Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof 28.02.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof 28.02.2012."— Zapis prezentacji:

1 Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof Klimkiewicz@comarch.com 28.02.2012

2 Agenda Comarch – CRM & Marketing Solutions Metodologia PMI Proces wytwarzania oprogramowania na przykładzie systemów lojalnościowych Zarządzanie w zespołach rozproszonych Rola Project Managera Rola Analityka i Projektanta Rola programisty i testera Projekt w różnych strefach czasowych - problemy i zagrożenia Różnice kulturowe - zagrożenie czy szansa?

3 CRM & Marketing Solutions  Comarch Loyalty Management  Comarch Campaign Management  Comarch Smart Analytics

4 Comarch – gdzie jesteśmy na świecie Obsługa klientów z biur w ponad 20 krajach na 4 kontynentach

5 Centra produkcji systemów lojalnościowych

6 Nasi klienci - rozwiązania na całym świecie

7 Metodologia PMI - główne obszary Inicjacja › Identyfikacja i analiza wymagań › Wymagania biznesowe oraz koszty › Planowanie projektu › HLC – High Level Concept Planowanie (analiza i projekt techniczny) › Struktura organizacyjna oraz kreowanie zespołu › Kick-off meeting › Warsztaty › Potwierdzenie wymagań biznesowych, identyfikacja krytycznych procesów i ryzyka › Harmonogram projektu › Projekt techniczny – core functionality. Realizacja (wdrażanie, testowanie i wdrażanie) › Dostosowywanie aplikacji › Konfiguracja interfejsów › testy i instalowanie aplikacji Kontrola › Kamienie milowe › Reagowanie – zmiany w projekcie › Sposoby komunikacji › Eskalacja › Ryzyka i zarządzania jakością Zakończenie › Go-live › Zakończenie działań w ramach projektu › Podsumowanie wyników › Zdobyte doświadczenia

8 Struktura projektu Steering Committee Members of steering committee COMARCH Members of steering committee Client Project Management Team Project Manager COMARCH Workgroups (COMARCH + Client) Business Processes Installation Configuration Training Integration Testing Project Manager Client

9 Komitet Sterujący – zakres odpowiedzialności  Zapewnienie zasobów i wyznaczenie PM’a  Eskalacji problemów oraz ryzyka własne  Zalecenie działań w sprawie zmian  Punkt początkowy eskalacji dla Project Managerów Steering Committee Members of steering committee COMARCH Members of steering committee Client

10 Kierownictwo projektu - zakres odpowiedzialności  Dostawa wymaganych produktów  Planowanie, kontrola - monitorowanie  Zarządzanie planem projektu - harmonogram  Zarządzanie przepływem informacji  Reakcja na nowe oczekiwania  Zarządzanie ryzykiem i problemami  Zarządzanie uzgodnionych działań w ramach uzgodnionych terminach Project Management Team Project Manager COMARCH Project Manager Client

11 Zespół projektowy

12 Fazy ​​projektu

13 Wykorzystywane sposoby komunikacji Formalna  Protokoły ze spotkania  Raport ze statusu projektu  Protokół uzgodnień  Protokół zdawczo-odbiorczy  Inne Nieformalna  E-mail - między kierownikami projektów a liderami grup roboczych  Telekonferencje (status projektu)  Spotkania/Dyskusje między ekspertami obu stron

14 Narzędzia komunikacji – zespoły rozproszone Warsztaty u klienta Konferencje  Telekonferencje  WebEx Wymiana dokumentów  Repozytorium dokumentów – SourceSafe, Subversion  Fax & Mail Monitoring problemów  Open issues log Support  ITIL best practises  JIRA

15 Praca zespołowa - cechy  Współdziałanie czyli zorganizowane działanie zmierzające do realizacji wspólnego celu  Współpraca  Współpartnerstwo  Możliwość i chęć udzielenia sobie pomocy  Możliwość łączenia zawodów i specjalności  Możliwość pełnienia funkcji w zależności od kwalifikacji, umiejętności, zdolności, aktualnych możliwości (chęci)  Zbiorowa odpowiedzialność za rezultaty pracy

16 Grupy problemów zachodzących w zespole Grupa I - czynności mające na celu określenie zadań, czynności motywujące, mobilizujące do działania  Czynności mające na celu określenie zadań: podejmowanie inicjatyw poszukiwanie informacji pozyskiwanie informacji gromadzenie i przetwarzanie informacji diagnozowanie i analizowanie sytuacji diagnozowanie środków, sposobów i metod działania wyrażanie opinii o wszystkim ocena wszystkich i wszystkiego podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów  Motywowanie i mobilizowanie: poszukiwanie kompromisu utrzymanie ładu w zespole wypracowanie norm, wzorców, standardów integrowanie członków zespołu

17 Grupy problemów zachodzących w zespole Grupa II - wypracowanie ideologii i spójności grupy  Wpływanie na zachowanie  Kształtowanie zachowania  Wpływa na pracę zespołu  Wpływ na stopień odczuwanego przez członków zespołu zadowolenia, satysfakcji

