Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielcy matematycy polscy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielcy matematycy polscy"— Zapis prezentacji:

1 Wielcy matematycy polscy
Uczestnicy: 10 uczniów klasy III b Zespołu Szkół w Przecławiu Opiekun: mgr Grażyna Gurbiel

2 Cele główne projektu: przybliżenie uczniom postaci polskich matematyków i ich wkład w rozwój tej dziedziny nauki, angażowanie uczniów do wykorzystania technik informatycznych zarówno przy wykonaniu wybranych zadań jak i zaprezentowania wyników swojej pracy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności zbierania, porządkowania, selekcjonowania, opracowywania i analizowania zebranych informacji, uczenie odpowiedzialności za swoją pracę, wyrabianie systematyczności.

3 Uczeń potrafi: Wyszukać informacje w różnych źródłach i dokonać ich selekcji. Wykonać zdjęcia przy pomocy aparatu cyfrowego oraz dokonać jego obróbki w programie graficznym. Wykonać zrzut ekranu w programie AviScreen Classic 1.3. Przygotować stronę WWW. Za pomocą programu Ulead Video Studio11 Plus dokonać obróbki filmu. W programie Audacity wykonać obróbkę dźwięku. W programie Movie Maker podstawić głos do tłumaczonego filmu. Front Page do obróbki strony. Wykonać animację w programie Adobe Photoshop i Easy Gif Animator. Prezentować publicznie efekty swojej pracy. Współdziałać w grupie i wzajemnie się wspierać. Jest odpowiedzialny za efekty pracy grupy i całego zespołu. Przygotować prezentację Power Point ilustrującą realizację projektu i jego efekty.

4 Uczeń zna: Postać Wacława Sierpińskiego, Stefana Banacha , Alfreda Tarskiego, Zdzisława Pawlaka – zna ich wkład w rozwój matematyki. Wie kim byli: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Zna twierdzenie Banacha o punkcie stałym, przekształceniach zbliżających i ich zastosowanie. Zna pojęcie fraktali, umie wskazać fraktale np. w przyrodzie, wie gdzie znalazły zastosowanie. Wie co to jest i jak powstaje trójkąt i dywan Sierpińskiego .

5 Opis projektu Celem projektu było zapoznanie uczniów z postaciami polskich matematyków, którzy wpisali się do światowej historii matematyki. Zbliżały się ferie więc otrzymali następujące zadania: Zastanowić się co w projekcie uwzględnić. Jak to przedstawić. Jakich programów komputerowych użyć. Efektem było podanie następujących ustaleń : wykonanie prezentacji o Wacławie Sierpińskim, Stefanie Banachu, Zdzisławie Pawlaku i o Enigmie, stworzenie strony internetowej i encyklopedii multimedialnej, nakręcenie wywiadu oraz filmu o fraktalach, kampania reklamowa . W trakcie realizacji dochodziły nowe pomysły takie jak np.. wykonanie półki z informacjami o używanych narzędziach i programach czy portretów kilku wybranych matematyków.

6 Narzędzia i programy wykorzystane przy realizacji projektu
Wyszukiwarki: Google, Mozilla Firefox Komputery Aparat cyfrowy – do wykonywania zdjęć niezbędnych w realizacji projektu Projektor multimedialny – do przedstawienia prezentacji Kamera filmowa do nakręcenia wywiadu i filmu z prezentacji dla innych klas Adobe Flash cs3 , Adobe Photoshop i Easy Gif Animator- do wykonania animacji Ulead VideoStudio 11 Plus – obróbka filmów video Microsft PowerPoint – do wykonania prezentacji multimedialnej Microsoft Word – do zapisywania wniosków, opracowywania informacji, Movie Maker – do podłożenia dźwięku w filmie FlipAlbum – do wykonania encyklopedii Catcher – umożliwia szybki zapis i robienie screenów Expressivo – do wykonania dźwięku w prezentacjach

7 Organizacja pracy zespołów
Ze względu na małą liczebność uczestników projektu, uczniowie pracowali w zespołach dwuosobowych lub indywidualnie. Łącznie w projekcie wzięło udział 10 uczniów. Organizacja ich pracy wyglądała następująco: uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę na temat głównego tematu projektu, poszukują informacji, ciekawych stron internetowych, czasopism, książek całym zespołem przygotowują prezentację publiczną „Wielcy matematycy polscy”.

