Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Ufer- und Wasserpflanzen. Rośliny wodne i przybrzeżne.

3 Die Wasserpflanzen oder Hydrophyten sind Pflanzen, die ganz oder teilweise im Wasser leben. Es gibt auch die Landpflanzen, die sich an das Leben im Wasser angepasst haben. Die Wasserpflanzen kommen im Süß-, Brack- und Meerwasser vor. Sie sind protein-, mineral- und natriumreich. Rośliny wodne zwane hydrofitami są roślinami, które całkowicie lub częściowo żyją w wodzie. Są też rośliny lądowe, które przystosowały się do życia wodnego. Rośliny wodne występują w wodzie słodkiej, słonawej oraz w wodzie morskiej. Są one bogate w proteiny, minerały oraz sód.

4 Der Kalmus ist eine mehrjährige Pflanze die bis zu 2 m hoch werden kann. Er hat lange, schwertförmige Blätter. Im Mai bis August blühen kleine grüne Blüten, die einen langen Kolben bilden. Der Kalmus hat einen verzweigten Wurzelstock. Der Wurzelstock riecht angenehm, aber hat einen bitteren Geschmack. Tatarak to wieloletnia roślina mierząca do 2 m. Ma długie liście w kształcie miecza. Od maja do sierpnia kwitną małe zielone kwiaty, tworzące długą kolbę. Tatarak posiada rozgałęzione kłącze. Korzeń ma przyjemny zapach ale posiada gorzki smak. Der Kalmus wird zur Behandlung von Appetitlosigkeit und bei Verdauungsstörungen angewendet. Tatarak jest stosowany w leczeniu braku łaknienia i w niestrawności.

5 Seerosen bilden langgestreckte oder knollenförmige Rhizome aus, mit denen sie im Schlamm von Flüssen, Teichen, Seen und anderen Gewässern verankert sind. Die Blüten haben die Farben weiß, gelb, rot, blau, orange, grün, violett oder lila. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten. Die Früchte sind fleischige und schwammige Beeren, sie reifen unter Wasser. Lilie wodne tworzą wydłużone lub bulwiaste kłącza, które są zakotwiczone w błocie rzek, stawów, jezior i innych wód. Kwiaty mają barwę białą, żółtą, czerwoną, niebieską, pomarańczową, zieloną, fioletową lub purpurową. Zapylane są przez owady. Owoce są mięsiste i gąbczaste, dojrzewają pod wodą.

6 Der Tannenwedel hat dunkelgrüne, nadelartige Blätter
Der Tannenwedel hat dunkelgrüne, nadelartige Blätter. Unter Wasser hängen die Laubblätter schlaff herab, sind dünn und weich. Laubblätter oberhalb der Wasseroberfläche sind steif. Die Pflanze blüht von Mai bis August. Przęstka pospolita posiada ciemnozielone liście w kształcie igieł. Podwodne liście wiszą bezwładnie, są cienkie i miękkie. Liście powyżej powierzchni wody są sztywne. Roślina ta kwitnie od maja do sierpnia.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
teilweise - częściowo die Landpflanzen - rośliny lądowe sich anpassen an ...- dostosować się do.... der Kalmus - tatarak mehrjährige Pflanze - wieloletnia roślina schwertförmig - w kształcie miecza verzweigt - rozgałęziony er riecht angenehm - ładnie pachnie die Rhizome - kłącza knollenförmig - bulwiasty die Seerosen - lilie wodne

8 Der Fieberklee tritt als ausdauernde Pflanze, die Wuchshöhen von bis zu 30 cm erreicht auf. An den Ufern wächst er halb untergetaucht ins Flachwasser hinein. Bobrek trójlistkowy występuje jako bylina osiągająca wysokość do 30 cm. Rośnie na brzegach w połowie zanurzony w płytkiej wodzie. Die Pflanze verwendet man bei Heilung der Blähungen, der Blutarmut, der Infektionen, der Kopfschmerzen und der vielen anderen Krankheiten. Roślinę stosuje się w leczeniu wzdęć, niedokrwistości, infekcji, bólów głowy oraz wielu innych chorób.

