Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Kod zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (MEN): 712[04] i specjalności dla rynku pracy (MPiPS): Na wesoło 2

3 NA WESOŁO Powrót Przychodzi facet do pracy i pyta się:
Nauczyciel pyta dzieci w klasie: - Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? - Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! - Nauczyciel: A czemu nie buduje? - Jasio: No bo mieszka w zegarach. Przychodzi facet do pracy i pyta się: - Mogę u pana pracować? - Może pan a zna pan angielski? - A po co mi angielski na polskiej budowie w Polsce? - Pokaże panu po co. Idą na budowę i facet woła: - Łom dej! - Co dej!? - Gdzie dej!? - Tu dej! - OK! Powrót 3

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że monter konstrukcji budowlanych: Pracuje przy montażu budynków i budowli, takich jak: budynki mieszkalne, handlowe, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, mosty, dźwigi, kładki, wieże, słupy energetyczne, słupy radiostacji. Wykonuje prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, budowaniu niezbędnych rusztowań. Znajdzie zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych. Stanowiska pracy zorganizowane są najczęściej bezpośrednio na placu budowy oraz w nie wykończonych obiektach budowlanych. Praca w tym zawodzie może być wykonywana w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wibracji, a czasami w środowisku chemicznie agresywnym, często na dużych wysokościach oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca odbywa się zazwyczaj w systemie dwuzmianowym (w wyjątkowych wypadkach trzyzmianowym), akordowym lub w innym systemie, w zależności od sezonowego natężenia robót.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Co powie fachowiec klientowi, gdy ten zwróci mu uwagę, że ściana jest krzywa: – Murarz: Niech się pan nie przejmuje tynkarze wyrównają. – Tynkarz: Niech się pan nie martwi, szpachlarz wyrówna. – Szpachlarz: Spokojnie, nie takie ściany spece od tapet wyprowadzali … Powrót 6

7 Zadania zawodowe Przygotowywanie elementów konstrukcji metalowych i żelbetowych do montażu i ich montowanie. Łączenie elementów konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania. Wykonywanie złączy prefabrykatów żelbetowych. Zabezpieczanie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. Wykonywanie prostych robót murarskich, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich związanych z montowaniem elementów żelbetowych. Wykonywanie rusztowań do robót budowlanych. Wykonywanie złączy i połączeń elementów drewnianych. Montowanie elementów konstrukcji drewnianych. Zabezpieczanie drewna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Konserwowanie i naprawianie konstrukcji budowlanych. Składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Podejmowanie współpracy w brygadzie montażowej podczas montażu obiektów oraz robót pomocniczych związanych z montażem.

8 Wytycza osie i krawędzie wbudowania prefabrykatów.
Osadza i mocuje ościeżnice okienne i drzwiowe. Przecina wyroby hutnicze za pomocą narzędzi ręcznych i mechanicznych. Wierci i rozwierca otwory na śruby i nity. Osadza podokienniki. Wykonuje proste deskowania ścian. Obrabia drewno siekierą i toporem, dłutami, piłami, strugami, wierci otwory. Łączy słup stalowy z fundamentem i podciągiem, łączy belkę stalową ze słupem. Montuje elementy hal stalowych. Wykonuje montaż elementów budynków wielokondygnacyjnych o konstrukcji stalowej. Montuje rusztowania: gniazdowe, wspornikowe, wiszące, rurowe i inne. Montuje szkielety zbrojeniowe prostych konstrukcji. Wykonuje styki suche prefabrykatów żelbetowych. Układa zaprawę w miejscu wbudowania prefabrykatów. Wykonuje złącza (śrubowe, trzpieniowe, spawane) prefabrykatów żelbetowych. Montuje budynki halowe o konstrukcji żelbetowej. Wykonuje montaż budynków w technologii wielkoblokowej i wielkopłytowej. I wiele innych… Na wesoło Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. 8

9 NA WESOŁO Monter trzyma w ręku nitownicę, stoi na drabinie i nituje. Nagle podchodzi do niego pomocnik i pyta: – Szefie mocno się pan trzyma nitownicy? – No mocno, a co? – No to zabieram drabinę… Powrót

