Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 1 Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 1 Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i."— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 1 Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa Ewa Frątczak, SGH

2 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 2 Struktura prezentacji: 1. Historia powstania zakładu 2. Zainteresowania naukowe i badawcze 3. Proces dydaktyczny, w tym SAS Certyfikat 4. Badania naukowe 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

3 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 3 Zmieniające się paradygmaty w naukach społecznych i ekonomicznych wymuszają rozwój i dostosowania zarówno badań empirycznych jak i metod analiz. Wymagają rozwoju nowych teorii bądź reinterpretację teorii już istniejących do oceny zmian zjawisk i procesów. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podjęto prace nad powołaniem w ramach Instytutu Statystyki i Demografii Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych. Zakład został powołany Uchwałą nr 118 Senatu SGH z dnia 24 maja 2006 roku. Zmieniające się paradygmaty w naukach społecznych i ekonomicznych wymuszają rozwój i dostosowania zarówno badań empirycznych jak i metod analiz. Wymagają rozwoju nowych teorii bądź reinterpretację teorii już istniejących do oceny zmian zjawisk i procesów. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podjęto prace nad powołaniem w ramach Instytutu Statystyki i Demografii Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych. Zakład został powołany Uchwałą nr 118 Senatu SGH z dnia 24 maja 2006 roku. Prezentacja składa się z dwóch części: pierwsza omawia aktualnie realizowany proces dydaktyczny, w tym program Certyfikatu – Analityk Statystyczny SAS; druga – zamieszcza przegląd aktualnie realizowanych projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych. Prezentacja składa się z dwóch części: pierwsza omawia aktualnie realizowany proces dydaktyczny, w tym program Certyfikatu – Analityk Statystyczny SAS; druga – zamieszcza przegląd aktualnie realizowanych projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych. 1. Historia powstania zakładu

4 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 4 1. Historia powstania zakładu

5 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 5 1. Historia powstania zakładu

6 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 6 1. Historia powstania zakładu

7 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 7 1. Historia powstania zakładu

8 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 8 1. Historia powstania zakładu

9 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 9 1. Historia powstania zakładu

10 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 10 Zainteresowania badawcze (badania i analizy empiryczne, aplikacyjne) pracowników Zakładu to: Badania przekrojowe i retrospektywne,Badania przekrojowe i retrospektywne, Badania panelowe i kontekstowe bazy danychBadania panelowe i kontekstowe bazy danych Badania jakościowe w odniesieniu do procesów społecznych (w tym demograficznych) ekonomicznychBadania jakościowe w odniesieniu do procesów społecznych (w tym demograficznych) ekonomicznych Badania mechanizmu przyczynowości, interakcji i współzależności odniesione do procesów społecznych ( tym demograficznych), ekonomicznych,Badania mechanizmu przyczynowości, interakcji i współzależności odniesione do procesów społecznych ( tym demograficznych), ekonomicznych, Ocena ryzyka z wykorzystaniem ww. metod i modeli do rynków ubezpieczeniowych, finansowych, telekomunikacyjnych – szerzej w zastosowaniach biznesowych.Ocena ryzyka z wykorzystaniem ww. metod i modeli do rynków ubezpieczeniowych, finansowych, telekomunikacyjnych – szerzej w zastosowaniach biznesowych. Analizy w kontekście cyklu życia, szeroko definiowane (w tym cyklu życia jednostki i rodziny, karier równoległych).Analizy w kontekście cyklu życia, szeroko definiowane (w tym cyklu życia jednostki i rodziny, karier równoległych). Zakres zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu w zakresie metod i modeli łączy podejście ilościowe i jakościowe. Połączenie metod ilościowych i jakościowych jest niezwykle efektywne w przypadku studiowania złożonych wielowymiarowych i wielopoziomowych zjawisk i procesów oraz ich przebiegu i uwarunkowań. Zakres zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu w zakresie metod i modeli łączy podejście ilościowe i jakościowe. Połączenie metod ilościowych i jakościowych jest niezwykle efektywne w przypadku studiowania złożonych wielowymiarowych i wielopoziomowych zjawisk i procesów oraz ich przebiegu i uwarunkowań. 2. Zainteresowania naukowe i badawcze