8 Organizacja pracy zespołów c.d.
Podział na poszczególne zadania: - przygotowanie prezentacji multimedialnej, - przygotowanie zaproszeń, gazetki, portretów, - opracowanie animacji i filmów, - napisanie scenariusza wywiadu - przygotowanie materiałów do konkursu , zaplanowanie i zorganizowanie sposobu prezentacji, nagranie wywiadu, opracowanie notatki do gazetki szkolnej. Spotykamy się raz na dwa tygodnie aby obejrzeć efekty pracy, nanieść poprawki . W razie konieczności kontakt z opiekunem w czasie wolnym od zajęć.

9 Rola nauczyciela Wskazałam główne cele i działania projektu.
Podjęłam decyzję dotyczącą harmonogramu prac. Pełniłam rolę doradcy na każdym etapie projektu. Dokonywałam korekty błędów ortograficznych i rzeczowych. Pomogłam dokonać selekcji przygotowanych materiałów. Dostarczyłam część materiałów uzyskanych w wyniku korespondencji z konsultantem. Ustaliłam termin prezentacji na forum szkoły (wcześniej na forum klasy). Zarezerwowałam salę na prezentację. Pomogłam w ustaleniu scenariusza prezentacji. Na bieżąco wspierałam działania uczniów i sprawdzałam efekty ich pracy. Wytłumaczyłam pojęcie granicy, ciągu geometrycznego oraz przekształceń zbliżających. Przybliżyłam pojęcie fraktala, udostępniłam materiały do stworzenia szyfrogramów.

10 Opis działań uczniów Uczniowie wybierają do realizacji zagadnienia zgodnie z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Opracowują zakres swoich zadań. Sporządzają karty pracy wraz z terminarzem. Wykonują prezentacje, animacje, portrety, zaproszenia, gazetkę, materiały do szyfrogramów. Piszą scenariusz wywiadu oraz plan prezentacji. Kręcą wywiad i film. Tworzą stronę internetową i umieszczają na niej efekty swojej pracy. Dokonują samooceny i oceny kolegów. Wykonane portrety oraz gazetkę prezentują w holu głównym szkoły. Prowadzą dokumentację fotograficzną swoich działań.

11 Organizacja pracy c.d. Wyszukiwanie materiałów Selekcja materiałów
I co dalej? Podziwiamy efekty pracy

12 www.wpm.lua.pl Rezultaty pracy
Rezultaty pracy uczniów można oglądać na stronie: Są to: prezentacje: Stefan Banach, Twierdzenie Banacha, Wacław Sierpiński, Zdzisław Pawlak, Stanisław Ulam, Ułamki a fraktale, Alfred Tarski, Enigma – wraz z wmontowanym filmem, filmy: Wywiad z profesorem Wacławem Sierpińskim, Fraktale, Publiczna prezentacja, Encyklopedia Wirtualna, półka obrazująca narzędzia i programy użyte przy wykonywaniu zadań, Prezentacje przedstawiające dokonania poszczególnych grup.

