Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL"— Zapis prezentacji:

1 „Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL. 02. 01
„Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL /13 ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Projektu „Proekologia – strategią przyszłości MŚP”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw” Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kwota: 1 959 432,46 PLN Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku - ODiTK Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku - WHSZ

3 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych
Czy wiesz, że? 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych a świadomość ekologiczna konsumentów od kilku lat systematycznie rośnie. Badanie realizowane w 2011 na zlecenie PARP przez SMG/KRC oraz INDICATO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Czy wiesz, że? Już prawie ¾ Polaków zwraca uwagę na oznaczenia produktów związane z ekologią a 1/3 wybiera produkty bardziej przyjazne dla środowiska choć droższe. Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS OBOP, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Czy wiesz, że? 92% dużych firm, stosuje rozwiązania proekologiczne i czerpie z nich finansowe i marketingowe korzyści. A Twoja firma? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Weź udział w projekcie „Proekologia – strategią przyszłości MŚP”
Chcesz być gotowy ? Chcesz być gotowy do sprostania: rosnącym oczekiwaniom klientów? rosnącym wymogom prawnym w zakresie ekologii? TAK! Weź udział w projekcie „Proekologia – strategią przyszłości MŚP” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Co oferujemy w ramach projektu?
Indywidualną analizę potrzeb każdej firmy w zakresie ekologii (wizyta eksperta w każdej firmie) Szkolenia ekologiczne dopasowane do potrzeb firmy Indywidualne doradztwo mające na celu opracowanie Planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych w każdej firmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Planowane tematy szkoleń ekologicznych
1. Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne 2. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy 3. Ekoinnowacje 4. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie 5. Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii 6. Audyt energetyczny 7. Audyt ekologiczny 8. Marketing ekologiczny 9. Zielone zamówienia/zakupy Zakresy merytoryczne szkoleń będą ustalane zgodnie z potrzebami uczestników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Cel główny projektu Do 06.2015 roku przygotowanie 115 MŚP
do wdrażania rozwiązań proekologicznych Główne wskaźniki projektu: 130 osób, które zwiększą świadomość ekologiczną 130 osób, które podniosą o min. 60% wiedzę w zakresie rozwiązań proekologicznych 115 firm, którym zdefiniowane zostaną wymierne wskaźniki ekonomiczne służące ocenie wdrażania rozwiązań proekologicznych 130 osób, u których nastąpi wzrost o min. 60% umiejętności w zakresie ustalania korzyści ekonomicznych z wdrażania rozwiązań proekologicznych 115 firm, które opracują plan wdrażania konkretnych rozwiązań proekologicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Działania projektowe Szczegółowa analiza potrzeb MŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych Etap 1 – Badanie ankietowe Etap 2 – Obserwacja „on the job” Etap 3 – Raport z analizy, plan szkoleniowy Szkolenia z zakresu rozwiązań proekologicznych Doradztwo związane ze szkoleniami z zakresu rozwiązań proekologicznych Opracowanie planu wdrażania działań proekologicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Grupa docelowa 145 osób: 123 właścicieli lub osób pełniących funkcje kierownicze (85%) 22 pozostałych pracowników - umowa o pracę (15%) 58 kobiet (40%) 87 mężczyzn (60%) 30 osób w wieku 50+ (20%) – kryterium strategiczne 115 przedsiębiorców (północna Polska) 85 mikroprzedsiębiorstw (85 osób) 19 małych przedsiębiorstw (38 osób) 11 średnich przedsiębiorstw (22 osoby) mogących otrzymać pomoc de minimis nie posiadających planu wdrażania działań proekologicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Co mają zapewnione uczestnicy?
Profesjonalne szkolenia i doradztwo ekologiczne Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wpływu działania własnej firmy na środowisko Określenie korzyści ekonomicznych dla każdej firmy z wdrażania rozwiązań ekologicznych Wsparcie ekspertów, możliwość konsultacji Możliwość wyprzedzenia konkurencji w zakresie działań proekologicznych Szansę na poprawę wizerunku firmy poprzez ekodziałalność i zdobycie certyfikatu Biznes ProEko Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 I to wszystko jest za darmo!
Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. pomocy de minimis. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Kto może wziąć udział w projekcie?
Właściciele lub pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (szczególnie preferowane osoby na stanowiskach kierowniczych) w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, które: mogą otrzymać pomoc de minimis (w bieżącym roku podatkowym i w ostatnich dwóch latach podatkowych nie otrzymały pomocy de minimis, łącznie z pomocą otrzymaną w ramach niniejszego projektu, w wysokości większej niż euro) nie posiadają planu wdrażania działań proekologicznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Jak można zgłosić się do projektu?
KROK 1 - Skontaktować się z Panią Elżbietą Godderis, tel , KROK 2 - Podpisać umowę uczestnictwa w projekcie KROK 3 - Rozpocząć współpracę z ekspertami… Zgłaszać się można do czerwca 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 jest strategią przyszłości
Proekologia jest strategią przyszłości polskich firm. Nie zostań w tyle! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Ekspert ds. promocji i ekologii
Dziękuję za uwagę  mgr inż. Elżbieta Godderis Ekspert ds. promocji i ekologii Koordynator Projektu  „Proekologia – strategią przyszłości MŚP” , Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania  ul.Kozietulskiego 6-7  Słupsk  tel ,  fax  tel. Kom  545


Pobierz ppt "„Proekologia – strategią przyszłości MŚP” UDA-POKL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google