11 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 11 Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu w zakresie metod i modeli to: Modele i metody analizy historii zdarzeń, Modele i metody analizy historii zdarzeń, Modele makro – symulacyjne i modele mikro-symulacyjne, Modele makro – symulacyjne i modele mikro-symulacyjne, Metody i modele analizy wielopoziomowej. Metody i modele analizy wielopoziomowej. Metody i modele badań jakościowych Metody i modele badań jakościowych 2. Zainteresowania naukowe i badawcze

12 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 12 Pracownicy i osoby współpracujące z ZAHZiAW mgr. Urszula Gach dr Aneta Ptak- Chmielewska mgr Urszula Zwierz mgr Marek Pęczkowski mgr Monika Mynarska mgr Dorota Stala Iga Sikorska dr Wioletta Grzenda

13 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 13 Studia jednolite [5005-03][5005-03] Analiza historii zdarzeń w demografii i naukach społecznych [5005-02] Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS [6984] Analiza rynków finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacji metodami ilościowymi [4617-01] Contemporary Demography [4018-03] Demografia [4305-01] Demografia rodziny [5270] Modelowanie cyklu życia rodziny i jednostki [5005-02] [6984] [4617-01] [4018-03] [4305-01] [5270] [3021-02] Metody statystyczne Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Studia dwustopniowe [110220-0131][110220-0131] Statystyka [120310-0131][120310-0131] Metody statystyczne I [221480-0131] Metody statystyczne II [221480-0131] [240430-0727][240430-0727] Zastosowanie Systemu SAS w biznesie (w instytucjachbankowych i ubezpieczeniowych, w przedsiębiorstwach)

14 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 14 Od 1994 roku Szkoła Główna Handlowa posiada licencję Systemu SAS. Pierwsza umowa licencyjna dotyczyła wersji 6.11. Od 1994 roku Szkoła Główna Handlowa posiada licencję Systemu SAS. Pierwsza umowa licencyjna dotyczyła wersji 6.11. W roku akademickim 2005/2006 wdrożona została wersja 9.1. W roku akademickim 2005/2006 wdrożona została wersja 9.1. W okresie ponad 10 lat zmienił się również charakter dostarczanego przez SAS Institute oprogramowania. Oprócz podstawowych rozwiązań, którymi uczelnia dysponowała w latach 90-tych licencja została poszerzona o szereg modułów regulujących prace w środowisku rozproszonym takich jak CONECT, ACCESS i SHARE. Uczelnia posiada również oprogramowanie SAS do: W okresie ponad 10 lat zmienił się również charakter dostarczanego przez SAS Institute oprogramowania. Oprócz podstawowych rozwiązań, którymi uczelnia dysponowała w latach 90-tych licencja została poszerzona o szereg modułów regulujących prace w środowisku rozproszonym takich jak CONECT, ACCESS i SHARE. Uczelnia posiada również oprogramowanie SAS do: - analiz statystycznych SAS ® Enterprise Guide, - tworzenia hurtowni danych SAS® Warehouse Administrator, - analiz miningowych SAS ® Enterprise Miner, - analizy rachunku kosztów działań SAS® ABC Based Management. Współpraca SGH – SAS Institute Polska 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

15 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 15 The SAS Academic Intelligence Award Podczas corocznej konferencji użytkowników SAS "SAS Forum International" w Kopenhadze w czerwcu 2004 r. Szkoła Główna Handlowa, otrzymała nagrodę SAS Academic Intelligence Award 2004. Nagroda została wręczona osobiście przez założyciela i prezesa SAS Institute dr Jima Goodnighta. Podczas corocznej konferencji użytkowników SAS "SAS Forum International" w Kopenhadze w czerwcu 2004 r. Szkoła Główna Handlowa, otrzymała nagrodę SAS Academic Intelligence Award 2004. Nagroda została wręczona osobiście przez założyciela i prezesa SAS Institute dr Jima Goodnighta. Podczas europejskiej konferencji SAS Forum International organizowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji najciekawszych projektów badawczych przygotowanych przez studentów. Wśród laureatów znaleźli się również studenci SGH. W 2004 roku był nim Przemysław Piotrowski a w 2006 Krzysztof Stępień (więcej informacji na stronach internetowych). Podczas europejskiej konferencji SAS Forum International organizowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji najciekawszych projektów badawczych przygotowanych przez studentów. Wśród laureatów znaleźli się również studenci SGH. W 2004 roku był nim Przemysław Piotrowski a w 2006 Krzysztof Stępień (więcej informacji na stronach internetowych).więcej informacjiwięcej informacji Inne formy współpracy ( np. Dzień SASa na SGH, ulotki, główna strona SGH - informacja o Certyfikacie SAS, seminaria kół naukowych, itd..) Inne formy współpracy ( np. Dzień SASa na SGH, ulotki, główna strona SGH - informacja o Certyfikacie SAS, seminaria kół naukowych, itd..) Współpraca SGH – SAS Institute Polska 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