10 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis młotki, przecinaki, wybijaki, podbijaki umożliwiają montaż i demontaż połączeń konstrukcji budowlanych z użyciem siły udarowej czerpaki i kielnie służą do nabierania z kadzi zaprawy murarskiej i betonu oraz jego rozprowadzenia na powierzchni siekiery, topory, dłuta, wiertła do drewna służą do obróbki budowlanych konstrukcji drewnianych drążki, kliny, łomy, łapki, chwytaki umożliwiają zwiększenie działania siły fizycznej człowieka przy przesuwaniu i dopasowywaniu masywnych elementów konstrukcyjnych elektronarzędzia (wiertarki, młotki udarowo-obrotowe, wibratory, pilarki itp.) służą do czyszczenia, wykonywania otworów, uderzania, cięcia itp. zarówno elementów stalowych, drewnianych i żelbetowych nagrzewnice powietrza powalają, zwłaszcza zimą, ogrzać pomieszczenia pracy, nagrzać zaprawy i betony celem przyśpieszenia wiązania, podgrzać kruszywo, oczyścić ze śniegu i lodu elementy konstrukcyjne wciągarki, żurawiki służą do transportu pionowego montowanych elementów

11 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie monter konstrukcji budowlanych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna … Uwaga: W podanych tekstach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że masz dużą sprawność fizyczną? 2 Czy możesz powiedzieć o sobie, że masz doskonałe zdrowie? 3 Czy bez trudu i pewnie potrafisz wspinać się na wysokości? 4 Czy potrafisz bez trudu utrzymywać równowagę ciała? 5 Czy potrafisz podnosić ciężkie przedmioty, chodzić z nimi, a nawet wspinać się na wysokości? 6 Czy jesteś odpowiedzialny? 7 Czy jesteś osobą solidną? 8 Czy potrafisz pracować w zespole? 9 Czy potrafisz sumiennie wykonywać polecenia wydawane przez przełożonych np. nauczyciela? 10 Czy zasady bezpieczeństwa w szkole nie są dla ciebie „czczym gadaniem”? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

13 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 13

14 NA WESOŁO Powrót Co to znaczy urlop? Ojciec wyjaśnia synowi:
- Urlop, synku, to kilkanaście dni w roku, kiedy przestaje się robić to, co każe szef, a zaczyna się robić to, co każe żona. Powrót 14

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie monter konstrukcji budowlanych, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. 15

16 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz lęk wysokości? 2 Czy masz zaburzenia równowagi i świadomości (np. padaczka)? 3 Czy masz przewlekłe stany zapalne organizmu? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy masz jakiekolwiek dolegliwości związane ze sprawnością rąk i palców, np. na reumatyzm? 6 Czy masz wady wzroku, których nie można skorygować okularami? 7 Czy masz wady i choroby kręgosłupa? 8 Czy masz schorzenia układu oddechowego? 9 Czy cierpisz na choroby układu krążenia?

17 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie monter konstrukcji budowlanych. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. 17

18 Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych
Aby pracować w zawodzie, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać jednoroczną szkołę policealną 1.3. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury może podjąć naukę na uczelni wyższej Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

19 Kształcenie w zawodzie
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej przygotowując się do wykonywania zawodu? W ramach bloku: 3.1. Techniczne podstawy budownictwa: rozpoznawać i charakteryzować podstawowe materiały budowlane; odczytywać i interpretować rysunki budowlane; posługiwać się dokumentacją budowlaną; wykonywać przedmiary i obmiary robót; wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne; organizować stanowiska składowania i magazynowania; transportować materiały budowlane. 3.2. Technologia montażu konstrukcji metalowych: montować różne typy rusztowań; wykonywać łączenia elementów konstrukcyjnych w stykach montażowych; wykonywać montaż hal, ich słupów, ścian i dachów; wykonywać montaż zbiorników cylindrycznych różnymi metodami; wykonywać montaż kominów stalowych; wykonywać prace montażowe poszczególnych elementów, budynków wielokondygnacyjnych; wykonywać montaż masztów i wież; wykonywać montaż zbiorników kulistych; wykonywać naprawy uszkodzonych elementów i konstrukcji metalowych; - konserwować konstrukcje stalowe. 3.3. Technologia montażu konstrukcji żelbetowych: sterować pracą operatora żurawia budowlanego; transportować i składować prefabrykaty konstrukcji żelbetowych; dobierać i transportować elementy do wykonania rusztowań; montować i demontować rusztowania do robót montażowych; przygotowywać elementy konstrukcji żelbetowych do montażu; wykonywać czynności montażowe na miejscu; wyznaczać miejsce montażu elementu, wykonać styk montażowy i rektyfikację elementu; przygotowywać i wykonywać złącza prefabrykatów żelbetowych; wykonywać proste roboty zbrojarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych; wykonywać proste deskowania.

