Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO
wersja dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

2 OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 813[01] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy
Czy wiesz, że operator urządzeń przemysłu ceramicznego: Obsługuje urządzenia do przygotowywania mas ceramicznych, formowania, wypalania i obróbki wyrobów ceramicznych, sylikatowych i ogniotrwałych oraz do produkcji materiałów ściernych. Jego praca odbywa się w halach produkcyjnych, zwykle w pozycji stojącej. Jest to praca fizyczna, należy do monotonnych, operator wykonuje rutynowe, powtarzające się czynności. Praca jest ściśle regulowana instrukcjami wykonywania poszczególnych czynności, wynikającymi z procesu technologicznego. W halach produkcyjnych występuje duże zapylenie, hałas (np. na stanowisku operatora piły diamentowej, matowienia szkła) i wysoka temperatura (topiarz szkła, palacz pieców ceramiki budowlanej, wypalacz wyrobów ceramicznych). Współpracuje z innymi specjalistami, ale kontakty ograniczone są do niezbędnych służbowych, wynikających a z organizacji procesu produkcyjnego. Obiektem pracy są urządzenia. Pracuje 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym. Na niektórych stanowiskach (palacz pieców ceramiki budowlanej, topiarz szkła, wypalacz wyrobów ceramicznych) praca jest w ruchu ciągłym (w dzień i w nocy oraz w dni wolne od pracy). Ponosi odpowiedzialność za jakość wytworzonego półfabrykatu lub wyrobu. Jego pracę nadzoruje brygadzista, mistrz lub kierownik zmiany.

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Podkreśl je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić te sformułowania. Najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej, rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy zapoznasz się z treścią kolejnych slajdów.

5 Zadania i umiejętności zawodowe
Obsługuje urządzenia rozdrabniające, sortujące, mieszające i dozujące do przygotowania mas ceramicznych. Obsługuje i nadzoruje baterie pras półautomatycznych i automatycznych, tokarki doprodukcji porcelany elektrotechnicznej oraz półautomaty i automaty do formowania ceramiki stołowej. Obsługuje prasy pasmowe, agregaty próżniowe i prasy hydrauliczne przy formowaniu wyrobów ceramiki budowlanej. Obsługuje prasy stemplowe przy formowaniu cegły surowej lub wyrobów sylikatowych; dotłaczarki mechaniczne i prasy przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych. Obsługuje: piece łukowe do topienia surowców glinowych; różnego rodzaju piece do prażenia-palenia surowców ogniotrwałych, spalania szlamów oraz wypalania wyrobów ogniotrwałych. Obsługuje: piece kwarcowe i cyrkonowe przy produkcji wyrobów ogniotrwałych topionych. Obsługuje i nadzoruje: piece okresowe, pasażowe oraz tunelowe do wypalania półfabrykatów ceramicznych bez szkliwa i ze szkliwem; piece kręgowe w ruchu ciągłym, piece okresowe czy tunelowe do wypalania wyrobów ceramiki budowlanej. Obsługuje szlifierki, polerki i piły do szlifowania i polerowania płaszczyzn. Przecina po wypaleniu: rury, tuleje i izolatory. Obsługuje szlifierki i piły do obrabiania wyrobów ogniotrwałych w celu nadania im wymaganych kształtów i wymiarów. Czyści i konserwuje obsługiwane maszyny i urządzenia, usuwa drobne usterki. Niekiedy nadzoruje pracę innych pracowników.

6 Posiada umiejętność obsługiwania i nadzorowania:
pieców do topienia mas mineralnych i produkcji szkliw ceramicznych, urządzeń rozdrabniających, sortujących i mieszających, urządzeń do formowania , wypalania i obróbki wyrobów ceramicznych, sylikatowych ogniotrwałych, pras i tokarek do produkcji porcelany elektrotechnicznej, automatów do formownia ceramiki stołowej, użytkowej, pamiątkarskiej, i artystycznej, pras i agregatów próżniowych do formowania wyrobów ceramiki budowlanej, cegieł i wyrobów sylikatowych, pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych wyrobów ceramiki budowlanej, prażenia i palenia surowców ogniotrwałych, spalania szlamów i wypalania wyrobów ogniotrwałych, pieców łukowych do topienia surowców glinowych, kwarcowych i cyrkonowych, urządzenia do spustu lawy do form odlewniczych, urządzeń płuczących i segregujących, szlifierek, polerek i pił do polerowania płaszczyzn, Zajmuje się też obróbką i wytwarzaniem ziarna i mikroproszków materiałów ściernych. Praca własna… Uwaga: w podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe, niezrozumiałe sformułowania. Spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