16 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 16 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH POROZUMIENIE zawarte w dniu 22 luty 2005 roku w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową, Al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa, NIP 525-000-84-07, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: Prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor SGH a SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa, NIP 118-00-85-523 zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez: Alicję Wiecką – Prokurenta, Dyrektora Zarządzającego. 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

17 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 17 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

18 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 18 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH Certyfikat analityka statystycznego SAS WZÓR 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

19 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 19 Podstawy do otrzymania Certyfikatu Otrzymanie Certyfikatu Analityk Statystyczny SAS wymaga zaliczenia 210 godz. programu zajęć o tematyce Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS. Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium komputerowego z następujących przedmiotów: Przetwarzanie danych w SAS– 30h Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS– 30h Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS– 30h Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS– 30h Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS-45h (Uogólnione modele liniowe, Modele mieszane, Modele z ukrytymi zmiennymi, Analizy wielopoziomowe).

20 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 20 Zajęcia wchodzące w skład Certyfikatu [7462-01,02] Przetwarzanie danych – SAS – 30 godz. 7462-01,02]7462-01,02] [7445-01] Metodologia tworzenia hurtowni danych – SAS – 30 godz. 7445-01]7445-01] [7467-01] Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. 7467-01]7467-01] [7484-01] Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. 7484-01]7484-01] [7464-01] Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. 7464-01] [5005-02] Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS – 30 godz. 5005-02] [7486-01] Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS - 45 godz. 7486-01] [7104-02] Analiza szeregów czasowych z systemem SAS – 30 godz. 7104-02] 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

21 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 21 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

22 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 22 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS Projekt 1. ANALIZA STRUKTURY 1.Cel i zakres analizy 2. Wizualizacja rozkładów empirycznych 3. Kompleksowa analiza struktury pojedynczego rozkładu empirycznego 4. Porównawcza analiza struktury dwóch cech statystycznych 5. Pozostałe zagadnienia ( np. analiza wartości nietypowych (odstających), standaryzacja wartości cechy) 6. Aneks – omówienie procedur i formuł Projekt 2. ROZKŁADY TEORETYCZNE Projekt 3. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Projekt 4. ANALIZA WARIANCJI Projekt 5. ANALIZA KORELACJI I REGRESJI Projekt 6. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Projekt 7. WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA- TEORIA I PRAKTYKA 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

23 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 23 Zasady oceny projektów w ramach przedmiotów ścieżki SAS Certificate Każdy projekt oceniany jest w skali punktowej 0-20 pkt. Punkty według własnego uznania przyznaje osoba oceniająca projekt zgodnie z następującymi obszarami kryteri ó w: Każdy projekt oceniany jest w skali punktowej 0-20 pkt. Punkty według własnego uznania przyznaje osoba oceniająca projekt zgodnie z następującymi obszarami kryteri ó w: wartość merytoryczna - odpowiednio dobrana metoda analizy, właściwa interpretacja wynik ó w, wnioski,...0-6 pkt. wartość merytoryczna - odpowiednio dobrana metoda analizy, właściwa interpretacja wynik ó w, wnioski,...0-6 pkt. oprogramowanie, SAS umiejętność wykorzystania narzędzi SAS - dob ó r odpowiednich formuł/procedur, om ó wienie kodu programu 0-6 pkt. oprogramowanie, SAS umiejętność wykorzystania narzędzi SAS - dob ó r odpowiednich formuł/procedur, om ó wienie kodu programu 0-6 pkt. estetyka projektu - układ graficzny pracy, plan projektu, tytuły tabel i wykres ó w, spos ó b prezentowania wynik ó w – adekwatność wykres ó w0-4 pkt. estetyka projektu - układ graficzny pracy, plan projektu, tytuły tabel i wykres ó w, spos ó b prezentowania wynik ó w – adekwatność wykres ó w0-4 pkt. wkład pracy własnej - użycie własnych zbior ó w danych (poprawnie logicznych), użycie metody wykraczającej poza tematykę zajęć, dodatkowe komentarze, wnioski...0-4 pkt. wkład pracy własnej - użycie własnych zbior ó w danych (poprawnie logicznych), użycie metody wykraczającej poza tematykę zajęć, dodatkowe komentarze, wnioski...0-4 pkt. Łącznie 0-20 pkt. Przyznane punkty przeliczane są na ocenę w zależności od terminu dostarczenia pracy przez studenta osobie oceniającej pracę. Przeliczenie odbywa się według skali podanej studentom do wiadomości. Przyznane punkty przeliczane są na ocenę w zależności od terminu dostarczenia pracy przez studenta osobie oceniającej pracę. Przeliczenie odbywa się według skali podanej studentom do wiadomości. 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