20 Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu? Przykładowe: Anatol Kuczyński, Władysłąw Lenkiewicz, Zarys budownitwa ogólnego, WSiP, Warszawa 2000, Władysław Lenkiewicz, Zygmunt Michnowski, O materiałach budowlanych, WSiP, Warszawa, Wojciech Włodarczyk, Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa, Kazimierz Wysocki, Rusztowania. Budowa i eksploatacja, KaBe, Krosno 2009.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie (nazwa zawodu). Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta: - Czy jest praca dla absolwenta? - Oczywiście, że tak! Pensja zł, komórka i samochód służbowy. - Pani żartuje?! - Sam pan zaczął... Magazynier do kolegi: - Wiesz, u nas w magazynie są same skarby. - Jak to? - Trzeba nieźle się nakopać, aby coś znaleźć. Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie są: monter konstrukcji stalowych, monter konstrukcji żelbetowych, monter konstrukcji drewnianych, monter rusztowań. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować monter konstrukcji budowlanych, są: murarz, malarz budowlany, dekarz – blacharz, betoniarz – zbrojarz, tynkarz, cieśla, stolarz budowlany, monter izolacji budowlanych, monter rurociągów. Monter konstrukcji budowlanych może poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach budowlanych małych, średnich i dużych. Z uwagi na zespołowy charakter pracy w zasadzie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Na wesoło Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie monter konstrukcji budowlanych? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Przychodzi mama Jasia do biura pośrednictwa pracy, żeby synowi robotę jaką załatwić: – Pani, nie byłoby dla Jasia jakieś roboty, bo chłopak się marnuje pod sklepem... – A co Jasiu potrafi? – No murować umie, podstawówkę skończył... – A to mamy: murarz, 4000 na rękę... – Pani kochana! Toć przecież Jasiu cały czas po pracy będzie pod sklepem siedział, jak tyle pieniędzy zarobi... A za mniej nie ma? – No jest jeszcze – pomocnik murarza, 3000 na rękę .... – No ale 3000? Też za dużo… A tak za złotych to coś by się nie znalazło? – Hmmm... To by Jasio musiał studia skończyć… Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Murator (http://www.wydawnictwo.murator.pl/, ). Budowlaniec (http://www.budowlaniec.org/, ). Forum Budowlane (http://www.forum-budowlane.pl/, ).

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Monter konstrukcji budowlanych (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, ). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Monter konstrukcji budowlanych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/monter_konstr_budowlanych.pdf, stan na: ). Modułowy program nauczania. Monter konstrukcji budowlanych 712[04]. Warszawa, MEN 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu Monter konstrukcji budowlanych (712903). (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, ). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, 2005. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Monter konstrukcji budowlanych (712903). Warszawa MPiPS, (http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl; stan na: ). Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom VI. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. VI-145. 27

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm). Na wesoło

29 NA WESOŁO Powrót Kierownik krzyczy do montera:
– Ale tu bałagan, betoniarka nieczyszczona od miesiąca, cement nieprzykryty od miesiąca, cegły niepoukładane od miesiąca! – A to moja wina?! Ja tu jestem dopiero od dwóch tygodni! Majster pyta pomocnika montera: – Kowalski dlaczego ty nosisz po jednej desce, a Nowak po dwie? – Bo to jest leń, nie chce mu się dwa razy chodzić. Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google