9 Igelkolben sind ausdauernde krautige Pflanzen
Igelkolben sind ausdauernde krautige Pflanzen. Es sind Wasser- und Sumpfpflanzen mit unterirdischen Rhizomen. Ihre Laubblätter sind starr und derb, dunkelgrün und dreikantig. Besonderes Kennzeichen der Pflanzen ist der ästige Blütenstand. Jeżogłówki są bylinami zielnym. To rośliny wodno - bagienne z podziemnymi kłączami. Ich liście są sztywne, grube, ciemnozielone i trójkątne. Cechą charakterystyczną tych roślin jest rozgałęziony kwiatostan. Die Früchte bilden eine Kugel mit nach außen gerichteten Spitzen - daher die Bezeichnung Igelkolben. Owoce tworzą kulę z kolcami skierowanymi na zewnątrz, stąd też pochodzi nazwa - jeżogłówka.

10 Das Sumpf-Blutauge ist ein Bewohner feuchter Gebiete des Nordens und von Höhenlagen. Die Pflanze verträgt tiefe Temperaturen. Die purpur blühende Pflanze hat einen Wurzelstock mit dem roten Farbstoff. Siedmiopalecznik błotny zamieszkuje wilgotne obszary położone na północy oraz na wyżynach. Toleruje niskie temperatury. Ta purpurowo kwitnąca roślina ma korzenie z czerwonym barwnikiem. Die getrockneten Blätter wurden früher als Tee-Ersatz genutzt. Der Wurzelstock und Blüten wurde zum Färben genutzt, sowie als Mittel gegen Durchfall. Wysuszone liście były kiedyś stosowane jako substytut herbaty. Kłącze i kwiaty wykorzystywano jako barwnik a także jako środek przeciwbiegunkowy.

11 Der schmalblättrige Rohrkolben wird zwischen 150 und 250 cm hoch
Der schmalblättrige Rohrkolben wird zwischen 150 und 250 cm hoch. Die Blätter sind schwertförmig. Die Blattspitzen überragen den Blütenstand. Zwischen dem männlichen und weiblichen Kolbenteil ist ein kahles Stück von etwa 2 bis 5 cm Länge. Die männlichen Blüten zerfallen nach der Blüte so dass nur der untere braune weibliche Teil der Pflanze erhalten bleibt. Pałka wąskolistna mierzy cm. Liście są w kształcie miecza. Końcówki liści przerastają kwiatostan. Między męską a żeńską częścią pałki jest jałowa przestrzeń o dł cm. Męskie kwiaty rozpadają się zaraz po kwitnieniu tak, że pozostaje tylko dolna, żeńska część rośliny o barwie brązowej.

12 Die Kuckucks-Lichtnelke ist in den gemäßigten Zonen Europas und West-Asiens bis in Höhenlagen von bis zu 2000 Meter heimisch. Das ist ausdauernde Pflanze, die Wuchshöhen von 30 bis 90cm erreicht. Ihre Blütezeit reicht von Mai bis Juli. Firletka występuje w strefach umiarkowanych Europy i Azji Zachodniej, na wysokościach ok m. To wieloletnia roślina, mierząca cm. Jej okres kwitnienia trwa od maja do lipca. Die Blüten Kuckucks-Lichtnelke werden of von Insekten (am meisten von Schmetterlingen) besucht. Kwiaty firletki są odwiedzane często przez owady (najchętniej przez motyle).

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Tannenwedel - przęstka pospolita der Fieberklee - bobrek trójlistkowy halb untergetaucht - w połowie zanurzony die Blähungen - wzdęcia die Blutarmut - niedokrwistość die Igelkolben - jeżogłówki die Sumpfpflanzen - rośliny bagienne starr - sztywny dreikantig - trójkątny der ästige Blütenstand - rozgałęziony kwiatostan das Sumpf-Blutauge - siedmiopalecznik błotny