24 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 24 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

25 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 25 Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS CZ.I. Podstawy teoretyczne AHZ Co to jest analiza historii zdarzeń? Podstawowe pojęcia i zagadnienia badawcze analizy historii zdarzeń Rodzaje informacji i badań statystycznych oraz ich użyteczność w analizie historii zdarzeń Podstawowe miary stosowane w analizie historii zdarzeń Analiza historii zdarzeń jako proces stochastyczny Metody i modele stosowane w analizie historii zdarzeń Modele nieparametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Metody i modele parametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Metody i modele semi -parametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Modele o czasie dyskretnym. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji CZ.II. AHZ – przykłady aplikacji z wykorzystaniem: SAS, TDA, STATA 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

26 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 26 Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

27 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 27 Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ Część I. Uogólnione modele liniowe Część II. Modele mieszane Część III. Analizy wielopoziomowe 3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS

28 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 28 BADANIA STATUTOWE Rok 2005 Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Japonii (proces transformacji do poziomu bardzo niskiej płodności), temat nr 03/S/0009/05. Analizy modelowe z wykorzystaniem metod analizy historii zdarzeń do badania zmian procesów demograficznych w Polsce w oparciu o bieżącą sprawozdawczość oraz wyniki polskich badań retrospektywnych: 1991i 2001, temat nr 03/S/0010/05. Opracowanie podręcznika użytkownika dla II panelu Polskiego Badania Retrospektywnego 2004 (w wersji polskiej i angielskiej), temat nr 03/S/0011/05. Rok 2006 Satysfakcja życiowa, jakość życia, późne macierzyństwo - analiza porównawcza Polska-Szwecja: temat nr 03/S/0064/06. Kierownik badania: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH. Temat badawczy składał się z dwóch projektów badawczych: 1. Status rodzinny a subiektywne dobre samopoczucie. Porównania: Polska – Szwecja (Ewa Frątczak and Livia Olah) 2. Późne macierzyństwo. Pierwsze urodzenia w starszym wieku w Szwecji i Polsce Ewa Frątczak and Livia Olah) Analizy porównawcze wybranych procesów demograficznych: Polska-Estonia (analizy opisowe i modelowe z wykorzystaniem badań retrospektywnych): temat nr 03/S/0065/06. Analizy ilościowe i jakościowe wybranych procesów demograficznych w Polsce w okresie transformacji: temat nr 03/S/0065/06. Rok 2007 Analizy ilościowe i jakościowe karier rodzinnych (procesu formowania i rozpadu rodzin w Polsce, procesu urodzeń) w Polsce w okresie transformacji. Temat nr 03/S/009/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Przemiany płodności w Polsce i Japonii (proces transformacji do poziomu bardzo niskiej płodności). Temat nr 03/S/010/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Regresja logistyczna – teoria, przykłady zastosowań. Temat nr 03/S/011/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Satysfakcja życiowa, jakość życia, późne macierzyństwo: analiza porównawcza Polska- Szwecja. Temat nr 03/S/019/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. 4. Badania naukowe