13 Rezultaty pracy c.d. Film o fraktalach

14 Rezultaty pracy c.d. Encyklopedia wirtualna ]
Zrzut ekranowy z prezentacji o Z. Pawlaku Zrzut ekranowy z prezentacji o S. Banachu Encyklopedia wirtualna ]

15 Rezultaty pracy c.d.

16 Rezultaty pracy c.d. Programy użyte przy projekcie
Fragmenty prezentacji Tw. Banacha

17 Rezultaty pracy c.d.

18 Zrzuty ekranowe prezentacji o Enigmie
Rezultaty pracy c.d. Zrzuty ekranowe prezentacji o Enigmie

19 Prezentacja - zdjęcia

20 Efekty edukacyjne: Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom rozwijać następujące umiejętności: zdobyli nowe wiadomości z zakresu matematyki wyszukiwanie w Internecie potrzebnych informacji i ich przetwarzanie komputerowe redagowanie oficjalnych pism (zaproszeń, ogłoszeń, listów, podziękowań, gazetek), promocję własnych działań - strona internetowa, występowanie przed publicznością z wykorzystaniem techniki multimedialnej (projektor, laptop). zarządzanie kontem (odbieranie i wysyłanie informacji), wykonywanie prezentacji w Power Poincie nauczyli się pisać wzory matematyczne przy pomocy edytora równań tworzenia i edytowania animacji, obróbki zdjęć i filmów, nauczyli się planowania zadań, współpracy.

21 Opinie i wnioski uczniów
„Podczas wykonywania przeróżnych zadań uświadomiliśmy sobie, że matematyka to nie tylko nudne liczby i zadania, ale także bardzo piękne i ciekawe rzeczy, choćby fraktale, które nasz projekt obejmował. Gdy wykonywaliśmy wirtualną encyklopedię, która zawierała życiorysy polskich matematyków, dowiedziałem się ile tak naprawdę świat zawdzięcza naszym sławnym rodakom, np. złamanie szyfru Enigmy, wspaniałe fraktale czy też pojęcia w dziedzinie algebry czy statystyki. Podczas pracy w grupie zrozumieliśmy jak ważna jest współpraca między nami. Poznaliśmy swoich przyjaciół z innej strony - jako pracowitych i punktualnych, gdyż to było u nas najważniejsze. Wszystko musiało być na czas. Dzięki temu, że projekt był wykonywany z użyciem komputera nauczyliśmy się i udoskonaliliśmy obsługę wielu programów.” „Całe przygotowania i tworzenie filmu zaznajomiło mnie oraz moich kolegów z tematyką fraktali. Swoją wiedzę poprzez pokaz przekazaliśmy wielu innym uczniom. Moim zdaniem całe przedsięwzięcie warte było zachodu. Jako uczeń 3 klasy gimnazjum, myślę, że warto po sobie zostawić tak miły akcent i przekazać innym, młodszym kolegom, że uczymy się nie tylko na lekcjach, ale także poza nimi, oraz, że informatyka jest w życiu bardzo przydatna. W przyszłości razem z kolegą planujemy zrobić stronę z możliwością publikowania i oceny fraktali „ „Nauczyliśmy się tego, że praca może być także przyjemną zabawą”. „ Ten projekt dał mi wiele przygód i świetną zabawę. Komputery i matematyka okazały się doskonałym połączeniem”

22 Wnioski nauczyciela Projekt ten dostarczył mi wiele informacji w relacji z uczniami. Było to kolejne bardzo pouczające doświadczenie. Pracując nad projektem przekonałam się, jak bardzo ważna tematyka. Musi być przede wszystkim ciekawa, inspirująca dla uczniów i dająca im szanse pokazania się z jak najlepszej strony. Zmotywował mnie do zapoznania się z nowymi programami komputerowymi oraz zmusił do stosowania znanych w większym niż dotychczas zakresie. Udział w projekcie dał mi dużo satysfakcji. Zaangażowanie uczniów i ich wypowiedzi wskazują na to, że prace metodą projektu należy kontynuować. Odczuwałam radość widząc dumę bijącą od uczniów podczas prezentacji. Wypowiedzi widzów: „Ciężka praca ale wspaniałe, fantastyczne efekty.” „Bardzo ambitny projekt, włożyliście w to dużo pracy” „Warto zamieścić tą prezentację na stronie szkoły”

23 Kontakt Zespół Szkół w Przecławiu 39 -320 Przecław ul. Zielona 39a
Wszelkie pytania i uwagi kierować na adres e - mail


Pobierz ppt "Wielcy matematycy polscy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google