14 Das Herzblättrige Hechtkraut ist eine ausdauernde Wasserpflanze, die Wuchshöhen von 30 bis 100cm erreicht. Sie bildet ein Rhizom als Überdauerungsorgan aus. Es blüht im Sommer von Juni bis in den August. Seine Blätter sind herzförmig und haben glänzend grüne Farbe. Rozpław sercowaty to wieloletnia roślina wodna mierząca cm. Tworzy kłącze jako organ przetrwania. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jego liście są w kształcie serca i mają kolor mieniącej się zieleni. Das Hechtkraut kommt auf den schlammigen Ufern südamerikanischer Flüsse vor. Es ist auch die Zierpflanze unserer Teiche. Rozpław sercowaty występuje na błotnistych brzegach rzek Ameryki Południowej. Jest też rośliną ozdobną naszych stawów.

15 Der Blutweiderich ist eine mehrjährige Pflanze, die Wuchshöhen von bis zu zwei Metern. Heimisch in Europa, Asien, Nordafrika und Nordamerika. Man trifft die Pflanze häufig an Seeufern, Flüssen und Flachmooren an. Krwawnica to bylina mierząca do 2 metrów. Pochodzi z Europy, Azji, Afryki Północnej i Ameryki Północnej. Często spotyka się tę roślinę na brzegach jezior, rzek i torfowisk. Man wendet sie bei Durchfall, Blutungen, Magenentzündungen, Fieber und Zuckerkrankheit an. Stosuje się ją przy biegunkach, krwawieniach, gorączce oraz cukrzycy.

16 Die Teichbinse ist weltweit verbreitet
Die Teichbinse ist weltweit verbreitet. Ihr Lebensraum ist das Röhricht stehender und langsam fließender Gewässer. Sie ist in der Lage hohe Wasserstände zu vertragen. Aus den leichten Halmen dieser Pflanze werden Flöße und Boote gebaut. Oczeret jeziorny występuje na całym świecie. Jego siedliskiem są trzciny stojących lub wolno płynących wód. Jest w stanie wytrzymać wysoki poziom wody. Z lekkich łodyg tej rośliny budowane są tratwy i łodzie.

17 Die Sumpfdotterblume kommt in ganz Europa vor
Die Sumpfdotterblume kommt in ganz Europa vor. Sie ist aber im nördlichen Asien und Nordamerika heimisch. Trotz der Giftigkeit wurde diese Pflanze in der Vergangenheit als Nahrungsmittel und als Färbepflanze für Milchprodukte verwendet. Kaczeniec występuje w całej Europie. Pochodzi jednak z południowej Azji i Ameryki Północnej. Pomimo toksyczności roślina ta była wykorzystywana w przeszłości jako środek spożywczy oraz jako barwnik produktów mlecznych. In Russland wurde die Sumpfdotterblume als harntreibendes und abführendes Mittel gebraucht. W Rosji używano kaczeńca jako środka moczopędnego i przeczyszczającego.

18 Die Wasserminze ist in großen Teilen Europas zu finden
Die Wasserminze ist in großen Teilen Europas zu finden. Weiters ist sie in Palästina, der Türkei, im Kaukasus, im Iran und in Afrika verbreitet. Die Wasserminze zählte zu den heiligen Kräutern der Druiden. In Mittelalter wurde sie unter anderem gegen das „Seitenstechen“ eingesetzt. Miętę wodną można spotkać w dużej części Europy. Ponadto występuje ona w Palestynie, Turcji, na Kaukazie, w Iranie oraz w Afryce. Mięta wodna była jednym ze świętych ziół Druidów. W średniowieczu była stosowano ją między innymi do leczenia kolki. Die Wasserminze wächst in sauren, schlammigen Boden. Mięta wodna rośnie na kwaśnych, błotnistych podłożach.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der schmalblättrige Rohrkolben - pałka wąskolistna zerfallen - rozpadać się die Kuckucks-Lichtnelke - firletka das Überdauerungsorgan - organ przetrwania herzförmig - w kształcie serca die Zierpflanze - roślina ozdobna der Blutweiderich - krwawnica er ist weltweit verbreitet - jest znany na całym świecie das Röhricht - trzcina die Sumpfdotterblume - kaczeniec die Giftigkeit - toksyczność

20 Nach einer persischen Legende verliebte sich ein Engel in eine Sterbliche. Zur Strafe musste er in allen vier Enden der Welt das Vergissmeinnicht aussäen. Das Sumpfvergissmeinnicht findet man in Nasswiesen, Gräben und an Ufern. Według perskiej legendy anioł zakochał się w śmiertelniczce. Za karę musiał we wszystkich czterech stronach świata siać niezapominajki. Niezapominajkę błotną można spotkać na wilgotnych łąkach, rowach oraz na brzegach.