29 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 29 GRANTY 1. Projekt badawczy (2003-2006), nr 2H02B 006 25: Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych. Badanie panelowe – II.etap. 2. Projekt badawczy: Wielodyscyplinarne studium zmian Rodziny i Generacje – panel I. Kontekstowa baza danych. Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rejestracyjny N118 001 31/00/78 przyznany decyzją Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0078 /H03/2006/31. Okres: IX.2006 – VIII.2008. 3. Projekt badawczy: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce- wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe. Grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr. K 140/P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: Prof. dr. hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce- analizy opisowe i modelowe. Przeszłość, stan obecny, perspektywy. Diagnoza późnej płodności i dzietności- kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych. 4. Badania naukowe

30 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 30 Międzynarodowe projekty badawcze 1. Cultural and Psychological Aspects of Fertility Decision making: Capital Cities in Poland, Bulgaria and Hungary. Projekt kierowany przez Laurę Bernardi, Independent Research Group on the Culture of Reproduction, Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Niemcy. 2. Changing Family Structures and Reproductive Strategies After Socialism: An Interdisciplinary and Comparative Study (under Research Proposal: New Investigators Twinning Program) sponsored by the USA National Science Foundation Project headed by prof. dr Michele Rivkin – Fish, Department of Anthropology, University of Kentucky, period: January 2005 – June 2006. 3. Female Migration Vision – project finansowany z UE, koordynowany przez Fondazione G.Brodolini w Rzymie, Włochy, 2005 – 2006. 4. Research Project No. 0132703s05 "Estonian population development: recent transformation and societal sustainability" time frame 2005-2010. Współpraca międzynarodowa z Estonią. 5. Współpraca z projektem Gender and Generation Programme, koordynowanym przez Population Activity Unit, Economic Commission for Europe, UN, Genewa od roku 2003. 6. Research Project: The Family in the Future – the Future of the Family: The gender story organized by the department of Sociology, Stockholm University & Institute for Future Studies, Stockholm headed by Prof. dr Livia Olah, Stockholm University, 2005 – 2007. 7. Reconciling Work and Welfare in Europe.RECWOWE Network of Excellence. Priority 7- Citizens and governance in a knowledge based society. Sixth Framework Programme, 2006-2011. Koordynacja projektu ze strony polskiej. 8. Planowana do nawiązania współpraca z : Centre for Multilevel Modelling University of Bristol oraz Department of Anthropology Chapel Hill University, North Carolina. 4. Badania naukowe

31 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 31 SAS w badaniach naukowych Przygotowanie baz danych do analiz Analizy opisowe i modelowe z wykorzystaniem SAS Przykład: Polskie Badanie Retrospektywne 2001 Zmiany w postawach i zachowaniach młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formowania związków, rodzin, gospodarstw domowych – panel I, II Zmiany w postawach i zachowaniach młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formowania związków, rodzin, gospodarstw domowych – panel I, II 4. Badania naukowe

32 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 32 SAS w badaniach naukowych 4. Badania naukowe

33 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 33 Najważniejsze publikacje E. Frątczak, A. Ptak-Chmielewska, Formuła Bongaarts-Feeneya. Zastosowania dla Polski, Studia Demograficzne nr 2(136), s. 43-61 Warszawa 1999. A. Ptak-Chmielewska, Analizy wielopoziomowe w naukach społecznych, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, KND, PAN, nr 2/2000, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Studia trzech karier równoległych w demografii z wykorzystaniem modelu ryzyk konkurencyjnych, Studia Demograficzne 2(144)2003. W. Kozłowski, A. Ptak-Chmielewska, G. Zyśk, Wstęp do analizy klas ukrytych, Zeszyty Naukowe, Sekcji Analiz Demograficznych KND, PAN, nr 8/2003, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy przygotowanej przez GUS za lata 2003-2030 oraz według prognozy ONZ za lata 2000-2050 w Raporcie Rządowej Rady Ludnościowej: Sytuacja demograficzna Polski 2003, Warszawa 2004. Ptak-Chmielewska, Studia karier równoległych kobiet w Polsce przed okresem transformacji systemowej. Analiza oparta na danych badań retropsektywnych z 1988 i 1991 roku z wykorzystaniem modeli analizy parametrycznej i semiparametrycznej, Studia Demograficzne Nr 2/2005. E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker, Analiza Historii Zdarzeń, SGH 2005. U. Gach-Ciepiela, Modele mikrosymulacyjne, Zeszyty SAD. Frątczak E., M.Pęczkowski, K.Sienkiewicz, K.Skaśkiewicz (2005), Podstawy statystyki z systemem SAS. Wersja 9.1, Instytut Statystyki i Demografii, SGH. Sienkiewicz K. (2004), Leaving the parental home in Poland, referat prezentowany na konferencji Population Association of America, Philadelphia 31-2 kwiecień 2005. 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

