Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kategoria dorosłości w andragogice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kategoria dorosłości w andragogice"— Zapis prezentacji:

1 Kategoria dorosłości w andragogice
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Trzy rozumienia dorosłości Dorosłość jako stan Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego Dorosłość jako proces rozwoju społeczno-kulturowego Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan Orzekanie o dorosłości na podstawie określonego kryterium Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan dorosłym jest człowiek na tyle ukształtowany że może być samodzielnym podmiotem działalności produkcyjno-społecznej (Szewczuk) człowiek dorosły to jednostka zdolna do samodzielnego zapewnienia sobie bytu i do wykonywania zadań społecznych (Mościcka) cześć życia cyklu życia człowieka, która następuje po zakończeniu procesu wzrastania i biologicznego dojrzewania organizmu do pełnienia wszystkich istotnych funkcji życiowych (Tyszkowa) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan niezależność ekonomiczna, odpowiedzialność, wypełnianie obowiązków rodzinnych i aktywne uczestnictwo w życiu kraju (Verner) Posiada samodzielne mieszkanie i przekracza 21 rok życia Ludzie poniżej 21-ego roku życia posiadający małżonka Niemający 21 lat, ale będący głową rodziny Osoby 21 letnie pozostające w siłach zbrojnych, których łączą silne więzi z domem rodzinnym Każdy powyżej 21 lat, kto mieszka w internacie lub akademiku i jest mocno związanych z członkami rodziny (Johnstone, Rivery) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako stan Uczniowie dorośli: Ludzie od 18 do 60 roku życia, mieszkający samodzielnie i uczący się w szkole lub instytucji w niepełnym wymiarze godzin (Carp, Peterson, Houle) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego ujęcie C. C. Coggins ujęcie R. Urbańskiego ujęcie M. Knowelsa Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg C. C. Coggins Dorosłość to rozwój w 4 kategoriach Dorosłość „mierzona” na skali regres-wzrost Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 Dorosłość wg C. C. Cogginsa
Postawy wobec siebie Postawy wobec innych Postawy wobec wiedzy i procesu jej zdobywania Postawy wobec życia Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg C. C. Coggins Postawy wobec siebie: wzrost samoświadomości, adekwatność samooceny, koncentracja na rozwoju Postawy wobec innych: rozumienie innych ludzi, szacunek wobec innych, koncentracja na ludziach, poczucie współzależności z innymi Postawy wobec życia: zaangażowanie w sprawy codzienności, orientacja prospektywna, przygotowanie na ryzyko niepowodzeń Postawy wobec wiedzy i procesu jej zdobywania: wiedza o procesach rozwiązywania problemów, umiejętność oceny procesu rozwiązywania problemów, inna wiedza Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg R. Urbańskiego dynamiczny całożyciowy proces osobowościowego stawania się jednostki, stanowi system progresywnych zmian o charakterze społeczno-moralnym (osiąganie ideału człowieka) 10 dyspozycji osobowościowych Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg R. Urbańskiego Ciągała ekspansja miłości i ciepła życia Niezależność od pełnienia roli społecznej Pogoda i spokój wewnętrzny Poczucie wewnętrznej siły i możliwość oddziaływania na innych Otwartość na doświadczenia życiowe innych i otaczającą rzeczywistość Uznanie wzajemnej zależności jako esencji bytu ludzkiego Umiejętność cieszenia się cudza radością Umiejętność pełnego przeżywania chwili Wiara w siebie i innych Działanie w pełni spontaniczne Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość wg M. Knowelsa Dorosłość finalny rezultat zmian i przekształceń, jaki w procesie życiowego dojrzewania ulegają struktury psychiczne jednostki Dojrzałość wielowymiarowy proces ku dorosłości Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
zależność autonomia bierność aktywność subiektywizm obiektywizm ignorancja erudycja niska sprawność wysoka sprawność wąski zakres odpowiedzialności szeroki zakres odpowiedzialności wąskie zainteresowania szerokie zainteresowania egoizm altruizm brak samoakceptacji samoakceptacja amorficzna tożsamość zintegrowane poczucia osobowościowej tożsamości koncentracja na szczegółach do koncentracja na zasadach powierzchowność głębokie związki odtwórczość oryginalność potrzeba pewności tolerancja nieokreśloności afektywność racjonalność Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju społeczno-kulturowego Dorosłość jest procesem fizycznego (biologicznego), społecznego i psychicznego rozwoju człowieka, który obejmuje cały okres jego istnienia. Najbardziej elementarną skalą rozwoju jest skala biologiczna, której towarzyszą definicje, wymagania i oczekiwania społeczne Jej miarą jest zdolność człowieka do samodzielnego kształtowania własnego życia w taki sposób, aby efektywnie spełniając formułowane wobec niego oczekiwania społeczne dostarczało mu poczucia sensu jego egzystencji i było źródłem indywidualnej satysfakcji. Doświadczeniom biologicznym, towarzyszą konflikty, wynikające z wyboru ról, sposobów jej pełnienia, zmiany wartości, norm, motywacji, postaw, celów i orientacji życiowych. Miarą dorosłości jest jak człowiek sobie z radzi z wyzwaniami Cykle życia są określone kulturowo Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość jako proces rozwoju społeczno-kulturowego wg P. Cross Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

20 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

21 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

22 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

23 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

24 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania rozwojowe Model Levinsona Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

25 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zadania rozwojowe Model Levinsona Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

26 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

27 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dorosłość i uczenie się Rozwój dorosłych nierozerwalnie związany z uczeniem się Rozwój dorosłych jest wielokierunkowy i wielowymiarowy W różnych etapach rozwoju motywacja i przebieg uczenia się jest różny Konieczność wrażliwości i dopasowywania doświadczeń edukacyjnych do etapu rozwoju Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

28 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Kategoria dorosłości w andragogice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google