości odpowiadającej ponad 1.7 miliarda ton ropy.

9 Charakterystyka energetyki w Unii Europejskiej
Najważniejsze dane charakteryzujące energetykę w Unii Europejskiej: Kraje Unii Europejskiej są w 50% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Prognozy wskazują na to, iż w 2030 roku zależność ta może wzrosnąć nawet do 70%. Dzieje się tak głównie za sprawą ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię. 45% importowanej ropy naftowej pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu 40% gazu ziemnego jest dostarczane z Rosji

10 Uzależnienie energetyczne poszczególnych państw UE

11 Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
Poprawa efektywności energetycznej Bezpieczeństwo dostaw paliw i energii Wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania OZE Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

12 Zielona Księga Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii W marcu 2006 roku Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księgę Celem tego dokumentu było otwarcie debaty o bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej UE w kontekście poprawy europejskiego rynku energii.

13 Główne kierunki działania UE w PE
Jednolitość Integracja Solidarność Zrównoważenie Oszczędność Innowacje

14 Gazociag Nordstream KRAJE skandynawskie – Szwecja, Finlandia, a wcześniej Dania – wyraziły zgodę na ułożenie Gazociągu Północnego (Nord Stream) z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku w ich strefach ekonomicznych Gazociąg Północny mają tworzyć dwie biegnące po dnie Bałtyku nitki o długości 1220 km, rozciągnięte pomiędzy rosyjskim Wyborgiem a niemieckim Greifswaldem. Pierwsza powinna być oddana do eksploatacji w końcu 2011 r., a druga – w Przepustowość gazociągu to najpierw 27,5 mld m sześc. gazu rocznie, a po oddaniu drugiej nitki – dwa razy tyle

15 Problematyka budowy gazociagu Nordstream
Planowana inwestycja od dawna budzi wiele emocji mających tło polityczne, ekonomiczne i ekologiczne z punktu widzenia części Europy, w tym wielu państw UE ze wschodniej części kontynentu – musi budzić opór. Znaczenie państw tranzytowych (jak Polska) może ulec obniżeniu.

16 Rurociąg Nabucco W Ankarze została podpisana umowa w sprawie budowy rurociągu Nabucco,  który ma transportować gaz z regionu kaspijskiego do Europy z  pominięciem Rosji. Porozumiały się w tej sprawie Turcja i cztery kraje Unii Europejskiej - Austria, Węgry, Rumunia i Bułgaria.  Planowana długość rurociągu to 3 tys. 300 kilometrów. Docelowo ma on transportować 31 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 

17 Problematyka budowy gazociągu Nabucco
Brak kontraktów gazowych Państwa chcące wpompować gaz w rurociąg są niepewnymi kontrahentami (Irak, Syria, Egipt, Turkmenistan, Azerbejdżan). Dodatkowo niektóre z nich są mocno uzależnione od Rosji Tereny na których ma być budowa są: ogarnięte wojną(Gruzja), terenami etnicznymi  Kurdów

18 Kryzysy Energetyczne 1956 i 1967 – wstrzymanie żeglugi tankowców w Kanale Sueskim

19 Szok naftowy – zjawisko które wystąpilo dwukrotnie w latach 70-tych XX wieku. Wywołany gwałtownym wzrostem cen ropy lub znaczącym zmniejszeniem podaży. Skutkuje recesją.

20 Kryzys Energetyczny, lata 70-te
Październik 1973, wojna izraelsko-arabska - embargo na dostawy ropy do USA i Holandi - radykalne obniżenie wydobycia przez kraje arabskie - gwałtowny wzrost kosztów produkcji hamuje wzrost ekonomiczny 1979 rok, rewolucja w Iranie - przerwanie wydobycia ropy w wyniku strajków. Po wznowieniu produkcji, dostawy wciąż ograniczone - 1980, wojna iracko-irańska

21 Następstwa kryzysu energetycznego z lat 70-tych
Poszukiwanie nowych rejonów występowania surowców poszukiwanie alternatywnych źródeł energii zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców Zmniejszanie zużycia paliw przez samochody Opracowanie bardziej efektywnych sposobów ocieplania budynków

22 Koszty społeczne górnictwa
Tendencja spadkowa jeśli chodzi o wydobycie Wzrost kosztów utrzymania kopalń

23 Koszty społeczne górnictwa

24 Wypadki w kopalniach

25 Emerytury górnicze - koszty
Wg. Ministerstwa Polityki Społecznej, specjalne emerytury górnicze do 2020 roku będą kosztować podatników ok. 70 mld zł

26

27 POLITYKA ENERGETYCZNA UE PREZENTACJĘ PRZYGOTOWALI:
- Oskar BUCHELT - Paweł KARCZEWSKI - Jakub ROMANOWSKI Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "POLITYKA ENERGETYCZNA UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google