34 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 34 Wybrane publikacje 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

35 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 35 KONFERENCJE DATA I MIEJSCE PROGRAM KONFERENCJI /zakres szkolenia CHARAKTER UDZIAŁU MATERIAŁY PREZENTOWANE /otrzymane Otrzymane certyfikaty 1. 22.03.2007, WarszawaForum Biznesowa SAS 2007 uczestnictwo bierne materiały od organizatorów 2. 08.05.2007, WarszawaForum Technologii SAS 2007uczestnictwo bierne materiały od organizatorów 3. 12 – 16.06.2007, WarszawaRECWOWE – Reconciling Work and Welfare in Europe, Network of Excellence uczestnictwo w organizacji 4. 20.06.2007, WarszawaPraca zawodowa a obowiązki rodzinne – koneferncja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową uczestnictwo bierne 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

36 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 36 SEMINARIA/szkolenia 1. 26.02 – 02.03.2007, Kolonia (Niemcy) w ramach: Spring Seminar Koln 2007 Topics In Advanced Categorical Data Analysis Latent Class Analysis for Cros-Sectional and Longitudinal Data, L. M. Collins, S. T. Lanza (Penn State University) uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) Certyfikat Wzięcia Udziału w Spring Seminar 2007 2. 05 – 09.03.2007, Kolonia (Niemcy) w ramach: Spring Seminar Koln 2007 Topics In Advanced Categorical Data Analysis Extending the Latent Class Model: Latent Class, Log- Linear and Logit Models, A. McCutcheon (University of Nebraska) uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) 3. 12 – 16.03.2007, Kolonia (Niemcy) w ramach: Spring Seminar Koln 2007 Topics In Advanced Categorical Data Analysis Causal Modelling with and without Latent Variables, J. A. Hagenaars, R. Luijkx (Tilbury University) uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) 4. 07.05 – 17.06.2007, Szkolenie on line (statistics.com) Generalized Linear Models, Joe Hilbe, James Hardin uczestnik kursu materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja elektorniczna) 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

37 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 37 5. 20 – 28.08.2007, Instytut Badań Demograficznych Max Planck w Rostocku (Niemcy) IMPRSD 119 Mathematical Demography with Application to Humans and Nonhuman Species - Summer School for Demographers uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) Certyfikat Uczestnictwa 6. 10 – 12.09.2007, Uniwersytet w Bristolu, Centrum Modelowania Wielopoziomowego Introduction to Multilevel Modelling, Jon Rasbash uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od wykładowców (wersja papierowa; wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej) Certyfikat Uczestnictwa 7. 13 – 14.09.2007, Uniwersytet w Bristolu, Centrum Modelowania Wielopoziomowego Multilevel Discrete-time Ewent. Historyk Analysis Workshop, Fiona Steele uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od wykładowców (wersja papierowa; wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej) Certyfikat Uczestnictwa 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

38 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 38 Sekcja Analiz Demograficznych została powołana na posiedzeniu Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk 23 września 1999 roku. Jest trzecią obok Sekcji Demografii Medycznej i Sekcji Demografii Historycznej sekcją naukową działającą w ramach Komitetu Nauk Demograficznych Wydziału I Nauk Społecznych - Polskiej Akademii Nauk. Sekcją Analiz Demograficznych SAD prowadzą: prof. dr hab. Ewa Frątczak (kierownik sekcji) i prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz (z-ca kierownika sekcji). Sekcja Analiz Demograficznych 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego

