Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proekologia – strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku www.biznesproeko.pl P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proekologia – strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku www.biznesproeko.pl P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW."— Zapis prezentacji:

1 Proekologia – strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku www.biznesproeko.pl P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO.

2 Projektu Proekologia – strategią przyszłości MŚP, realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kwota: 1 959 432,46 PLN Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku - ODiTK Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku - WHSZ

3 Czy wiesz, że? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych a świadomość ekologiczna konsumentów od kilku lat systematycznie rośnie. Badanie realizowane w 2011 na zlecenie PARP przez SMG/KRC oraz INDICATO

4 Czy wiesz, że? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Już prawie ¾ Polaków zwraca uwagę na oznaczenia produktów związane z ekologią a 1/3 wybiera produkty bardziej przyjazne dla środowiska choć droższe. Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, TNS OBOP, 12.2011

5 Czy wiesz, że? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. 92% dużych firm, stosuje rozwiązania proekologiczne i czerpie z nich finansowe i marketingowe korzyści. A Twoja firma?

6 Chcesz być gotowy ? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Chcesz być gotowy do sprostania: rosnącym oczekiwaniom klientów? rosnącym wymogom prawnym w zakresie ekologii? TAK! Weź udział w projekcie Proekologia – strategią przyszłości MŚP

7 Co oferujemy w ramach projektu? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Indywidualną analizę potrzeb każdej firmy w zakresie ekologii (wizyta eksperta w każdej firmie) Szkolenia ekologiczne dopasowane do potrzeb firmy Indywidualne doradztwo mające na celu opracowanie Planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych w każdej firmie

8 Planowane tematy szkoleń ekologicznych P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. 1. Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne 2. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy 3. Ekoinnowacje 4. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie 5. Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii 6. Audyt energetyczny 7. Audyt ekologiczny 8. Marketing ekologiczny 9. Zielone zamówienia/zakupy Zakresy merytoryczne szkoleń będą ustalane zgodnie z potrzebami uczestników.

9 Cel główny projektu P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Do 06.2015 roku przygotowanie 115 MŚP do wdrażania rozwiązań proekologicznych Główne wskaźniki projektu: 130 osób, które zwiększą świadomość ekologiczną 130 osób, które podniosą o min. 60% wiedzę w zakresie rozwiązań proekologicznych 115 firm, którym zdefiniowane zostaną wymierne wskaźniki ekonomiczne służące ocenie wdrażania rozwiązań proekologicznych 130 osób, u których nastąpi wzrost o min. 60% umiejętności w zakresie ustalania korzyści ekonomicznych z wdrażania rozwiązań proekologicznych 115 firm, które opracują plan wdrażania konkretnych rozwiązań proekologicznych

10 Działania projektowe P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Szczegółowa analiza potrzeb MŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych Etap 1 – Badanie ankietowe Etap 2 – Obserwacja on the job Etap 3 – Raport z analizy, plan szkoleniowy Szkolenia z zakresu rozwiązań proekologicznych Doradztwo związane ze szkoleniami z zakresu rozwiązań proekologicznych Opracowanie planu wdrażania działań proekologicznych

11 Grupa docelowa P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. 145 osób: 123 właścicieli lub osób pełniących funkcje kierownicze (85%) 22 pozostałych pracowników - umowa o pracę (15%) 58 kobiet (40%) 87 mężczyzn (60%) 30 osób w wieku 50+ (20%) – kryterium strategiczne 115 przedsiębiorców (północna Polska) 85 mikroprzedsiębiorstw (85 osób) 19 małych przedsiębiorstw (38 osób) 11 średnich przedsiębiorstw (22 osoby) mogących otrzymać pomoc de minimis nie posiadających planu wdrażania działań proekologicznych

12 Co mają zapewnione uczestnicy? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Profesjonalne szkolenia i doradztwo ekologiczne Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wpływu działania własnej firmy na środowisko Określenie korzyści ekonomicznych dla każdej firmy z wdrażania rozwiązań ekologicznych Wsparcie ekspertów, możliwość konsultacji Możliwość wyprzedzenia konkurencji w zakresie działań proekologicznych Szansę na poprawę wizerunku firmy poprzez ekodziałalność i zdobycie certyfikatu Biznes ProEko

13 I to wszystko jest za darmo! P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. pomocy de minimis.

14 Kto może wziąć udział w projekcie? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Właściciele lub pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (szczególnie preferowane osoby na stanowiskach kierowniczych) w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, które: mogą otrzymać pomoc de minimis (w bieżącym roku podatkowym i w ostatnich dwóch latach podatkowych nie otrzymały pomocy de minimis, łącznie z pomocą otrzymaną w ramach niniejszego projektu, w wysokości większej niż 200 000 euro) nie posiadają planu wdrażania działań proekologicznych.

15 Jak można zgłosić się do projektu? P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. KROK 1 - Skontaktować się z Panią Elżbietą Godderis, tel. 0048 602 25 35 45, e-mail: e.godderis@whsz.słupsk.ple.godderis@whsz.słupsk.pl elzbieta.godderis@gmail.com KROK 2 - Podpisać umowę uczestnictwa w projekcie KROK 3 - Rozpocząć współpracę z ekspertami… Zgłaszać się można do czerwca 2014 roku. Liczba miejsc ograniczona.

16 P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW U NII E UROPEJSKIEJ W RAMACH E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO. Proekologia jest strategią przyszłości polskich firm. www.biznesproeko.pl Nie zostań w tyle!

17 Dziękuję za uwagę mgr inż. Elżbieta Godderis Ekspert ds. promocji i ekologii Koordynator Projektu Proekologia – strategią przyszłości MŚP, www.biznesproeko.pl Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania ul.Kozietulskiego 6-7 76-200 Słupsk tel. 59 8482863, fax 59 8482867 e-mail: e.godderis@whsz.slupsk.ple.godderis@whsz.slupsk.pl tel. Kom. 0048 602 253 545 www.whsz.slupsk.pl www.whsz.slupsk.pl


Pobierz ppt "Proekologia – strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 ODiTK w Gdańsku WHSZ w Słupsku www.biznesproeko.pl P ROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google