Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:"— Zapis prezentacji:

1

2 Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:

3  Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

4  mgr Maria Siwak - Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku Oddział Promocji Zdrowia,  mgr Justyna Winnicka -Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku.

5  Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to w Polsce najczęstsze choroby przenosz one przez kleszcze na człowieka.  Najwięcej przypadków zachorowań stwierdza się w województwie podlaskim oraz warmińsko- mazurskim.  Województwo warmińsko-mazurskie jest terenem wysoce endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze.

6  wskaźnik zapadalności na boreliozę jest dwukrotnie wyższy natomiast wskaźnik zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu jest ośmiokrotnie wyższy w porównaniu z Polską.

7

8 Wykres: Zapadalność na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze w Polsce, woj. warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim w latach 2000-2007

9  W województw ie warmińsko-mazurski m przypadki zachorowań koncentrują się głównie w powiatach wschodnich województwa.  W 2007 roku najwyższy wskaźnik zapadalności na boreliozę wystąpił w powiatach: Ostróda – 112,4; Ełk – 81,1; Iława – 67,7; Pisz – 66,1; Nidzica – 65,0. Najniższy w powiatach: Kętrzyn – 16,6; Elbląg – 25,6; Węgorzewo – 25,7.  Nie rejestrowano zachorowań w powiecie braniewskim.

10  A Analiza powyższych danych epidemiologicznych wskazuje potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie chorób przenoszenia przez kleszcze na człowieka w województwie warmińsko-mazurskim w celu poprawy świadomości mieszkańców województwa dotyczącej profilaktyki boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu.

11  Nazwa instytucji realizującej program: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej,  Zasięg programu : 19 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

12  Na poziomie wojewódzkim – Radosław Gruss, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie,  Na poziomie powiatowym – pracownicy Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, na terenie których realizowany jest program,  Na poziomie szkolnym – szkolni koordynatorzy programu.

13  październik 2008 – wrzesień 2009 r.

14 Cel główny:  Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. Cele szczegółowe:  Podniesienie wiedzy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze,  Zaktywizowanie społeczności szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób.  Zwiększenie wiedzy rodziców uczniów na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Cele programu

15  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ich rodzice,  Nauczyciele, pielęgniarki środowiska szkolnego,  Mieszkańcy 19 powiatów woj. warmińsko- mazurskiego - akcja informacyjna na temat chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka. Grupa docelowa

16 Zajęcia edukacyjne dla uczniów:  w wymiarze minimum 2 godzin lekcyjnych na temat:  sytuacji epidemiologicznej chorób odkleszczowych w Polsce, województwie warmińsko-mazurskim i na terenie powiatów,  kleszcze, występowanie, rozmnażanie się i odżywiani e,  charakterystyka wybranych chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka,  metody profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka, Strategie, formy, metody

17  Przekazywanie treści programowych na spotkaniach z rodzicami.  Szkolenie powiatowych koordynatorów programu.  Szkolenia szkolnych koordynatorów programu.  Akcja informacyjna na temat programu w lokalnych mediach, zamieszczenie informacji na temat programu na stronach internetowych SSE woj. warmińsko-mazurskiego i innych instytucji.

18 Na poziomie powiatowym:  wizytacje realizacji programu w szkołach,  zbiorcza analiza ankiet przesłanych przez szkolnych koordynatorów programu, Na poziomie szkolnym:  analiza ankiet przeprowadzonych przed i po zajęciach edukacyjnych z uczniami. Monitoring i ewaluacja

19  Segregator z materiałami dla koordynatora szkolnego programu (wraz z filmem na płycie CD),  Plakat sygnalizujący program,  Ulotki na temat Kleszczowego Zapalenia Opon Mózgowych,  Materiały dodatkowe opracowane przez OPZiOZ WSSE Olsztyn (dostarczane na bieżąco).

20 Przygotował: Radosław Gruss Oddział Promocji Zdowia Oświaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn.


Pobierz ppt "Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google