Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

2 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Program RizEx2 został opracowany przez Naukowe Centrum Badania Ryzyka Rizikon Program został wyróżniony jako jeden z najlepszych w kategorii zastosowania technologii informatycznych do oceny ryzyka przemysłowego podczas Sympozjum Wspólny rozwój i współpraca w Europie zorganizowanym przez ONZ i Komisję Europejską w Finlandii, w 1998 r.

3 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Pakiet programowy RizEx2 przeznaczony jest do modelowania awarii przemysłowych, prognozowania ich skutków i oceny poziomu ryzyka

4 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 przedstawianie skonstruowanego drzewa błędów w formie graficznej i tekstowej; realizowanie poszukiwań awaryjnych sekwencji odchyleń parametrów technologicznych i błędów w systemie dla wydzielonych w procesie analizy zagrożeń wydarzeń szczytowych powodujących powstanie awarii; ocena prawdopodobieństwa powstania awarii; ocena i dobór alternatywnych rozwiązań dla obniżenia prawdopodobieństwa powstania awarii. OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA AWARII METODĄ DRZEWA BŁĘDÓW

5 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Drzewo błędów w formie tekstowej i graficznej DRZEWO BŁĘDÓW

6 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Program pozwala z biblioteki minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych wybrać limitujące DRZEWO BŁĘDÓW

7 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Konsekwentna ocena alternatywnych rozwiązań w celu obniżenia prawdopodobieństwa realizacji limitujących minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych pozwala minimalnymi kosztami zmniejszyć ryzyko powstania awarii do poziomu akceptowanego DRZEWO BŁĘDÓW

8 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 ANALZA WARUNKÓW POWSTANIA AWARII METODĄ DRZEWA BŁĘDÓW Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU NIEZAWODNOŚĆ UMOŻLIWIA REALIZACJĘ POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEGO BEZPIECZEŃSTWA JEŻELI KOSZTY PONIESIONE NA OBNIŻENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTAPIENIA AWARII SĄ WYSOKIE I NIE DO PRZYJĘCIA DLA OPERATORA INSTALACJI, PRZEPROWADZA SIĘ MODELOWANIE PRZEBIEGU AWARII ORAZ DOBÓR ROZWIĄZAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH SKALĘ SKUTKÓW AWARII

9 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Wykorzystanie drzewa zdarzeń pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności zastosowanych środków ochrony, ocenę skali rozwoju różnych scenariuszy awaryjnych oraz określenie ich prawdopodobieństwa DRZEWO ZDARZEŃ

10 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 RizEx2 UMOŻLIWIA MODELOWANIE FIZYCZNYCH PROCESÓW AWARII I OCENĘ RYZYKA Narzędzia edytora graficznego pozwalają tworzyć (importować i eksportować) wektorowe i rastrowe mapy w formacie 2D i 3D, jak również definiować własności obiektów i określać ich związek z zastosowanymi modelami obliczeniowymi

11 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Wyciek gazu Wyciek cieczy MODELE OBLICZENIOWE ŹRÓDŁA AWARII

12 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Parowanie mieszaniny cieczy przegrzanych Parowanie cieczy z uwzględnieniem wpływu strumieni cieplnych MODELE PAROWANIA CIECZY

13 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Określenie masy substancji wybuchowej między górną i dolną granicą wybuchowości MODELE PAROWANIA CIECZY

14 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Modelowanie różnych typów wybuchów, określanie rozkładu i wielkości nadciśnienia w przestrzeni oraz szacowanie prawdopodobieństwa obrażeń ludzi i stopnia zniszczenia obiektów MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW

15 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Graficzna wizualizacja wyników obliczeń wybuchów…. MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW

16 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 … i raport tekstowy w formacie html MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW

17 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Określenie parametrów odłamkowania podczas wybuchu, strefy niebezpiecznej dla ludzi i prawdopodobieństwa uderzenia odłamków w obiekty MODELE OBLICZENIOWE ODŁAMKOWANIA

18 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Model dyspersji substancji toksycznych w atmosferze umożliwia obliczanie zmian stężenia w czasie i przestrzeni oraz prawdopodobieństwo zatrucia ludzi uwzględniając możliwość ewakuacji… MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE

19 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 … oraz graficzną prezentację rezultatów obliczeń MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE

20 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Wprowadzenie danych dotyczących róży wiatrów i prawdopodobieństwa realizacji różnych scenariuszy powstania i rozwinięcia awarii pozwala określać kontury ryzyka KONTURY RYZYKA

21 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 KONTURY RYZYKA

22 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Program modeluje skutki pożarów na podstawie modeli empirycznych, określa możliwość wystąpienia obrażeń u ludzi (różne stopnie poparzeń) oraz zdolność zapalenia się materiałów palnych pod wpływem promieniowania cieplnego MODELE OBLICZENIOWE POŻARU

23 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Program oblicza obciążenia cieplne i gęstość strumieni cieplnych od pożarów rozlewisk cieczy palnych. Jednocześnie uwzględnia cienie od budynków i szacuje się prawdopodobne stopnie poparzeń ludzi na drogach ewakuacyjnych. MODELE OBLICZENIOWE POŻARU

24 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 Program określa kontury ryzyka od różnych źródeł zagrożeń… MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA

25 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 … oraz pozwala na wizualizację graficzną i tekstową obliczeń ryzyka terytorialnego, indywidualnego, określenia możliwej liczby osób poszkodowanych, tworzenia krzywych P/N … MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA

26 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 W skład pakietu wchodzą bazy danych właściwości substancji niebezpiecznych, materiałów palnych, wytrzymałości budynków i obiektów od działania fali nadciśnienia i inne. Struktura pakietu oraz konstrukcja plików i baz danych umożliwia w stopniu nieograniczonym rozbudowę liczbę modeli obliczeniowych i narzędzi obróbki informacji bez wpływu na podstawowe własności programu STRUKTURA PROGRAMU

27 PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 ZASTOSOWANIE PROGRAMU opracowywanie nowych technologii i konstruowania urządzeń projektowanie i rozmieszczenie nowych instalacji modernizacja istniejących instalacji audyt istniejących, modernizowanych i projektowanych instalacji wykonywanie raportów o bezpieczeństwa i planów operacyjno - ratowniczych wykonywanie usług na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i zakładów przemysłowych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej od pożarów, wybuchów, wycieku substancji toksycznych rozstrzyganie przez zakład przemysłowy spornych punktów z organami nadzoru, z organami lokalnej i państwowej władzy, z organizacjami ekologicznymi, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, etc.


Pobierz ppt "PROGRAM KOMPUTEROWY RizEx2 R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google