39 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 39 Głównym zadaniem Sekcji Analiz Demograficznych jest organizowanie spotkań merytorycznych poświęconych szeroko rozumianym metodom analiz demograficznych, włączając najnowsze metody i techniki zarówno organizacji badań jak i metod analiz opisujących zjawiska i procesy demograficzne ich uwarunkowania i konsekwencje. Podstawą każdej prezentowanej metody w ramach spotkań SAD jest dokładny i gruntowny opis teoretyczny metody (metod) oparty na możliwie wszechstronnej i najnowszej literaturze wraz z prezentacją zastosowania teorii na danych empirycznych. Prezentacja nowych metod wymagać będzie od referentów zapoznania się ze stosowną literaturą i niemałego nakładu pracy. Dość często upowszechnienie nowej metody i jej zastosowanie wymagać będzie nakładu pracy związanego z zapoznaniem się ze stosownym programem lub pakietem komputerowym umożliwiającym dość sprawną aplikację modelu lub metody. Zatem działania mające na celu informację o programach komputerowych i organizowanie w przyszłości warsztatów szkoleniowych to jedno z kolejnych zadań SAD. Ogranizatorom Sekcji i osobom prowadzącym SAD zależy na integracji środowiska demograficznego, w tym głownie młodych adeptów nauki wokół zagadnień szeroko rozumianych analiz demograficznych. Zebrania Sekcji Analiz Demograficznych mogą być również poświęcone prezentacji nowych twórczych metod analiz lub zastosowań metod (modeli) będących wynikami prac doktorskich lub habilitacyjnych ukończonych lub znajdujących się w fazie przygotowywania, na odpowiednim etapie. Sekcja Analiz Demograficznych 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego

40 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 40 Latająca Szkoła Demografii Latająca Szkoła Demografii jest wieloletnim programem szkoleniowo- integracyjnym przeznaczonym dla młodych naukowców zajmujących się problematyką demograficzną. Program składa się z dwóch podstawowych segmentów. 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego

41 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 41 SEGMENT I Segment pierwszy obejmuje działania skierowane do młodych pracowników ośrodków naukowych w Polsce. Przedsięwzięcia w ramach tego segmentu odbywają się w formule "wspólnego uczenia się", czyli na przykład w formie: seminariów naukowych, warsztatów, szkoleń, podczas których młodzi demografowie mogą wspólnie ćwiczyć, dyskutować oraz doskonalić swoje umiejętności merytoryczne oraz pracy w grupie. Tematyka owych spotkań obejmuje nie tylko problematykę demograficzną, ale także między innymi: ekonomiczną, socjologiczną, geograficzną itp. Wiedza ta ma pomóc młodym naukowcom w lepszym zrozumieniu skomplikowanych procesów społeczno-ekonomicznych. Do tej pory w ramach Latającej Szkoły Demografii odbyły się następujące przedsięwzięcia: Seminarium naukowe p.t.: Procesy demograficzne w starzejących się społeczeństwach, 22-24 września 2004 roku, Dobczyce koło Krakowa Konferencja Naukowa p.t.: Przemiany płodności i rodziny w okresie transformacji, 22-24 września 2005 roku, Palczew koło Warszawy Konferencja Naukowa p.t.: Metodologia Badań Demograficznych, 22-24 maja 2006 roku, Zielonka koło Poznania Konferencja Naukowa: Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie stanu i struktury zasobów ludzkich - stan aktualny i perspektywy, 26-28 września 2007 roku, Niedzica Latająca Szkoła Demografii 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego

42 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 42 SEGMENT II Segment drugi programu, to tzw. "Letnia Szkoła Demografii", która będzie odbywać się raz do roku w terminie wakacyjnym i trwać około dwa tygodnie. Uczestnikami tego przedsięwzięcia będą młodzi demografowie z różnych państw oraz ich opiekunowie naukowi. Zajęcia będą prowadzone przez międzynarodowy zespół składający się z czołowych demografów polskich i zagranicznych. W programie znajdą się między innymi: wykłady, warsztaty, szkolenia, wspólna praca w międzynarodowych zespołach oraz działalność propagująca "problemy demograficzne" wśród opinii publicznej (np. happening dot. konsekwencji starzenia się społeczeństw). Latająca Szkoła Demografii 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego

43 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 43 www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw www.demografia.org.pl www.demografia.org.pl

44 STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 44 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "STATYSTYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 10 – 12 października 2007, Wrocław 1 Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google