21 In der Familie der Wasserlinsen gibt es fünf Gattungen mit 38 Arten
In der Familie der Wasserlinsen gibt es fünf Gattungen mit Arten. Die Wasserlinsen leben an der Oberfläche von stehenden Gewässern. Die Luftkammern in den Sprossgliedern geben ihnen den nötigen Auftrieb. Rodzina rzęs wodnych (dosł. wodnej soczewicy) obejmuje pięć rodzajów oraz 38 gatunków. Rzęsy wodne występują na powierzchniach stojących zbiorników wodnych. Komory powietrzne w odnogach dają im potrzebną siłę wyporu. Die Wasserlinsen sind reich an Eiweiß und sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Tierarten. Rzęsy wodne mają dużą zawartość białka i stanowią istotne źródło pożywienia dla wielu gatunków zwierząt.

22 Die Wasserhyazinthe ist eine ausdauernde freischwimmende Wasserpflanze
Die Wasserhyazinthe ist eine ausdauernde freischwimmende Wasserpflanze. Sie stammt aus dem tropischen Südamerika. In Europa ist sie als Zierpflanze insbesondere für Gartenteiche bekannt. Die Wasserhyazinthen reinigen das Wasser, in dem sie leben, von darin enthaltenen Giftstoffen. Hiacynt wodny jest wieloletnią pływającą rośliną wodną. Pochodzi z tropikalnej Ameryki Południowej. W Europie jest rośliną ozdobną szczególnie popularną w stawach ogrodowych. Hiacynty wodne oczyszczają wodę, w której żyją, z zawartych w niej toksyn.

23 Die Drachenwurz ist in den gemäßigten und in subarktischen Gebieten der Nordhalbkugel weit verbreitet. Alle Teile dieser Pflanze sind giftig. Die Drachenwurz hat ein tütenförmiges Hüllblatt, aus dem ein grüner Kolben wächst. Czermień błotna występuje w klimacie umiarkowanym oraz w subarktycznych obszarach półkuli północnej. Wszystkie części tej rośliny są trujące. Czermień błotna ma szypułkę w kształcie stożka z której wyrasta zielona kolba. Der Kolben ist mit Blüten besetzt, die von Schnecken bestäubt werden. Kolba jest wypełniona kwiatami, które są zapylane przez ślimaki.

24 Der Froschlöffel erreicht eine Höhe von 20 - 100 cm
Der Froschlöffel erreicht eine Höhe von cm. Die Blütezeit ist von Juni bis September, wobei sich die Blüten erst ab 12 Uhr öffnen und bis 17 Uhr offen bleiben. Die Blütenblätter sind weiß bis zart rosa. Babka wodna (żabieniec) mierzy cm. Okres kwitnienia trwa od czerwca do września, kwiaty jednak otwierają się dopiero od godziny 12 tej i pozostają otwarte do godziny 17 tej. Płatki są białe lub blado różowe. Früher wurde die Pflanze in der Volksheilkunde bei Skorbut, Wassersucht, und Hämorrhoiden eingesetzt. Dawniej roślina ta była stosowana w medycynie ludowej do leczenia szkorbutu, obrzęków oraz hemoroidów.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Wasserminze - mięta wodna er verliebte sich - zakochał się der Engel - anioł zur Strafe - za karę das Vergissmeinnicht - niezapominajka aussäen - siać die Wasserlinse - rzęsa wodna an der Oberfläche - na powierzchni die Luftkammer - komora powietrzna reich an Eiweiß - bogaty w białko freischwimmende Pflanze - pływająca roślina


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google