7 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis urządzenia płuczące i segregujące, sita filtracyjne służą do starannego przygotowania surowców do produkcji gniotowniki, kruszarki, strugarki, młyny, prasy rolowe mielące klinkier, mieszadła, mieszarki do mechanicznego rozdrabniania i mieszania surowców do produkcji cegły i innych wyrobów ceramicznych wagi służą do dokładnego odważania surowców do produkcji przenośniki taśmowe służą do przemieszczania surowców, półproduktów i produktów urządzenia do cięcia (nożyce ręczne, gilotynowe, krążkowe, dźwigowe) służą do cięcia półfabrykatów, np. przy produkcji cegieł, płytek ceramicznych i innych wyrobów przybory grawerski i malarskie służą do prac wykończeniowych automaty formierskie urządzenia do formowania wyrobów piece służą do topienia, do prażenia piec do wypalania cegieł piec do wypalania cegieł ma 140 m długości, mieści się w nim 50 wózków jednocześnie, a wypalanie trwa dwie i pół doby agregaty szkliwierskie do nakładania szkliwa na wyroby ceramiczne prasy, tokarki, agregaty próżniowe służą do formowania wyrobów szlifierki, polerki, piły diamentowe do końcowej obróbki wyrobów szklanych urządzenia do suszenia wyrobów ceramicznych technologia produkcji wyrobów ceramicznych obejmuje proces suszenia urządzenia do pakowania i magazynowania w pełni zautomatyzowane linie

8 Cechy psychofizyczne Test samooceny
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy test, dotyczący wymaganych cech psychofizycznych oraz predyspozycji fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie.

9 Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne
Lp. Cechy osobowości, predyspozycje fizyczne Tak Nie 1. Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? 1 2. Czy masz dobrą wyobraźnię przestrzenną i poprawnie spostrzegasz kształty? 3. Czy masz łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej? 4. Czy masz podzielność i dobrą koncentrację uwagi? 5. Czy jesteś zdecydowany pracować w trudnych warunkach mikroklimatycznych? 6. Czy jesteś dokładny w działaniu i potrafisz kontrolować swoją pracę? 7. Czy masz refleks? 8. Czy wytrzymały fizycznie? 9. Czy masz zainteresowania techniczne i chemiczne? 10. Czy masz zdolności manualne? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz swój wynik. Razem punktów:

10 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i predyspozycji fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto przemyśleć dokładnie decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się doradcą zawodowym.

11 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny Przeczytaj uważnie poniższy wykaz przeciwwskazań zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wybierz właściwą odpowiedź. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. Praca własna… Uwaga: w podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

12 Przeciwwskazania zdrowotne
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1. Czy masz skłonność do alergii, chorób skóry rąk? 1 2. Czy chorujesz na padaczkę, masz zawroty głowy? 3. Czy miewasz zaburzenia zmysłu węchu, bądź dotyku? 4. Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś, miałeś zaburzenia równowagi? 5. Czy masz słabą wydolność fizyczną, masz zmniejszoną sprawnością ruchową? Czy praca w pozycji stojącej bardzo Cię męczy? 6. Czy cierpisz na znaczną wadę słuchu i nie słyszysz poleceń osób stojących w pobliżu? 7. Czy chorowałeś ostatnio na przewlekłe choroby płuc, oskrzeli? 8. Czy masz wadę serca, która uniemożliwia Ci wykonywanie prac fizycznych? 9. Czy cierpisz na choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm? 10. Czy masz wadę wzroku wymagającą korekty szkłami, zaburzenia widzenia barw, brak widzenia obuocznego?

13 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

14 Kształcenie w zawodzie
Absolwencie gimnazjum – możesz podjąć naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej. Absolwencie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – możesz podjąć naukę w szkole policealnej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym lub dwuletnim ogólnokształcącym liceum uzupełniającym, a po uzyskaniu matury możesz podjąć naukę w szkołach wyższych na kierunku inżynieria materiałowa. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe operatora urządzeń przemysłu ceramicznego.