18 Grupy problemów zachodzących w zespole Grupa III - identyfikacja z grupą - akceptacja współpracowników zespołu, lidera zespołu, przyjęcie celów i zadań postawionych przed zespołem, warunki pracy, metody pracy

19 Zalety pracy zespołowej  Działanie, praca zespołowa pozwala uzyskiwać lepsze rezultaty niż praca jednostek  Podniesienie wydajności pracy  Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu  Pozwala na wykonywanie każdemu członkowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie, dzięki temu wzrasta zadowolenie z pracy  Zmniejsza się poczucie zależności od przełożonego  Wzmacniają się więzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu ( integracja), grupa staje się całością  Prowadzi do osłabienia fluktuacji a przez to obniża się koszty z tym związane  Odciąża aparat kierowniczy od wykonywania zadań w miarę prostych, rutynowych, o niskim stopniu odpowiedzialności  Umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy i daje możliwość wzajemnej pomocy, grupowego rozwiązywania problemów ; ułatwia, przyspiesza, udrażnia przepływ informacji i proces komunikowania się, wymianę doświadczeń, ułatwia pokonywanie różnic wynikających z indywidualnych postaw, umożliwia wspólne tempo pracy, uaktywnia proces wzajemnej kontroli i samokontroli.

20 Potencjalne wady pracy zespołowej  Może prowadzić do konformizmu  Może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymuszający na członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych  Zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartości funkcjonujących w zespole  Zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik

21 Project Manager – rola  Kierowania zespołem  Planowanie, kontrola - monitorowanie  Zarządzanie planem projektu - harmonogram  Zarządzanie przepływem informacji  Reakcja na nowe oczekiwania  Zarządzanie ryzykiem i problemami  Tworzenie Karty Projektu  Analiza Interesariuszy  Przeprowadzenie spotkania inicjalizującego (Kick-off meeting)  Tworzenie Planu Projektu  Przygotowanie rekomendacji planów bazowych dla komitetu sterującego  Monitorowanie postępów projektu i raportowanie postępu prac  Wprowadzanie zmian w projekcie  Przygotowanie i prowadzenie spotkania komitetu sterującego  Zamknięcie Projektu - tworzenie raportu zamknięcia projektu

22 Project Manager – działania  Sformułowanie - określenie celów, które będą realizowane przez zespół  Podział celów na zadania  Dobór albo wybór sposobów działania  Organizacja przebiegu działań  Przekształcenie poszczególnym członkom zadań i motywowanie ich do pracy  Kontrola tego co się dzieje w zespole

23 Rola PM'a – "pryzmat doświadczenia"  Zrównoważony  Pewny siebie  Dominujący charakter  Przynaglający do działania  Kieruje procesem działania  Kieruje pracą zespołu  Ustala cele i priorytety  Wykorzystuje zdolności interpersonalne np. przy dyskusjach  Koncentruje pracę zespołu na jego działaniach  Łagodzi trudności  Podtrzymuje zespół w działaniach  Podejmuje szybko i stanowczo decyzje i konsekwentnie je realizuje

24 Rola Analityka i Projektanta  Analiza wymagań oraz udział w procesie wdrożenia aplikacji  Prowadzenie analizy biznesowej, technicznej i systemowej u Klienta  Projektowanie interfejsów wykorzystywanych do integracji z systemami zewnętrznymi  Dokumentowanie prac analitycznych (UML, TOS, Use Cases)  Projektowanie i kreacja scenariuszy testowych (Test Cases)

25 Rola Programisty i Testera Programista Podstawowym zadaniem programisty jest napisać w wyznaczonym terminie określony moduł, oczywiście najlepiej nie popełniając w nim żadnego błędu. W następnej kolejności przekazać go do niezależnych testów. Tester Proces testowy polega na kompleksowym sprawdzeniu jakości testowanego systemu, począwszy od zweryfikowania poprawności funkcjonalnej po sprawdzenie stopnia użyteczności i wygody w korzystaniu z aplikacji przez użytkownika.

26 Proces testowania  Testy modułowe - start na etapie dewelopmentu i obejmuje weryfikację poprawność kodu źródłowego  Testy funkcjonalne - poszczególnych modułów systemu,  Testy integracyjne – integracja systemu z systemami zewnętrznymi  Testy akceptacyjne - kończące proces testowy, mające na celu całościową ocenę jakości systemu pod kątem poprawności działania i przystępności interfejsu użytkownika. Kluczem do sukcesu jest takie udokumentowanie i komunikowanie wymagań, by były one zrozumiałe dla odbiorców – programistów, którzy będą tworzyć kod systemu, oraz testerów, którzy będą produkowane rozwiązanie testować. Świadomość wagi procesu testowego jako elementu tworzenia projektu informatycznego staje się coraz bardziej powszechna pośród kierowników projektów czy dyrektorów działów produkcji w firmach programistycznych – JAKOŚĆ PRODUKTU

27 Zespół a różne strefy czasowe -6h -2h -1h +6h +2h +1h

28 Dziękuję


Pobierz ppt "Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof 28.02.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google