Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW"— Zapis prezentacji:

1 DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW
RIZEX2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

2 Program RizEx2 został opracowany przez
Naukowe Centrum Badania Ryzyka Rizikon Program został wyróżniony jako jeden z najlepszych w kategorii zastosowania technologii informatycznych do oceny ryzyka przemysłowego podczas Sympozjum „Wspólny rozwój i współpraca w Europie” zorganizowanym przez ONZ i Komisję Europejską w Finlandii, w 1998 r.

3 Pakiet programowy RizEx2 przeznaczony jest do modelowania awarii przemysłowych, prognozowania ich skutków i oceny poziomu ryzyka

4 OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA AWARII METODĄ „DRZEWA BŁĘDÓW”
przedstawianie skonstruowanego drzewa błędów w formie graficznej i tekstowej; realizowanie poszukiwań awaryjnych sekwencji odchyleń parametrów technologicznych i błędów w systemie dla wydzielonych w procesie analizy zagrożeń „wydarzeń szczytowych” powodujących powstanie awarii; ocena prawdopodobieństwa powstania awarii; ocena i dobór alternatywnych rozwiązań dla obniżenia prawdopodobieństwa powstania awarii.

5 „Drzewo błędów” w formie tekstowej i graficznej

6 DRZEWO BŁĘDÓW Program pozwala z biblioteki minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych wybrać limitujące

7 DRZEWO BŁĘDÓW Konsekwentna ocena alternatywnych rozwiązań w celu obniżenia prawdopodobieństwa realizacji limitujących minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych pozwala minimalnymi kosztami zmniejszyć ryzyko powstania awarii do poziomu akceptowanego

8 ANALZA WARUNKÓW POWSTANIA AWARII METODĄ „DRZEWA BŁĘDÓW” Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU „NIEZAWODNOŚĆ” UMOŻLIWIA REALIZACJĘ POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEGO BEZPIECZEŃSTWA JEŻELI KOSZTY PONIESIONE NA OBNIŻENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTAPIENIA AWARII SĄ WYSOKIE I NIE DO PRZYJĘCIA DLA OPERATORA INSTALACJI, PRZEPROWADZA SIĘ MODELOWANIE PRZEBIEGU AWARII ORAZ DOBÓR ROZWIĄZAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH SKALĘ SKUTKÓW AWARII

9 DRZEWO ZDARZEŃ Wykorzystanie „drzewa zdarzeń” pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności zastosowanych środków ochrony, ocenę skali rozwoju różnych scenariuszy awaryjnych oraz określenie ich prawdopodobieństwa

10 RizEx2 UMOŻLIWIA MODELOWANIE FIZYCZNYCH PROCESÓW AWARII I OCENĘ RYZYKA
Narzędzia edytora graficznego pozwalają tworzyć (importować i eksportować) wektorowe i rastrowe mapy w formacie 2D i 3D, jak również definiować własności obiektów i określać ich związek z zastosowanymi modelami obliczeniowymi

11 MODELE OBLICZENIOWE ŹRÓDŁA AWARII
Wyciek gazu Wyciek cieczy

12 MODELE PAROWANIA CIECZY
Parowanie mieszaniny cieczy przegrzanych Parowanie cieczy z uwzględnieniem wpływu strumieni cieplnych

13 MODELE PAROWANIA CIECZY
Określenie masy substancji wybuchowej między górną i dolną granicą wybuchowości

14 MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW
Modelowanie różnych typów wybuchów, określanie rozkładu i wielkości nadciśnienia w przestrzeni oraz szacowanie prawdopodobieństwa obrażeń ludzi i stopnia zniszczenia obiektów

15 MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW
Graficzna wizualizacja wyników obliczeń wybuchów….

16 MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW
… i raport tekstowy w formacie html

17 MODELE OBLICZENIOWE ODŁAMKOWANIA
Określenie parametrów odłamkowania podczas wybuchu, strefy niebezpiecznej dla ludzi i prawdopodobieństwa uderzenia odłamków w obiekty

18 MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE
Model dyspersji substancji toksycznych w atmosferze umożliwia obliczanie zmian stężenia w czasie i przestrzeni oraz prawdopodobieństwo zatrucia ludzi uwzględniając możliwość ewakuacji…

19 MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE
… oraz graficzną prezentację rezultatów obliczeń

20 KONTURY RYZYKA Wprowadzenie danych dotyczących róży wiatrów i prawdopodobieństwa realizacji różnych scenariuszy powstania i rozwinięcia awarii pozwala określać kontury ryzyka

21 KONTURY RYZYKA

22 MODELE OBLICZENIOWE POŻARU
Program modeluje skutki pożarów na podstawie modeli empirycznych, określa możliwość wystąpienia obrażeń u ludzi (różne stopnie poparzeń) oraz zdolność zapalenia się materiałów palnych pod wpływem promieniowania cieplnego

23 MODELE OBLICZENIOWE POŻARU
Program oblicza obciążenia cieplne i gęstość strumieni cieplnych od pożarów rozlewisk cieczy palnych. Jednocześnie uwzględnia „cienie” od budynków i szacuje się prawdopodobne stopnie poparzeń ludzi na drogach ewakuacyjnych.

24 MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA
Program określa kontury ryzyka od różnych źródeł zagrożeń…

25 MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA
… oraz pozwala na wizualizację graficzną i tekstową obliczeń ryzyka terytorialnego, indywidualnego, określenia możliwej liczby osób poszkodowanych, tworzenia krzywych P/N …

26 STRUKTURA PROGRAMU W skład pakietu wchodzą bazy danych właściwości substancji niebezpiecznych, materiałów palnych, wytrzymałości budynków i obiektów od działania fali nadciśnienia i inne. Struktura pakietu oraz konstrukcja plików i baz danych umożliwia w stopniu nieograniczonym rozbudowę liczbę modeli obliczeniowych i narzędzi obróbki informacji bez wpływu na podstawowe własności programu

27 ZASTOSOWANIE PROGRAMU
opracowywanie nowych technologii i konstruowania urządzeń projektowanie i rozmieszczenie nowych instalacji modernizacja istniejących instalacji audyt istniejących, modernizowanych i projektowanych instalacji wykonywanie raportów o bezpieczeństwa i planów operacyjno - ratowniczych wykonywanie usług na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i zakładów przemysłowych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej od pożarów, wybuchów, wycieku substancji toksycznych rozstrzyganie przez zakład przemysłowy spornych punktów z organami nadzoru, z organami lokalnej i państwowej władzy, z organizacjami ekologicznymi, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, etc.


Pobierz ppt "DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google