15 Kształcenie w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu operatora urządzeń przemysłu ceramicznego? Podstawy programowe kształcenia zawierają się w blokach programowych. W ramach bloku chemiczno-technologicznego będziesz uczył się: charakteryzować właściwości pierwiastków i związków chemicznych istotnych dla przemysłu ceramicznego, sporządzać roztwory i mieszaniny na podstawie receptur i instrukcji technologicznych; rozróżniać podstawowe grupy wyrobów ceramicznych, sporządzać modele, formy-matki, formy robocze gipsowe do formowania przez odlewanie, przeprowadzać proces formowania wyrobów ceramicznych zgodnie z instrukcją obsługi przy pomocy maszyn, opisywać zjawiska występujące w procesie suszenia mas ceramicznych, odczytywać parametry suszenia oraz dokonywać regulacji zgodnie z instrukcją, rozpoznawać wady półfabrykatów, dokonywać załadunku i rozładunku pieca, wykonywać podstawowe badania jakości. W ramach bloku mechaniczno-technicznego: odczytywać rysunki części maszyn i urządzeń, wykonywać ich szkice, posługiwać się typową aparaturą pomiarową, wykonywać czynności kolejnych etapów procesu produkcyjnego, obsługiwać maszyny, urządzenia i instalacje, nadzorować pracę maszyn, urządzeń i instalacji sterowanych ręcznie, mechanicznie i komputerowo, określać przydatność form, matryc i stempli przy formowaniu przez prasowanie wzorników, wylotników przy formowaniu plastycznym. W ramach bloku ekonomiczno-socjotechnicznego: będą omawiane podstawy ekonomii, wynagrodzeń i ubezpieczeń, organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, ergonomia, higiena i bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie.

16 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… 1. Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1) odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, 2) przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, 3) rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie, 4) i najtrudniejsze – wybrać się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl).

17 Rynek pracy Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego są zatrudniani jako: operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych, operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych,  operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych, operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych, operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni, gdzie indziej niesklasyfikowani. Współczesny przemysł ceramiczny cechuje się dużą różnorodnością przedsiębiorstw. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego znajduje zatrudnienie w dużych zmechanizowanych i zautomatyzowanych zakładach, które prowadzą podstawową produkcję ceramiczną. Może pracować w zakładach produkujących ceramikę elektrotechniczną i elektroniczną oraz podzespoły radiowe, a także w zakładach materiałów ogniotrwałych i wytwórniach materiałów i narzędzi ściernych. Małe zakłady rzemieślnicze, które zajmują się wytwarzaniem ceramiki pamiątkarskiej, artystycznej i galanterii ceramicznej, a także wytwarzają część ceramiki budowlanej (np. kafle do budowy pieców) dają zatrudnienie operatorom urządzeń przemysłu ceramicznego. W zakładach rzemieślniczych jest duży udział pracy ręcznej.

18 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… 1. Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu przeprowadź wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z operatorami urządzeń przemysłu ceramicznego pracującymi na własny rachunek lub zatrudnionymi w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wypełnij poniższą tabelę. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

19 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Ceramika Budowlana, Cerambud Sp. z o.o., Cement Wapno Beton, dwumiesięcznik, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Materiały Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Cegła klinkierowa – gliniany skarb, //www.pro-arte.pl/aktualnosci/,262/, stan na 22 grudnia 2009. Ogólna Technologia Ceramiki, //www.bryk.pl/teksty/studia/pozostałe/materiałoznawstwo/, stan na 20 grudnia 2009.

20 III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji:
Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, stan na 22 grudnia 2009. 2. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 2004, urzadzeń premysłu ceramicznego.pdf, stan na 22 grudnia 2009. 3. Modułowy program nauczania. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01], MEN, Warszawa (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, stan na 22 grudnia 2009. 4. Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, , stan na 22 grudnia 2009. 5. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.): Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005, ss 6. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie operatora urządzeń przemysłu ceramicznego, MEN, Warszawa, stan na 22 grudnia 2009. 7. Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom V, MGPiPS, Warszawa 2003, ss. V-279–V-284, stan na 22 grudnia 2009. 8. Program nauczania Nr 813[01]/SZ,LZ/MEN/ , stan na 22 grudnia 2009. KWALIFIKACJE ZAWODOWE W PYTANIACH i ODPOWIEDZIACH B r o s z u r a o e g z a m i n i e z a w o d o w y m dla absolwentów 2- i 3-letnich szkół zawodowych Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny,

21 Źródła informacji Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537). 

22 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują


Pobierz ppt "OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google